Právní status konopí v Belgii

1. Konzumace a držení

Konzumace drog je považována za přestupek pouze pokud se provádí ve skupině. Podle ministerské vyhlášky z ledna 2005 je držení konopí pro osobní potřebu depenalizováno (zbaveno pokut). To znamená, že pokud je vám 18, máte méně, než tři gramy a nekouříte před policejní stanicí nebo soudní budovou, tak nebudete trestáni. Pokud vám je méně, než 18, máte přes tři gramy a jste ve veřejném prostoru nebo jste byl policií zastaven mimo okolí vašeho bydliště, můžete mít problém. Trestem bude pokud nebo za zvláštních okolností i vězení.

2. Kultivace

Je povolena jedna samičí rostlina na osobu. V praxi už byli osvobozeni lidé se 100 a více rostlinami na základě tvrzení, že jsou určeny pro osobní potřebu. Jiní takové štěstí neměli. Asociace Trekt Uw Plant, konopný sociální klub založený v Antverpách, který chtěl založit kolektivní pěstování na základě principu jedné rostliny na člena, byl soudem rozpuštěn za nabádání k užívání drog. Organizace nyní plánuje návrat v roce 2010.

3. Distribuce

Ilegální. Tvrději postihovaná, než před dekriminalizací (nyní to je vždy vězení, dřív to bylo vězení či alternativní trest)

4. Prodej semen a potřeb k pěstování a užívání konopí

Oficiálně to není zakázáno, ale je velmi těžké zde založit growshop. Udělají všechno pro to, aby obchod odstranili. Používají především zákon o nabádání k užívání drog.
V Bruselu je growshop THC, další jsou na cestě.

5. Produkce a distribuce konopných produktů

Legální, ale těžko k nalezení. Jeden hemp shop byl otevřen v Leuven počátkem roku 2006.

Kontakty na konopné aktivisty v Belgii:
TREKT UW PLANT vzw
Lange Lozanastraat 14
2018 Antwerpen
Belgium
Tel. 32 3 2930886

Vztah k ostatním drogám

V poměru k ostatním zemím začala Belgie trochu pozdě přesměrovávat svojí politiku tvrdého vymáhání zákonů  směrem k veřejnému zdraví. Opatření snižující následky začaly být implementovány teprve v posledních letech a situace je stále v různých částech země velmi odlišná (Belgie je rozdělena do tří částí : Vlámsko, Francouzsky mluvící oblast a Brusel).

Ve francouzsky mluvících městech Liege a Charleroi fungují programy snižující rizika několik posledních let a v Liege je dokonce zavedena možnost získat heroin na předpis. Ve Vlámsku je tento proces mnohem pomalejší. Drogová politika v Belgii je založena na zákoně z roku 1921, který byl revidován v letech 1975 a 1994. Úpravy právních postupů jsou také dělány prostřednictvím královských dekretů, které nemusí vždy projít parlamentem.

Držení drog může být trestáno žalářem. V roce 1998 bylo na doporučení zvláštní pracovní skupiny parlamentu všem státním zastupitelům oznámeno, že trestní řízení za držení konopí má nízkou prioritu. Zákon je v tomto bodě velmi nejasný, což činí situaci v jednotlivých částech země velmi různorodou. Záleží jen na místních státních zastupitelích či dokonce členech policejního sboru, jak bude zákon interpretován.

Královský dekret z července 2001 umožnil využívat konopí k léčebným účelům. Podle tohoto dekretu nyní mohou belgičtí lékaři předepsat konopí pacientovi, který si ho pak může zakoupit v Nizozemí, v zařízeních specializovaných na lékařské konopí.

Proti reformě drogové legislativy tradičně stojí Křesťansko-demokratická strana a Vlámský zájem (Vlaams Belang), neo-fašistická strana, která získává na politické scéně velký vliv. Tato strana navíc nejenže blokuje všechny snahy o racionalizaci belgických zákonů, ale navíc se cíleně snaží zvyšovat paniku kolem drog, včetně těch konopných, pomocí veřejných akcí a demonstrací.

Kontakt na drogově politické aktivisty v Belgii:
LIAISONS ANTIPROHIBITIONNISTES

Překlad: Berrea

Zdroj: www.encod.org23. 3. 2010 v 19.44

Posted by: hanka
filed in Aktuality, Konopí, Legislativa
Powder Feeding Green House

Connect with Facebook

Komentáře jsou zavřeny.