Antidepresiva by šlo nahradit lysohlávkami, naznačila studie

Zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Psilocybe_mexicana_313748.jpg

Lysohlávky by mohly být vhodným léčivem proti depresím. Naznačila to studie, která porovnávala potenciál psychedelické látky psilocybin, jež je obsažena právě v halucinogenních houbách, a zavedeného antidepresiva escitalopram. Ukázalo se, že psilocybin měl u testovaných lepší výsledky, podle vědců jsou však zapotřebí rozsáhlejší studie, aby se tato hypotéza potvrdila.

Ve studii, která byla zveřejněna v akademickém žurnálu New England Journal of Medicine, vědci porovnávali potenciál zmíněných látek u 59 lidí se středně těžkým až těžkým stupněm deprese. U aplikace obou látek došlo ke snížení deprese, při užití psilocybinu byl však pokles rychlejší a silnější.

„Jedním z nejdůležitějších aspektů této práce je, že lidé jasně vidí příslib řádně vedené terapie s psilocybinem v porovnání s více známou a zavedenou léčbou,“ řekl Daily Mailu doktor Robin Carhart-Harris, vedoucí Centra pro psychedelický výzkum na Královské univerzitě v Londýně.

Psilocibyn byl testovaným podáván perorálně a sezení, během něhož poslouchali emočně evokativní, atmosférickou a uklidňující hudbu, trvalo šest hodin. Celým sezením byli samozřejmě vedeni zkušenými psychiatry.

Testovaní podle studie po užití pociťovali potěšení, byli schopni vyjadřovat emoce, snížila se jim míra úzkosti a sebevražedných myšlenek a naopak se jim zvýšil pocit duševní pohody.

„Velmi často lidé poprvé pochopili, proč mají deprese, a navíc o tom chtěli mluvit, protože právě to pomáhá překonat negativní postoje k sobě samým a ke svým životům, které deprese podporují,“ vysvětlil neuropsychofarmakolog David Nutt, jenž taktéž působí na Královské univerzitě v Londýně.

Dávkování a závěry

30 dobrovolníkům bylo na začátku studie podáno 25 mg psilocybinu a následně dalších 25 mg o tři týdny později. Poté denně po dobu šesti týdnů užívali placebo tablety.

Zbylých 29 dobrovolníků užívalo po dobu šesti týdnů denně escitalopram, přičemž na začátku sezení a po třech týdnech jim byl rovněž aplikován psilocybin, ale vždy pouze 1 mg – dávka tak nízká, že je klasifikována jako neaktivní a je nepravděpodobné, že by měla nějaký účinek.

Podle 16položkového vyšetření depresivní symptomatologie (QIDS-SR), které na škále 0-27 měří míru deprese (čím větší číslo, tím větší míra deprese), bylo na začátku studie průměrné číslo u testovaných psilocybinem 14,5. Po šesti týdnech od testování se skóre snížilo o 8 bodů. U těch, kteří užívali escitalopram, byla počáteční hodnota 16,4 a následně se snížila o 6 bodů.

Studie také zjistila, že odeznění příznaků deprese pociťovalo v šestém týdnu 57 % testovaných psilocybinem, zatímco pouze 28 % testovaných escitalopramem.

Vědci nicméně upozorňují, že kvůli nízkému počtu testovaných nejsou závěry studie zcela relevantní a že bude ještě třeba rozsáhlejších studií. Zároveň dodávají, že ač v psilocybinu vidí potenciál, lidé s depresemi by jej neměli užívat bez terapeutického dohledu, neboť by to nemuselo mít pozitivní efekt.

Zdroj: novinky.cz

DISKUZE K ČLÁNKU

Vložte prosím komentář!
Vyplňte prosím své jméno