Cena adiktologie a Anti-cena adiktologie „BAD TRIP 2009“ – výzva k nominacím kandidátů

[singlepic id=153 w=90 h=90 float=left]Rada ceny adiktologie vyhlašuje nominační období na kandidáty Ceny adiktologie za rok 2009. Cena je udělována za mimořádný přínos k rozvoji oboru adiktologie. Centrum adiktologie PK VFN a 1. LF UK Praha dále vyhlašuje anketu Anti-cena adiktologie „BAD TRIP 2009“.

Cena adiktologie 2009

Nominace může zaslat kdokoliv a kdokoliv může rovněž být nominován; jedinou podmínkou je, aby kandidát Ceny adiktologie byl v současnosti nebo minulosti aktivně činný v oboru adiktologie a/nebo aby jeho činnost představovala pro tento obor významný přínos.

V roce 2006 byli oceněni Cenou adiktologie za výjimečný přínos oboru doc. MUDr. Jaroslav Skála, CSc., a PhDr. Luděk Kubička, CSc., v roce 2007 byla oceněna MUDr. Jana Novotná a v roce 2008 MUDr. Karel Hampl, CSc.

Formální struktura nominace
– celé jméno, akademické a vědecké tituly kandidáta
– působiště kandidáta
– krátké zdůvodnění nominace (1 krátký odstavec)
– celé jméno a kontakt (adresa, email, telefon) na navrhovatele

Nominace zasílejte na emailovou adresu vondrackova@adiktologie.cz, a to nejpozději do 31. 3. 2009.

Výběr kandidátů na podkladě zaslaných nominací provádí Rada ceny adiktologie, která je složena ze zástupců vůdčích institucí v oboru a oborového vědeckého časopisu.

Anti-cena Bad Trip 2009

Cílem akce je upozornit na konkrétní skutečnosti, které jsou v rozporu se základními
principy a současnými poznatky v oblasti prevence, léčby a minimalizace poškození
v souvislosti s užíváním drog.

Nominaci může navrhnout kdokoli. Podmínkou pro přijetí nominace je uvedení
konkrétního činu/aktivit a zdůvodnění návrhu ve smyslu prosazování či realizace
neefektivních postupů a programů prevence, léčby a Harm Reduction. Spolu s nominací
je třeba zaslat také podklady, na základě nichž je možné zdůvodnění ověřit. Mimo výše
uvedené musí nominace obsahovat také jméno a adresu navrhovatele. Bez těchto údajů
bude nominace vyřazena. Údaje navrhovatelů nebudou zveřejněny.

Nominace je možno zasílat nejpozději do 30. 9. 2009, a to prostřednictvím e-mailu:
anticena@adiktologie.cz

Všechny nominace budou k dispozici Radě Anticeny adiktologie složené z vědeckých
pracovníků, pedagogů oboru adiktologie a osob pracujících v adiktologických službách.
Rada rozhodne o vítězi ankety tajným hlasováním.

POŠLI TO DÁL
Legalizace.cz
Spolek Legalizace.cz je nestátní nezisková organizace, která usiluje o reformu české drogové legislativy, se zaměřením na konopí. K dosažení tohoto účelu organizujeme kulturní a vzdělávací akce, realizujeme informační kampaně, konáme lobby a zaměřujeme se na aktivity vedoucí ke snižování rizik spojených s užíváním a získáváním konopí z černého trhu. Dále provozujeme tento portál, provádíme tematický media monitoring a překládáme zahraniční články pro české publikum. Pokud vám přijde naše práce smysluplná, budeme rádi za jakoukoliv z forem podpory spolku.

DISKUZE K ČLÁNKU

Vložte prosím komentář!
Vyplňte prosím své jméno