Antologie konopí: globální otázky a lokální zkušenosti

[singlepic id=168 w=90 h=90 float=left]Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) zveřejnilo u příležitosti Mezinárodního dne proti drogám a nelegálnímu obchodování s nimi rozsáhlou dvoudílnou monografii s názvem ANTOLOGIE KONOPÍ: GLOBÁLNÍ OTÁZKY A LOKÁLNÍ ZKUŠENOSTI. Pohledy na problematické otázky, léčbu a regulaci v oblasti konopných drog v Evropě.

Plné znění knihy je ke stažení zdarma; další informace a český souhrn najdete níže.
Díl 1: Konopí v minulosti; Politiky, právní předpisy a strategie kontroly; Otázky nabídky a výroby
Díl 2: Epidemiologie; Vliv užívání konopí na zdraví; Prevence a léčba

Monografie na 700 stránkách shrnuje současné evropské poznatky. Kniha byla vydána pouze v angličtině; je ke stažení ve formátu PDF ze stránek EMCDDA – pod titulem A cannabis reader: global issues and local experiences .

Tisková zpráva k této příležitosti byla vydána v angličtině, němčině, francouzštině a portugalštině. Propagační leták k Antologii konopí je k dispozici v angličtině (obojí na stránkách EMCDDA).

Souhrn publikace byl vydán ve 24 jazycích, včetně češtiny. Je rovněž ke stažení ve formátu PDF i *doc (Word) ze stránek EMCDDA, pod nadpisem Cannabis reader: multilingual summaries . Pro stažení české verze klikněte na zkratku [CS]. Ze souhrnu citujeme:

ANTOLOGIE KONOPÍ: GLOBÁLNÍ OTÁZKY A LOKÁLNÍ ZKUŠENOSTI. Pohledy na problematické otázky, léčbu a regulaci v oblasti konopných drog v Evropě. Monografie EMCDDA č. 8

Monografie zdůrazňuje skutečnost, že konopí není pouze statická, neměnná rostlina, ale dynamický produkt, který se postupně vyvíjí co do potence, rozšíření a pěstování. V této publikaci nabízejí přední odborníci krátké zásadní pohledy na celou škálu témat souvisejících s konopím a zároveň poskytují rady ohledně dalších zdrojů informací o každém z námětů. Stručné redakční poznámky tvoří přehledný úvod ke každé problematice a v některých případech upozorňují na politicky citlivé otázky a potřebu „kritického přístupu“. Antologie konopí má tedy význam jakožto stručný přehled, který usnadní cestu vědcům poprvé vstupujícím do dané oblasti a který zároveň nabídne syntézu znalostí zasvěcenějším odborníkům.

Monografie je rozdělena do dvou dílů, z nichž každý se skládá ze tří částí. K rozdělení do dvou dílů vedla celá řada důvodů. Oba díly se navzájem doplňují, ale každý je určen trochu odlišným skupinám čtenářů. První díl se zaměřuje na politický, právní, ekonomický a sociální vývoj týkající se konopí. Jeho čtenáře tedy budou tvořit především tvůrci politik, sociologové, historici, novináři a lidé zabývající se prosazováním práva. Druhý díl je výrazně zaměřen na odborníky na drogy pracující v oblastech léčby, prevence a zdravotní péče.

V prvním dílu se čtenář dozví o těchto tématech: dějiny konopí; události ve Spojeném království v šedesátých a sedmdesátých letech dvacátého století; poslední vývoj v oblasti konopí v novějších členských státech EU; změny politik a přístupů vlád ke konopí; obchod s konopnou pryskyřicí spojující Maroko a severní Evropu; jak vznikly „coffee shopy“ v Nizozemsku. Některé z těchto statí pojednávají pouze o dílčích součástech mozaiky tvořící oblast konopí, nabízejí však pohled na širokou škálu podob toho, jak se Evropa doposud s konopím setkávala.

Druhý díl nabízí obecný pohled na tyto oblasti: vliv užívání konopí na zdraví s ohledem na zdraví jednotlivce a na veřejné zdraví; popis současných evropských vzorců užívání konopí s ohledem na populaci obecně a u adolescentů; a popis žádostí o léčbu poruch souvisejících s užíváním konopí v Evropě. Případové studie se zabývají například tím, jak se sami uživatelé konopí ve Finsku dívají na to, že konopí užívají; pojednávají také o nárůstu počtu žádostí uživatelů konopí o léčbu v Německu a o specifických účincích užívání konopí na řízení vozidel.

Oběma dílům je společné úsilí kombinovat obecné kapitoly poskytující „celkový pohled“ se specifickými případovými studiemi, které nabízejí „detailní záběr“ na dané téma. Každou část zahajují kapitoly tvořící obecný úvod k určité otázce související s konopím, které mají často povahu encyklopedického hesla, spolu se shrnutím současného stavu odborného výzkumu. Monografie poté “zaostřuje“ pomocí případové studie specifický aspekt daného tématu. Výsledkem je obecný přehled klíčových aspektů užívání konopí, rozsáhlý výběr odkazů na celou řadu odborných zdrojů a východisko pro další výzkum.

Tištěnou verzi knihy je možno zakoupit v internetovém obchodě Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost se sídlem v Lisabonu.

Zdroj: Drogy-info

POŠLI TO DÁL
Legalizace.cz
Spolek Legalizace.cz je nestátní nezisková organizace, která usiluje o reformu české drogové legislativy, se zaměřením na konopí. K dosažení tohoto účelu organizujeme kulturní a vzdělávací akce, realizujeme informační kampaně, konáme lobby a zaměřujeme se na aktivity vedoucí ke snižování rizik spojených s užíváním a získáváním konopí z černého trhu. Dále provozujeme tento portál, provádíme tematický media monitoring a překládáme zahraniční články pro české publikum. Pokud vám přijde naše práce smysluplná, budeme rádi za jakoukoliv z forem podpory spolku.

DISKUZE K ČLÁNKU

Vložte prosím komentář!
Vyplňte prosím své jméno