O rostlině

Trocha botaniky

Do čeledě konopovitých rostlin (Cannabiaceae) patří dva rody:

  1. konopí (Cannabis)
  2. chmel (Humulus).

Rod konopí zahrnuje dva samostatné druhy:

  1. konopí indické – Cannabis indica Lam a
  2. konopí seté – Cannabis sativa L..

K těmto dvěma druhům se řadí ještě konopí plané – Cannabis ruderalis.

Cannabis indica (konopí indické) – je jednoletá rostlina, jejíž stonek dorůstá 1,5 m a značně se větví. Listy jsou dlanitě dělené, 9-12 četné, lístky čárkovitě kopinaté. Plodem je tmavá, lesklá, mramorovitě zbarvená nažka. Tento druh se pěstuje pro omamné látky obsažené především v pryskyřici samičího květenství (THC od 8-12%) a následnou výrobu hašiše (až 40% THC) v Indii, Íránu, Turecku, Sýrii a v severní Americe, planě roste v Pákistánu.

Cannabis sativa – je nejrozšířenějším druhem konopí a zahrnuje dva podstatně odlišné poddruhy (Subspecies), a to:

Cannabis sativa ssp. spontanea (konopí plané) – jednoletý plevel přizpůsobený k samovýsevu, který je charakteristický nízkým, silně se větvícím stonkem s krátkými internodii, malými čárkovitě kopinatými listy, malým plodem (HTS 5 – 10 g) podélného tvaru s povrchovou kresbou. Je nenáročný na půdu a klima a je také odolný proti chorobám a škůdcům.

Cannabis sativa ssp. culta (konopí kulturní) – převážně vysokého vzrůstu s méně se větvícím stonkem, většími listy. Semeno větší než u planých forem bez mozaiky nebo kresby, okrouhlého tvaru. Má větší nároky na pěstování a menší odolnost proti chorobám.

Dále se člení do geografických skupin (proles), které jsou označované jako konopí severní (borealis), středoruské (medioruthenica), jižní (australis) a hašišné (asiatica).

Konopí vs. marihuana

Pro lepší orientaci na konopném poli jsme pro vás připravili výčet rozdílů/znaků, které odlišují technické konopí od konopí vhodného pro „výrobu“ marihuany (využitelného k lékařským a relaxačním účelům).

Rostlina konopí se stala po usazení původně divokého člověka (neolitická revoluce) jednou z nejrozšířenějších technických plodin úzce spojených z lidskou kulturou. Podle oblasti a strategie pěstování se vyprofilovaly dvě základní odrůdy: konopí seté a indické. Konopí seté mělo oproti odrůdám indického konopí nízký obsah hlavního psychotropního cannabinoidu THC.

Dnešní technické konopí zahrnuje odrůdy konopí setého šlechtěné za účelem snížení hladiny THC pod úroveň 1% (běžný obsah je od 5 do 15%). V EU je povolena hranice 0,2% THC.  Tato hranice je obchodním opatřením zabraňujícím průniku některých dalších odrůd především z Maďarska, Rumunska a Číny, u nichž se obsah THC pohybuje lehce pod hranicí 1%.

Už tak nízká produkce psychoaktivních látek je dále snižována především pěstební strategií: na vlákno je konopí seto do hustých řádků – dává tak jednoduchý kolem 2m dlouhý štíhlý stonek s jedním vrcholem květů. Vzhledem k výskytu hermafroditů a samců jsou tyto květy plné semen, ke kouření znovu nevhodných (zvýšený výskyt semen sám o sobě snižuje produkci THC – rostlina do jejich produkce soustředí potřebnou energii).

Další rozdíly jsou pak především legislativní. Pěstování technického konopí je v souladu se zákonem 167/1998 Sb. který ukládá pěstitelům ohlašovací povinnost při vysetí větší rozlohy než 100m2),  zatímco pěstování nepovolených odrůd je zakázáno.

Ostatní vlastnosti konopí jsou u všech druhů víceméně shodné. Jedná se víc než o ekologickou surovinu schopnou nahradit stávající neudržitelné zdroje a napomoci tak přechodu k trvale udržitelné společnosti, zabránit ničení jedinečného životního prostředí planety Země.

ChemiePowder Feeding Green House