Astma a marihuana

Konopí seté je pro mnoho lidí velmi důležitá rostlina. Pro každého je ovšem důležitá jiným způsobem. Tetrahydrocannabinol (THC) je hlavní psychoaktivní složkou s mnoha léčivými účinky a je využívána veřejností, většinou nezákonně, k léčbě mnoha onemocnění. Klinické studie prokázaly, že THC má vliv také na léčení astmatu, neboť rozšiřuje průdušky. Přesněji řečeno: kouření marihuany účinně potlačuje astma, ale neléčí jej.

Kouření marihuany může díky uvolnění dýchacích cest napomoci k jejich pročištění. Zajímavostí je, že v některých oblastech se dožívají kuřáci marihuany o 2 roky více než nekuřáci. Pokud astmatici inhalují při příznacích blížícího se záchvatu slabší konopí (obsah THC okolo 5 %), dostaví se pozitivní účinky téměř okamžitě. Naopak v případě, že použijí k inhalaci rostlinu s vyšším obsahem THC, dají se očekávat účinky opačné. Pacienti si přivodí zejména podráždění a kašel, či dokonce bronchokonstrikci.

To je hlavní nevýhoda tzv. samoléčby, kterou praktikuje mnoho nemocných lidí a na kterou upozorňují lékaři skeptičtí k účinkům marihuany. Pacienti chtějí, aby se jim ulevilo, ale může se stát, že neodhadnou dávkování či ke své léčbě využijí nevhodný druh konopí s vysokým obsahem THC a v konečném důsledku si svůj zdravotní stav zhorší.

Při astmatu lidé často využívají také konopnou mast či konopné máslo, které se osvědčilo zejména z dlouhodobého hlediska.

Tak jako u mnoha jiných onemocnění, tak také zde byla zkoumána souvislost mezi zdravotním stavem a užíváním konopí. V rámci studie byl u pacientů trpících astmatem vyvolán astmatický záchvat, při němž jim bylo podáno placebo, jiná léčiva a marihuanový kouř s obsahem cca 1 g THC. Efektivní byl pouze marihuanový kouř v aerosolu a ještě jeden lék, ostatní podané látky nevyvolali žádný účinek. Způsob užití THC bylo zkoušeno různými způsoby, ale nejvíce se osvědčilo právě podání této léčivé látky v podobě aerosolu.

Výzkum také prokázal, že jen psychoaktivní složky marihuany mohou mít vliv na vývoj astmatického záchvatu, protože cannabinol ani cannabidiol tuto schopnost nemají.

Výzkumníci chtějí dále pokračovat a provést další, doplňující studie zaměřené na problematiku astmatu v souvislosti s užíváním konopím.

 

Zdroj: marijanka.cz

POŠLI TO DÁL
Spolek Legalizace.cz je nestátní nezisková organizace, která usiluje o reformu české drogové legislativy, se zaměřením na konopí. K dosažení tohoto účelu organizujeme kulturní a vzdělávací akce, realizujeme informační kampaně, konáme lobby a zaměřujeme se na aktivity vedoucí ke snižování rizik spojených s užíváním a získáváním konopí z černého trhu. Dále provozujeme tento portál, provádíme tematický media monitoring a překládáme zahraniční články pro české publikum. Pokud vám přijde naše práce smysluplná, budeme rádi za jakoukoliv z forem podpory spolku.

DISKUZE K ČLÁNKU

Vložte prosím komentář!
Vyplňte prosím své jméno