Poradna

Právní poradna A.N.O. – asociace nestátních organizací

http://www.asociace.org/
http://www.drogovaporadna.cz/pravniporadna.php

Koněvova 95, 130 00 Praha 3 – Žižkov

tel./zázn: 222 582 932
mobil: 736 760 701

E-mail: ppano@asociace.org

Kontaktní osoby:

Mgr. Hana Gajdošíková

Jana Marečková

Právní poradna A.N.O. je projektem právní pomoci v otázkách drogové problematiky.

Zabývá se právním poradenstvím souvisejícím s problematikou užívání nelegálních drog. Informuje o právech a povinnostech v oblasti práva trestního, občanského, rodinného, pracovního i v ostatních souvisejících oblastech.

Poskytuje odborné konzultace týkající se právní pomoci v otázkách drogové problematiky:

  • zaměstnancům zařízení poskytujících služby uživatelům drog, ostatním profesionálům a odborné veřejnosti
  • uživatelům a bývalým uživatelům drog v jednotlivých typech péče, kteří se dostali do konfliktu se zákony nebo se dostali do konfliktu s trestním zákonem nebo řeší jiné právní problémy, které jim vznikly v souvislosti s užíváním drog
  • experimentující mládeži
  • příbuzným uživatelů drog a experimentující mládeže

Iuridicum Remedium, o.s.

http://www.iure.org/

U Průhonu 23/1201, Praha 7, 170 00

tel.:222 515 564

E-mail: iure@iure.orgCannapedia