Situace ve světě

Konopná situace v Evropě

Ve většině zemích Evropy jsou konopná legislativa a reálná praxe dva rozdílné pojmy. Teoreticky je výroba, distribuce a konzumace konopí, které obsahuje více než 0,3% THC ve všech zemích zakázána a to podle nařízení, které vychází z Konvence OSN o drogách. V praxi je to ovšem jiné, záleží na individuálním přístupu policisty nebo soudce jak dané zákony bude vymáhat.

Na níže uvedených odkazech najdete na stránkách ENCODu informace o situaci konopí v jednotlivých zemích Evropy, kterou vypracovaly místní organizace usilující o reformu drogové politiky.

BELGIUM

BULGARIA

DENMARK

FINLAND

FRANCE

HUNGARY

GERMANY

MACEDONIA

NETHERLANDS

PORTUGAL

SPAIN

SWITZERLAND

UNITED KINGDOM

Tématický přehled: množství drog pro osobní potřebu v zemích EU

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost zveřejnilo tématický přehled, který obsahuje srovnání množství drog pro osobní potřebu v jednotlivých zemích EU. Údaje jsou v přehledných tabulkách podle jednotlivých typů nedovoleného nakládání s drogami; obsahují konkrétní údaje, které země používají pro rozlišení mezi přestupkem a trestným činem.

Tématický přehled zveřejněný pod názvem Threshold quantities for drug offences ; je k dispozici na stránkách Evropského monitorovacího centra pro drog a drogovou závislost, v části European Legal Database on Drugs (ELLD) – Topic overviews (pouze v angličtině). Ve článku jsou odkazy na další zdroje informací.

Evropské monitorovací středisko pro drogy – reporty z jednotlivých zemí

Tématický přehled: množství drog pro osobní potřebu v zemích EU

Přehled legislativ v jednotlivých státech USA

Iniciativa za změnu drogové politiky v Latinské AmericePowder Feeding Green House