Cíle a požadavky spolku Legalizace.cz

Účelem spolku je sdružovat fyzické i právnické osoby se společným cílem ovlivňovat drogovou politiku, zejména se zaměřením na legalizaci konopí, konopných produktů a derivátů. K dosažení tohoto účelu vykonává spolek soubor činností, mezi něž patří především organizování kulturních, společenských a vzdělávacích akcí a informačních kampaní, konání lobbyingu, výzkum potenciálu konopí jako plodiny, výzkum nejbezpečnějších způsobů pěstování ze zdravotního a ekologického hlediska, snižování zdravotních rizik spojených s užíváním a získáváním konopí z černého trhu, podpora veřejné diskuze o právním postavení konopí a jeho uživatelů, provozování informačního portálu, vydavatelská a nakladatelská činnost a koordinace aktivit s aktivitami dalších osob nebo skupin v České republice i v zahraničí. Základním cílem spolku Legalizace.cz je prosazení:

LEGALIZACE KONOPÍ PRO DOSPĚLÉ OBČANY ČESKÉ REPUBLIKY

 Jak si legalizaci představujeme

V poslední době se v médiích i ve společnosti v souvislosti s psychoaktivním konopím hodně přetřásají pojmy jako dekriminalizace, legalizace nebo regulace, které jsou různými subjekty často chápány zcela odlišně. Zatímco v případě dekriminalizace zůstává veškeré nakládání s konopím (v ČR kromě samotné konzumace) zakázané a dekriminalizované činnosti nejsou sice trestným činem, ale jsou vždy postižitelné jako přestupek, legalizace znamená úplnou beztrestnost jakéhokoli nakládání s konopím, pochopitelně v souladu s dalšími (například daňovými) právními předpisy. Jsme si plně vědomi, že konopí obsahuje psychoaktivní látky a v případě nesprávného užívání může pro uživatele – a tím i pro společnost – představovat potenciální rizika. Proto jsme přesvědčeni, že určitá forma regulace konopí ze strany státu je zcela na místě. Ta by se měla především týkat omezení věku uživatelů, regulace reklamy, kontroly kvality, zamezení řízení vozidel a vykonávání dalších potenciálně nebezpečných činností pod vlivem konopí a podobně. Naše představa a požadavky se tedy dají nejlépe shrnout pod pojem LEGÁLNÍ REGULACE konopí.

Po vládě České republiky a ostatních zákonodárcích požadujeme, aby bez zbytečných průtahů dospělým občanům ČR umožnili:

  • pěstování a držení konopí s obsahem THC nad 0,3 % pro osobní potřebu
  • výrobu a držení konopných derivátů pro osobní potřebu
  • zakládání a provozování tzv. “konopných klubů”, tj. neziskových sdružení občanů za účelem kolektivního pěstování a distribuce konopí svým registrovaným členům

a současně aby zajistili:

  • licencovanou, kontrolovanou a řádně zdaněnou produkci konopí a jeho derivátů a jejich prodej koncovým uživatelům
  • zpřístupnění konopí zdarma či za symbolický poplatek lékařsky indikovaným pacientům

Proč legalizovat?

(1) Základním výchozím bodem pro výše uvedené požadavky je naše přesvědčení, že každý dospělý člověk má právo beztrestně pěstovat a užívat rostlinu konopí, a to k jakýmkoli účelům, ať už léčebným, nebo rekreačním, jelikož takovou činností nijak nezasahuje do práv a svobod jiných osob. Užívání konopí v žádném směru nenaplňuje znaky trestného činu a proto v ČR také trestné není, vždy postižitelné je však jakékoli jednání, které užívání umožňuje – pěstování, výroba, držení, poskytnutí, prodej, dovoz atd. Tím vzniká zjevný paradox, kdy člověk nemůže realizovat legální činnost užívání konopí bez toho, aby se současně dopustil nebo podílel na páchání trestného činu, nebo přinejmenším přestupku.

(2) Prohibice a represe nefunguje. Mnohaleté zkušenosti z celého světa naprosto jasně ukazují, že míra represe nemá prakticky žádný vliv na míru užívání konopí v populaci. Užívání konopí je pro mnoho zejména mladých lidí v prohibičním systému naopak lákavější díky tzv. efektu „zakázaného ovoce“.

(3) Prohibice vytváří černý trh. V situaci, kdy je konopí nelegální, se veškerá produkce a obchod odehrává bez jakékoli kontroly v kriminálním prostředí černého trhu. Důsledkem jsou zcela deformované ceny a pro uživatele neznámá kvalita a složení pořizovaného konopí, což pouze přispívá k zdravotní rizikovosti užívání. Stát v porovnání s legálním trhem přichází o obrovské daňové výnosy a naopak vydává značné sumy na vymáhání prohibice. Tyto potenciální zisky, resp. úspory, by bylo možno daleko lépe a efektivněji využít v oblasti prevence a vzdělávání. 

(4) Konopí léčí. V současnosti je mimo veškeré pochybnosti vědecky prokázán pozitivní účinek konopí na celou řadu onemocnění. V roce 2013 byl v ČR přijat zákon, který léčebné využití konopí povoluje, přesto je konopí dodnes pro většinu pacientů nedostupné. Je nezbytné upravit celý systém tak, aby bylo konopí snadno a zdarma či za symbolický příspěvek dostupné všem indikovaným pacientům.

Stanovy spolku Legalizace.cz můžete nahlédnout zde.