Nadpoloviční většina české populace souhlasí s legalizací marihuany ve zdravotnictví

Vášnivé diskuse o pozitivních vlivech marihuany při léčbě některých onemocněních mají za následek legalizaci konopí za účelem lékařského užívání v řadě zemí celého světa.

Jak prokázal exkluzivní průzkum společnosti SANEP, rovněž nadpoloviční většina české populace (53%) souhlasí s legalizací marihuany ve zdravotnické oblasti. V české republice je však i mnoho odborníků v oblasti drogové problematiky, kteří jsou zastánci dekriminalizace užívání marihuany i při jejím běžném užívání, s čímž vyjádřilo souhlas 44% dotázaných. Naopak proti úplné dekriminalizaci užívání marihuany se vyjádřilo 48% dotázaných. S výrazným snížením postihu za držení a užívání marihuany již však vyjádřilo souhlas 55% respondentů. Je tedy zjevné, že i když většina lidí nesouhlasí s absolutní legalizací marihuany, stávající zákony, které příslušným způsobem postihují držitele a pěstitele konopí, se většině lidem zdají být příliš tvrdé. O oblíbenosti marihuany v ČR svědčí skutečnost, že ke zkušenostem  s  konopím se doznalo v průzkumu společnosti SNAEP 54% respondentů. Zde je však třeba brát v úvahu, že tento průzkum byl proveden u populace starší osmnácti let. V rámci celého věkového spektra lze vzhledem k tomu, že marihuanu užívá i mladší část populace, předpokládat podstatně vyšší procento lidí majících s marihuanou zkušenosti.

I přes většinové zkušenosti české populace s užitím marihuany se však většina dotázaných (51%) domnívá, že marihuana je nebezpečnější než alkohol  a cigarety. Je tedy zjevné, že ne každý, kdo má zkušenosti s marihuanou, se stává jejím pravidelným konzumentem a zastáncem.

Největší obavy z marihuany a její případně absolutní legalizace mají zejména lidé s dětmi ve věku 35 a více let. Naopak největšími příznivci konopí a jeho legalizace jsou zejména lidé ve věku 18-30 let. Není však výjimkou, že zastánci  a obhájci konopí jsou i lidé nad padesát let. V této věkové kategorii je však nevětší příklon k její legalizaci za účelem lékařského využití.

Exkluzivní internetový průzkumu společnosti SANEP byl proveden ve dnech 20.-27. října 2009 na reprezentativním vzorku 8,420 respondentů ve věku 18-69 let. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje kolem +- 1,5% Společnost SANEP využívá ve svém průzkumu aktivní účasti 115tisíc stálých respondentů a používá vlastní metodické postupy, které umožňují vytvářet velice přesný obraz názorů celého společenského a věkového spektra obyvatel ČR. Tento průzkum byl zadán a zpracován analytickým oddělením společnosti SANEP.

Výsledek hlasování:

Jste pro úplnou legalizaci držení, pěstování a užívání marihuany v ČR?
Jste pro legalizaci, držení, pěstování a užívání marihuany pouze pro zdravotní účely?
Jste pro snížení postihu za užívání, pěstování a držení marihuany?
Jste pro absolutní zákaz užívání, držení a pěstování marihuany?
Myslíte si, že je užívání marihuany nebezpečnější, než kouření cigaret a požívání alkoholu?
Máte osobní zkušenost s užíváním marihuany?
Zdroj: Sanep.cz4. 11. 2009 v 16.33

Posted by: admin
filed in Aktuality
Petice za legalizaci konopí

Connect with Facebook

Jeden komentář k příspěvku „Nadpoloviční většina české populace souhlasí s legalizací marihuany ve zdravotnictví”

  1. mara77 říká:

    pozdrav zo Slovenskej Republiky:

    We want decriminalization… Please, help us!!!
    SLOVAKIA