Literatura

A cannabis reader: global issues and local experiences

EMCDDA

ANTOLOGIE KONOPÍ: GLOBÁLNÍ OTÁZKY A LOKÁLNÍ ZKUŠENOSTI (v angličtině).
Pohledy na problematické otázky, léčbu a regulaci v oblasti konopných drog v Evropě.

Díl 1: Konopí v minulosti. Politiky, právní předpisy a strategie kontroly. Otázky nabídky a výroby.

Díl 2: Epidemiologie. Vliv užívání konopí na zdraví. Prevence a léčba.

Monografie zdůrazňuje skutečnost, že konopí není pouze statická, neměnná rostlina, ale dynamický produkt, který se postupně vyvíjí co do potence, rozšíření a pěstování. V této publikaci nabízejí přední odborníci krátké zásadní pohledy na celou škálu témat souvisejících s konopím a zároveň poskytují rady ohledně dalších zdrojů informací o každém z námětů. Stručné redakční poznámky tvoří přehledný úvod ke každé problematice a v některých případech upozorňují na politicky citlivé otázky a potřebu „kritického přístupu“. Antologie konopí má tedy význam jakožto stručný přehled, který usnadní cestu vědcům poprvé vstupujícím do dané oblasti a který zároveň nabídne syntézu znalostí zasvěcenějším odborníkům. Více.

Publikace v angličtině ke stažení: http://www.emcdda.europa.eu/publications/monographs/cannabis

 

Konopí a mák (pěstování, výrobky, legislativa)

Kubánek, Vladimír

 

Odborně-populární publikace, ve které autor objektivně, přehledně, nezaujatě a vyčerpávajícím způsobem popisuje především tolik diskutovanou problematiku konopí – „marihuany“. Autor rozebírá problematiku konopí – „marihuany“ v celém spektru, tj. úlohu konopí v historii lidstva, zneužívání a léčebné účinky konopí, odrůdy, pěstování, legislativu apod. Jedná se o nejucelenější odborně-populární publikaci, která u nás byla doposud vydána, http://pharmacieind…ral-jelly. Text je stručný a srozumitelný i pro laiky. Publikace je určena zejména státním orgánům (policistům, protidrogovým specialistům, státním zástupcům, celníkům), protože by nebylo profesionální, pokud by uživatel marihuany nebo nelegální či legální pěstitel konopí měl lepší znalosti, než příslušné kontrolní a represivní orgány státní správy. Rovněž je určena uživatelům marihuany, dospívajícím, rodičům, aby si uvědomili rizika, která hrozí při užívání drog, a to především u dětí a dospívajících, ale také důležitou úlohu konopí v historii lidstva. Těžko by např. Kolumbus mohl doplout do Ameriky bez konopných plachet a lan.

Velký marihuanový švindl

Ginsberg Allen

Votobia

V eseji autor obhajuje užívání konopí a dokazuje, že konopí umožňuje člověku neverbální uvědomování a tvůrčí zážitek. Text je psaný už téměř před 50 lety a jak Ginsberg sám píše, „…tento esej je určen těm, kteří marihuanu nekouřili…“. Esej je tedy pokusem překlenout pojmovou mezeru, nebo možná i mezeru kulturní, vysvětlit nedorozumění, které existuje mezi těmi, kteří vlastně přesně neví co konopí je, ale byli ovlivněni povrchními, nepřímými, nevědeckými nebo egoistickými řečmi, které popisují konopí velice hanlivě. Hlavní negativní mýtus o konopí jako droze je přisuzován Úřadu pro narkotika při ministerstvu financi USA a proto je tato esej doplněna citacemi textů z dokumentů jak vlády USA, tak i lékařů.

Hašiš v Domově bohů

Bohumil “Bob” Krčil

Gallery

Mimořádná, dosud nevydaná kniha fotografií a textů předčasně zesnulého fotografa a vydavatele české exilové literatury Bohumila “Boba” Krčila zachycuje život obyvatel v indickém Malém Himálaji, v končině místně známé jako Domov bohů, což je oblast s nejstarší hašišovou kulturou na světě. Autor nám přibližuje kulturu, ve které je, na rozdíl od západní civilizace, Cannabis indica od pradávných časů přirozenou součástí života.

Encyklopedie psychadelických látek

Peter Stafford

VOLVOX GLOBATOR

Obdivuhodná, poutavě a srozumitelně napsaná encyklopedie seznamuje s historií, účinky i chemickým složením nejznámějších psychadelických látek. Neměla by chybět v knihovně nikoho, kdo se zajímá o psychoaktivní drogy, o prožitky, jež mohou zprostředkovat, nebo o polemiku, která se kolem nich ve vědeckém světě, masmédiích, vládnoucích kruzích i na veřejnosti všeobecně rozpoutala.
Úvod ke knize napsal MUDr. Jiří Presl.

CANNABIBLE

Jason King

Levné knihy

yellow

Bez čeho se neobejde opravdový labužník. Feminizovaná a imitovaná semena. Proč většina trávy za nic nestojí. Kluby Cannabis Buyers. Cannabis na webu. Odrůdy a jejich původ. Velké množství barevných fotografií.

black

Co také naleznete v tomto svazku? Rozdílné účinky sativa indik. Organika versus hydro versus bio. Vaporizace. Cannabis etiketa. Amsterdam. Odrůdy a jejich původ. Velké množství fotografií.

red

Tento díl Cannabible se zaměřuje nejenom na případný dopad legalizace. Najdete zde i další témata. Jak rozeznat dobrou cannabis. Konopná turistika. Tolerance. Švýcarsko. Odrůdy a jejich původ. Velké množství barevných fotografií.

Válka bez konce aneb Krátký smutný příběh o dlouhé válce proti drogám

Keith Evans

Volvox Globator

Publikace vypráví příběh “Války proti drogám”, kterou K. Evans označuje za nejdelší válku novodobé historie. Ukazuje její kořeny a široké veřejnosti odhaluje dosud většinou neznámé skutečnosti o počátcích kriminalizace drog ve Spojených státech i o tom, jakým způsobem byla “Válka” exportována do celého světa. Autor rovněž mapuje nástup nových syntetických drog a vytvoření moderního obchodu s drogami. K. Evans, soudce nejvyššího soudu ve Velké Británii, po deset let žijící ve Spojených státech, a nyní na odpočinku ve Walesu, mnoho let pracoval s mladými “delikventy”, které obhajoval před soudem. Na základě své praxe a odhalených historických skutečností požaduje legalizaci měkkých drog a změnu celkového přístupu společnosti k drogové problematice.

Původní verze on-line

Kdykoli se však nyní probudím s pocitem beznaděje, sáhnu po Evansově knize. Takhle asi brali lidé kdysi do rukou Marxův Manifest nebo Leninův spisek Co dělat. Hle, jak skvěle se dá konopí využít i v oboru revolučních nadějí…Po dlouhé době mi opět někdo nabídl světlé zítřky, a to mnohem snesitelnější, než s jakými jsem až dosud přišel do styku. Nepodmiňovalo je budovatelské úsilí, nevyžadovaly válečné oběti, nemusel bych se dokonce ani vzdávat části své suverenity ve prospěch Bruselu. Stačilo by jen všude, kde to jde, vysázet konopí…

Úryvek článku Viktora Šlajchrta Dokonalá náhražka psaném pro časopis Respekt

Záblesky paměti

Timothy Leary

Votobia

Autobiografie s předmluvou W. S. Burroughse – osobní a kulturní dějepis jedné epochy. T.Leary zakončil studia doktorátem z klinické psychologie. Na Harvardu vedl projekt psychedelického bádání. Po návratu z vězení, kde strávil několik let, dále pokračoval ve výzkumu a v popularizaci drogové kultury.

Konopí jako lék

Franjo Grotenhermen

Fontána

Základní práce experta na konopí MUDr. Franjo Grotenhermena poskytuje obsáhlý a srozumitelný výklad možností ošetření konopím a jeho účinno látkou dronabinolem. Jsou zde podrobně vysvětleny a objasněny oblasti použití, vedlejší účinky, dávkování a možné vzájemné účinky s dalšími užívanými léky. Tato kniha navíc obsahuje cenná doporučení z dlouholeté praxe autora.

Konopí – zdraví na dosah

Paul Benhaim

ALPRESS

Publikace z alternativní medicíny. Shrnuje autorovy názory na holistické pojetí zdraví, vycházející z nauk východních náboženství. Autor popisuje především použití technického konopí setého při léčbě a prevenci. Zmiňuje důležité látky, které obsahuje, možnosti využití a přidává receptář pokrmů z konopí.

Marihuana: mýty a fakta

Lynn Zimmerová, John P. Morgan

Volvox Globator

Oba autoři (profesor farmakologie a profesor sociologie působící na newyorské lékařské fakultě City University New York) podnikli rozsáhlý průzkum v oblasti vědecké literatury, která vznikla na téma účinků marihuany na člověka. Systematicky fakta seřadili a porovnali se zažitými tvrzeními o této droze. Populární formou podaný vědecký přehled ukazuje, že užívání marihuany bezpochyby může být škodlivé – ale zdaleka ne tolik, jak škodlivé jsou falešné mýty, které ji obklopují. Kniha je určena dospívajícím i jejich rodičům, školním protidrogovým koordinátorům, policistům i široké veřejnosti. Měli by ji znát lidé, kteří marihuanu milují, i ti, kteří ji nenávidí.

Konopí – léčebný prostředek lidstva

Christian Rätsch

Datel

Tímto kvalifikovaným a interdisciplnárním dílem o konopí prezentuje autor nejen rozsáhlý soubor poznatků z taxonomie, biochemie, sociální historie, psychofarmakologie a dějin práva, ale i originální interpretaci role, kterou tato rostlina hraje.

Konopí jako lék – etnomedicína

Christian Rätsch

Volvox Globator

Přes 6 000 let se konopí používá k výrobě vláken, k léčitelství, k výživě, ale i jako omamný prostředek – a to nejen ve starověkém Egyptě, ale i u Asyřanů, v antice, v islámském a středověkém lékařství. Zejména u asijských léčitelů se dodnes těší velké oblibě. Tibetští lékaři jej používali jako antidepresivum k vyvolání euforie či jako afrodisiakum, nemluvě o germánských a keltských předcích. Ovšem odborná publikace známého vědce a etnobotanika Ch. Rätsche si všímá i současnosti, která těží z poznatků minulosti a snaží se je účinně aplikovat.

Marihuana, zakázaná medicína

L. Grinspoon & J. Bakalar

F.R. Hrabal / CAD PRESS

V této důležité a provokativní knize popisují dva vynikající vědečtí pracovníci prospěšnost marihuany jako léku, vysvětlují, proč bylo zakázáno její použití, a zastávají se její plné legalizace, aby byla dostupná všem pacientům, kteří ji potřebují. Na podporu tohoto stanoviska popisují osoby trpící různými chorobami – mezi nimi rakovinou, epilepsií, AIDS, dysmenoreou a depresí – výstižně své utrpení v době, než začali užívat marihuanu, změny, které způsobila, a své potíže při snahách získat ji legální cestou.

Kniha o marihuaně

Libor Dupal

Maťa

Publikace shrnuje poznatky o konopí, historii jeho pěstování a používání, sklizni, vysvětluje chemické složení drogy a její působení. Pro druhé vydání byla po deseti letech v některých částech doplněna a nově graficky upravena.

Spiknutí proti konopí aneb císař nemá šaty

Jack Herer

Canabis sativa

V roce 1973 začal Jack Herer začal na radu svého přítele Ed Adaira, zvaného „Captain” sbírat informace o konopí a jeho využití. V roce 1985, po 12 letech, byly tyto informace publikovány v této knize, která byla podporovaná H.E.M.P. (USA), Hanf Hausem (Německo), Sensi Seeds/Hash Marijuana Museum (Holandsko), and T.H.C., the Texas Hemp Campaign (USA). Název knihy je odvozen od povídky Hans Christian Andersena “Císařovy nové šaty”, v angličtině The Emperor’s New Clothes. Autor užil povídku jako alegorii na současný problém prohibice marihuany.

Originál knihy on-line po kapitolách na www.jakckherer.com Citace ze zadní strany obalu: Jestliže všechny fosilní paliva a jejich deriváty, stejně jako stromy pro papír a stavebnictví budou zakázány, aby se země zachránila, odvrátil se skleníkový efekt a zastavil úbytek lesů, je jediný známý přírodní zdroj, který je schopný poskytnout náhradu světového papíru a textilu, šetřit průmyslovou i domácí energii, zároveň snížit znečištění, obnovit půdu a vyčistit atmosféru – a touto látkou je – stejně jako byla dříve — konopí!

Velká kniha o konopí

Rowan Robinson

Volvox Globator

Obsáhlá odborná publikace, která českému čtenáři snad poprvé poskytuje možnost poutavou a čtivou formou nahlédnout do problematiky konopí v celé šíři, počínaje jeho praktickým využitím v průmyslu a zemědělství a konče politickým pozadím, dnes i u nás tolik diskutovaným, a tudíž nanejvýš aktuálním.

Konopný manifest

Rowan Robinson

Volvox Globator

Konopný manifest se týká dvou rozdílných záležitostí, jejichž směšování už způsobilo mnoho problémů. Jak konopí, tak marihuana patří ke stejnému rostlinnému druhu, Cannabis sativa. To však ještě neznamená, že je to jedna a táž rostlina. Vezměte si třeba jezevčíka a bernardýna – oba patří ke druhu Cannis familiaris, ale svým vzhledem a svými schopnostmi se od sebe výrazně liší. Stejně je to i s konopím a marihuanou. Konopí je štíhlé obilí, které se pěstuje už po tisíciletí pro vlákno a jedlá semena. Rozhodně se jím nemůžete zfetovat. Marihuana je keřovitá forma téhož druhu, která se pro své psychoaktivní a léčivé vlastnosti pěstuje stejně dlouho. Konopí a marihuana jsou dvě různé rostliny, které se od sebe natolik liší, že se je za dvě minuty naučí bezpečně rozeznávat i státní policista. Aby se předešlo nedorozumění, soustřeďuje se první část knihy na konopí bez psychoaktivních vlastností a na způsoby, kterými už pomohlo, kterými pomáhá nebo kterými může pomoci světu. Druhá část se věnuje marihuaně. Tyto dvě rostliny se od sebe liší, takže klidně můžete zcela podporovat jednu a zároveň být odpůrcem druhé. Na Cannabis sativa je však nejpozoruhodnější, že jedna její forma slouží utilitárním potřebám lidstva, zatímco druhá působí na naší duchovní a intelektuální podstatu. Proto je záhodno uctít dvojí podstatu této prastaré rostliny v jedné knize.

Konopí pro zdraví – fakta o léčivých účincích marihuany

Chris Conrad

PRAGMA

5. listopadu 1996 občané Kalifornie a Arizony hlasovali převážnou většinou pro to, aby bylo lékařům umožněno předepisovat pacientům marihuanu jako lék. Znamená to návrat k medicíně, kterou lidstvo používá už tisíce let. Marihuana je zdaleka nejlepším a stále nejefektivnějším lékem užívaným pro úlevu od symptomů provázejících AIDS, rakovinu, glaukom, artritidu, epilepsii, roztroušenou sklerózu a mnohá další onemocnění. Konopí pro zdraví je první knihou, která objasňuje všechna fakta o této zajímavé rostlině. Chris Conrad zkoumá všechny aspekty vlastností rostliny Cannabis sativa, od jejího tradičního použití ve starověké Číně a Indii až po současnéznovuobjevení výživné hodnoty, na psychiku nepůsobících konopných semen. Semeno konopí sestává z proteinů, vlákniny a esenciálních mastných kyselin, které podporují imunitní systém. Informace o vlivu konopína zdraví přináší i oddíl věnovaný receptům, takže budete moci tuto ideální potravinu ihned zařadit do svého jídelníčku. Kromě toho, že prochází stovky vědeckých studií věnovaných marihuaně a vysvětluje její terapeutické působení na veškerá tělesná ústrojí, připojuje autor i praktické informace o tom, jak začít s cannabisovou terapií, jak se stát jedním z pacientům zařazených do rozsáhlého výzkumu uživatelůa jakým nebezpečím – ze strany zákona i jiným – bude pravděpodobně čelit. Chris Conrad, coby hybná síla stojící za návrhem zákona č. 215, propaguje užitečnost konopí již téměř jedno desetiletí. Je zakladatelem Obchodní aliance pro obchod konopím a autorem knihy Hemp: Lifeline to the Future. Žije v Severní Kalifornii.

Konopí a marihuana – Spojené státy americké a cannabis v první třetině 20. století

Viktor Debnár

Volvox Globator

Ačkoliv se to již dnes může zdát poněkud zvláštní, v historii Spojených států amerických existovala dlouholetá a co do svého rozšíření a dopadu velmi významná tradice – pěstování konopí. Postupem času se však konopí, resp. marihuana, dostává mimo pole společenské akceptovatelnosti. Předmětem zkoumání publikace je otázka postavení a role konopí (lat. cannabis) ve Spojených státech amerických, a to především v klíčovém období 30. let 20. století. V klíčovém z toho důvodu, že právě v této dekádě dochází z celé řady příčin k přijetí federálního Zákona o zdanění marihuany (Marihuana Tax Act), jenž se v pozdějších letech ukázal být faktorem vedoucím k definitivní kriminalizaci této jednoleté byliny. K uvedeným příčinám patří působení progresivistických myšlenek, určitý pokrok na poli lékařství, aktivita státních i federálních vládních úřadů, značný vliv především tištěných médií a v neposlední řadě také xenofobní předsudky některých řadových Američanů. Autor však dochází k závěru, že nelze potvrdit hypotézy některých autorů o spiknutí vlivných amerických podnikatelů, které by mělo za cíl eliminaci nepohodlného a z hlediska dlouhodobé perspektivy nebezpečného konkurenta na trhu s plasty a papírem.

Konopí a konopné drogy — Adiktologické kompendium

Michal Milovský

Grada

Tato kniha je v českém a slovenském prostředí zcela unikátní. Autoři na základě mezioborového přístupu předkládají rozsáhlý materiál o celospolečensky náročném a často kontroverzním tématu konopných drog. Kniha je důsledně založena na poznatcích z výzkumu a klinické praxe.

čti online

Konopí – Dějiny

Martin Booth

BB art

Na stránkách této srozumitelné a přesvědčivé monografie o nejrozšířenější droze světa její autor, Martin Booth, shrnuje dějiny konopí od neolitických počátků až do současnosti. Vypráví příběh o pokroku lékařské vědy, o zbožném osvícení, o politických intrikách; o výkonné moci a celnících, o prohnaných pašerácích, pouličních prodejcích, válkách mezi gangy, o spisovatelích, umělcích, hudebnících a bezstarostných hippies a travařích všeobecně. Booth mapuje velice spletitou a často i nejistou cestu, kterou konopí, relativně neškodná bylina, urazilo a na jejímž konci se ocitlo mimo zákon snad všech zemí západního světa. Hovoří o zničujícím dopadu těchto zákonů na celosvětové hospodářství. Především ovšem poukazuje na to, že otázka dekriminalizace konopí zůstává jedním z nejnaléhavějších problémů jedenadvacátého století.

Vaříme s konopím

Adam Gottlieb

Votobia

Průvodnce pro rozšíření znalostí o konopí a drobná kuchařka v jednom, nabízí spoustu užitečných informací.

Konopí – biomasa pro život

Hana Gabrielová a kol.

Vydalo o.s. Konopa 2008 – ke stažení ve formátu PDF

Rostliny, která může poskytnout nejen práci a naplnění zemědělcům, ale také nekonečné množství ekologických, zdravých a kvalitních výrobků a surovin. Konopná rostlina může najít využití i v energetice jako obnovitelný zdroj a zároveň sloužit jako náhrada velkého množství produktů z ropy. Má mnoho společného s jinými rostlinnými surovinami, které mohou pomoci napravovat ekologické nešvary minulosti. Publikace je určená především zemědělcům, se zájmem o pěstování technického konopí. Obsahuje informaci o legislativě pěstování, kde získat vhodné osivo, agrotechniké postupy, doporučené kontakty atd.

Konopí – staronový přítel člověka

Michal Ruman, Linda Klvaňová

Vydalo o.s. Konopa 2008 – ke stažení ve formátu PDF

Publikace si klade za cíl seznámit širokou veřejnost s konopím jako technickou (nebo také hospodářskou) plodinou. Konopí nám odnepaměti poskytovalo nejrůznější suroviny, které v běžném životě potřebujeme. Bez jediného odpadu! Autoři proto považují za vhodné se k němu, v době tak rozsáhlého znečištění životního prostředí, vrátit. Konopí může nabídnout mnohem více, než kterákoliv jiná domácí plodina. Abychom si to však uvědomili, je třeba se nejdříve zbavit předsudků, které vůči konopí chováme, seznámit se s jeho dějinami a jeho potenciálem pro udržitelnou budoucnost. Právě k tomuto účelu slouží tato publikace.

Konopí v průmyslu

Autor a vydavatel: John W. Roulac
Spoluautor: Sonia Nordenson
Technický redaktori: Geoff Kime and Joe Strobel z Hempline, Inc., Mike Ravnitzky z Industrial Fabrics Association International, Gero Leson z Nova Institute, Don Wirtshafter z Ohio Hempery, Inc., and David P. West, Ph.D.

Historická úloha konopy v obchode, hlavný obnovitelný zdroj na Zemi, 25 000 praktických konopných produktov, konopársky priemysel dnes, pracovné a podnikatelské príležitosti, konopný dom v blízkej budúcnosti…Stáhnout v pdf

Efektivní regulace užívání marihuany – Jak pracovat s lidmi, aby omezili nebo přestali užívat konopí.

Engelander, M., Lang, E., Lacy, R., Cash, R. ISBN 978-80-7440-041-4.

Více o knize a možnost stažení na: www.drogy-info.cz

Metodická příručka, určená lékařům, terapeutům a dalším pracovníkům v pomáhajících profesích, kteří se ve své praxi setkávají s uživateli konopných drog.

ANGLICKY

Starožitná kniha o konopíAntiquecannabisbook.com

Přes 2,000 dokumentů o léčebných produktech z konopí z doby před rokem 1937, kdy byla v USA na konopí uvalena zvláštní daň. Úžasný zdroj informací pro konopné sběratele.Petice za legalizaci konopí