DRUG CZECHING – Veřejné fórum na téma testování čistoty substancí v ČR

26. 2018 (17.30 – 22.30) se na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy odehraje diskuze s názvem DRUG CZECHING – Veřejné fórum na téma testování čistoty substancí v ČR. Tato událost si klade za cíl přiblížit veřejnosti téma testování čistoty psychotropních látek, jelikož právě nečistota ilegálních drog je velice častým původcem negativních jevů souvisejících s užíváním (či zneužíváním) psychotropních látek obecně. Jelikož česká legislativa není na snižování rizik užívání v tomto směru téměř vůbec připravena, je potřeba začít téma diskutovat – jak ve veřejném prostoru tak na politicko-legislativním poli.

Akci organizuje český tým organizace Youth RISE ve spolupráci s týmem Beyond Psychedelics, za podpory Národního monitorovacího střediska, Asociace nestátních neziskových organizací, Hard & Smart, Party Harm, České psychedelické společnosti, centra Sananim a sdružení Legalizace.

Příměsi a nečistoty vyskytující se v nelegálních psychotropních látkách, které si uživatelé obstarávají na černém trhu, jsou častou příčinou vzniku nebezpečných negativních důsledků spojených s jejich užíváním. Testování řadíme mezi přístupy harm reduction, které obecně slouží k minimalizaci rizik spojených s užíváním psychotropních látek. Harm reduction se po celém světě osvědčuje jako filozofie, která vykazuje pozitivní výsledky v oblasti duševního i fyzického zdraví uživatelů. Podíváme-li se na problematiku racionálně, musíme připustit, že jsou mezi námi lidé, kteří užívají látky měnící vědomí. Psychotropní látky zakoupené na černém trhu však nepodléhají žádným regulacím a často vznikají za použití amatérských postupů a vybavení. Nemůžeme se tedy divit, je-li realitou, že tyto produkty často neobsahují jen látku samotnou (v lepším případě), ale také různé další příměsi, plniva, či zbytky chemikálií potřebných k výrobě, které mají často na lidské zdraví mnohem horší účinky než daná psychotropní látka. Garance složení užívaných substancí hraje zásadní roli v prevenci negativních jevů spojených s užíváním psychotropních látek.

Toto Veřejné fórum by mělo poskytnout platformu odborníkům i veřejnosti pro započetí pokud možno celospolečenského dialogu zakončeného ideálně snahou o přizpůsobení stávající legislativy ve směru nejnovějších vědeckých poznatků, co se týče minimalizace rizik užívání psychotropních látek. „I přesto, že má tento progresivní přístup podporu u mezinárodní odborné komunity (např. EMCDDA), se v ČR setkáváme prozatím spíše s neochotou na straně institucí zastupujících zákon, či přímo těch, kteří mají legislativu tvořit. V ostatních odvětvích přístupů minimalizace rizik si Česká republika již několik let v řadě drží z globálního hlediska velice vysoké skóre, nicméně oblast testování čistoty psychotropních látek zde zatím zůstala zákonem i praxí nedotčena. Je tedy na čase uvážit, zda je neexistence legislativního nastavení týkajícího se testování psychotropních substancí opravdu přínosné naší současné společnosti. V prvé řadě nám jde o to, aby uživatelé měli možnost za své užívání převzít zodpovědnost a mohli tak sami předejít nepříjemným následkům spojeným s užíváním substancí zakoupených na černém trhu,“ komentuje situaci koordinátorka organizačního týmu, Eva Césarová.

Co o testování víme? Jaké možnosti se nabízejí? Co doporučí odborníci z praxe? Co na to říkají uživatelé? Jsou majitelé klubů a pořadatelé festivalů pro anebo proti? A co na to zákon? Kde si stojí jeho ochránci?

Veřejné fórum, kde by měla být iniciována alespoň snaha zodpovědět tyto a také otázky týkající se testování čistoty psychotropních substancí, se koná 26. 6. 2018 od 17:30 do 22:30 v aule pedagogické fakulty UK.

Konstaktní osoba pro média:

Eva Césarová – eva@youthrise.org

Ria Al-Halabiová – rhalabiova@seznam.cz

 

POŠLI TO DÁL
Lukáš Hurýsek
Lukáš pracuje jako překladatel, novinář a editor. V rámci spolku Legalizace.cz působí jako správce webu, facebookového profilu a monitoruje drogovu problematiku v médiích. Kromě toho se podílí na tvorbě tiskových zpráv, překladů a dalších psaných materiálů. Mimo spolku píše pro magazín Legalizace, je autorem i překladatelem řady publikací a brožur o konopí a zastřešuje odbornou konferenci a veškeré překlady v rámci největšího konopného veletrhu na světě – pražského Cannafestu.

DISKUZE K ČLÁNKU

Vložte prosím komentář!
Vyplňte prosím své jméno