Využití

Příběh konopné rostliny

Rostlinu nacházeli na různých druzích půdy, nejčastěji tam, kde byla hluboká půda a hodně vody. Její semena brzo sloužila za potravu, její listy léčily bolesti a z vláken z jejich stonků se dala vyrobit látka, která chránila tělo před větrem a mokrem. Číňané ji nazývali “Ma”. Zřejmě v Číně započala její cesta kolem světa. Všude tam, kde se lidé setkávali, si vyměňovali zkušenosti a mnohý dobrý nápad se rychle rozšířil. Jako “Ganja” ji poznali Indové, “Cannabis” jí říkali Řekové, “Hanf” německy mluvící země a „Konopí“ se stalo jejím jménem v Čechách.

Tuto rostlinu nalezneme na její cestě u keltských knížat, slyšíme o jejím využití u Vikingů, Tráků a objevíme v hrobě Adelgundy, královny Merowingů, jemné a nápaditě zpracované šaty z konopí. A dovolíme si tvrdit, že to byly její nejoblíbenější šaty, se kterými se nechtěla rozloučit – šaty pro věčnost, acheter cialis sur internet.

S Kryštofem Kolumbem přeplula rostlina Atlantik, jako oblečení a také jako plachtovina, protože látka na sebe upozornila již brzo svými dobrými vlastnostmi: na těle lehká a vzdušná, odolná proti mokru a skoro neroztrhatelná. Američané nazvali tuto rostlinu “Hemp” a použili pro svou vlajku tuto látku. A Levi Strauss vyrobil první džíny z konopí.

Tato rostlina dobyla zeměkouli, lidé ji sázeli, využívali a vážili si jí. Ale byla vypuzena, zakázána a zapomenuta. Vypuzena bavlnou a chemickými vlákny, zakázána jako omamný prostředek. Zapomenuta zůstala až do doby, kdy se jeden Američan vydal na cestu, aby vyprávěl historii této rostliny. (Jack Herer, “Hanf”)

To bylo koncem 80. let, v době, kdy bylo stále více znát, že naše Zem potřebuje péči jako my všichni. Nadmíru šetrné pěstování rostliny, která rychle roste a může být bez rozpaků těžena, která už jen svým růstem ničí plevel a nepotřebuje tudíž žádné herbicidy, rychle přesvědčilo a první idealisté se dali do díla, aby látku znovu oživili pomocí nejnovější techniky a bez omamného THC.

Využití konopí v oblastech průmyslu

Stavebnictví

Papír

Textil

Potravinářství

Kosmetika

Léčiva

Energie a biomasaLegalmarket.cz