HCLU

Prosazování reformy drogové politiky v Evropě:

Iniciativa Evropské Drogové Politiky (EDPI)

Proč Evropa?

V mnoha ohledech má Evropa nejprogresivnější politiku na světě – chybí ji ovšem jednotný přístup ke všem členským zemím, regionální rozdíly jsou patrné. V mnoha zemích západní Evropy mají uživatelé drog široký přístup k inovativním a efektivním službám snižování rizik, jakými jsou např. výměny injekčních stříkaček, substituční léčebné programy, speciální místnosti k nitrožilní aplikaci drog nebo testování drog a kriminalizace uživatelů drog není hlavní prioritou při vymáhání práva. Důsledkem je snižující se nebo stabilizovaná prevalence nemocí přenášených krví mezi injekčními uživateli drog.

Jakmile se ovšem obrátíme k východu Evropy, objevíme zhoršující se situaci ve veřejném zdravotnictví. Ve střední Evopě se pokrytí služeb harm reduction snižuje a přístup úřadů vymáhající právo je k uživatelům drog více nepřátelský. Vzhledem k nedostatku politické podpory služeb harm reduction a kruté trestání uživatelů drog v zemích bývalého Sovětského svazu, rapidně vzrůstá epidemie HIV/AIDS.

Reforma evropské drogové politiky může být příkladem pro zbytek světa. Je jistě jednodušší dosáhnout změn v politice skrze přístup veřejnosti v menších zemích než v zemích hustě zalidněných, kde odpor k reformě drogové politiky je hluboce zakořeněn v kulturních, ekonomických a politických tradicích. V mnoha zemích západní Evropy je již zřetelná rostoucí politická podpora k zásadním změnám v drogové legislativě směřující od americké “války proti drogám” k legální regulaci v současné době nelegálních omamných látek. Ve střední Evropě a některých zemích bývalého Sovětského svazu může dekriminalizace drog a rozšíření služeb snižovaní rizik být dosažitelný cíl pro příští desetiletí.

UNGASS 2009: vhodná příležitost

Na zvláštním zasedání Valného shromáždění OSN (UNGASS) se v letošním roce budou zhodnocovat dosažené úspěchy politické deklarace z roku 1998 a rozhodovat o dalším směru celosvětové drogové politiky. Před tímto zasedáním se setkají ministři a vysocí vládní činitelé v březnu ve Vídni, aby téma budoucí drogové politiky prodiskutovali. I když se zdá, že jednotlivé vlády nejsou připraveny na změnu struktury globálního režimu kontroly drog (3 konvence OSN), naskýta se možnost pozměnit restriktivní interpretaci jednotlivých konvencí a nabídnout humanější a na veřejné zdraví zaměřenou drogovou strategii, která se může promítnout v nové, progresivnější politické deklaraci podporující služby snižování rizik a další. Navíc, UNGASS je jedinečnou příložitostí pro mezinárodní hnutí za reformu drogové politiky, přiležitostí, kdy média i zákonodárci mohou zřetelně zaslechnout hlasy nespokojené veřejnosti Cialis Over the Counter. Musíme poukázat na neúspěchy systému kontroly drog OSN ve smyslu “zásadně snížit” (jak stojí v deklaraci z roku 1998) nebo “potlačit” (jak pan Costa nedávno řekl) světový problém drog.

Máme neuvěřitelné množství důkazů v našich rukách – a měli bychom tyto důkazy poskytnout veřejnosti, mediím a vládám. V téhle chvíli můžeme říci, že fóra OSN, na kterých se rozhoduje o drogové politice, jako je Komise pro narkotické drogy (CND), instituce jako Mezinárodní výbor pro kontrolu drog (INCB) nebo Kancelář OSN pro kontrolu drog (UNODC) zůstávají téměř bez zájmu médií a někdy i místních skupin prosazujících změnu. Tato situace se musí změnit. Toto je hlavní cíl naší snahy: podmínit nespokojenost a vyjádřit nesouhlas se současným trendem drogové politiky a zaměřit se na prosazení změn na UNGASS 2009, který je symbolem globálního režimu kontroly drog, a žádat na systému více transparentnosti, důkazních materiálů a respektování lidských práv.Powder Feeding Green House