Výzkum marihuana a sex trvá do 20.února

Výzkum probíhá v rámci diplomové práce na katedře psychologie FF UK v Praze, pod vedením prof. PhDr. Petra Weisse, Ph.D. (1. LF UK a VFN). Studentka psychologie Alexandra Doležalová Hrouzková provádí jako první v České  republice výzkum sexuality a sexuálního chování starších chronických uživatelů marihuany.

Dotazníkové šetření probíhá na adrese http://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/marihuana-a-sex/ . Dotazník je plně anonymní. Je určen výhradně pro muže starší 30 let a mladší 50 let, kteří užívají alespoň čtyřikrát týdně marihuanu.

Uzávěrka pro vyplňování dotazníku je 20.02.2010 v 00:00 hodin. Počet otázek v dotazníku: 78. Průměrná doba vyplňování: 00:14:05 (údaje převzaty z úvodu www stránek tohoto dotazníku, 14.12.2009).

Cílem výzkumu je poznání sexuálního života chronických uživatelů marihuany. Výzkum je realizován jako součást diplomové práce na katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Vedoucím této diplomové práce je prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., psycholog Sexuologického ústavu 1. LF UK a VFN. Kontakt na autorku je uveden na stránkách http://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/marihuana-a-sex/

Po ukončení výzkumu budou výsledky poskytnuty k publikaci serverům www.adiktologie.cz a www.drogy-info.cz.

Zdroj: www.konoptikum.cz15. 2. 2010 v 12.30

Posted by: hanka
filed in Aktuality
Powder Feeding Green House

Connect with Facebook

Komentáře jsou zavřeny.