Dušan Dvořák: A zase je zaseto!

Ospělov – Dušan Dvořák se nevzdává. Po peripetiích se zákonem opět zasel na své výzkumnické farmě v Ospělově konopí. S představitelem této kontroverzní léčby, který podle soudních znalců konal v nepříčetnosti a je mu nařízena ochranná psychiatrická léčba, jsme udělali rozhovor. Názor na věc, nechť si čtenář udělá sám…

 Máte opět zaseto. Znamená to tedy, že Vás dosavadní soudní postihy v pěstování a propagování konopí neodradily?

Jak může člověk popřít svědomí, vzdělání a zkušenosti, když státní orgány, kriminalizací nejen mnou vedeného výzkumu, páchají zločiny proti lidskosti. Před měsícem nositelé Nobelových cen podali opětovně proti tzv. válce proti drogám společný veřejný protest, přední světoví vědci a lékaři pak vydali v květnu deklaraci, že konopí je základní lidským právem. Nemlčel jsem při porušování lidských práv za bolševika, mám mlčet dnes? Prostějovské policii, státnímu zastupitelství a soudu jsme stejně jako v předchozích obdobích i letos doložili, že na výzkumnické farmě v Ospělově pěstují nevládní organizace konopí v souladu se zákony a mezinárodními závazky na základě objednávek konkrétních občanů. Požádali jsme opět o spolupráci a policejní ochranu marně žádanou od roku 2009. Zatím bezvýsledně.

Vaše vyšetřování je již natolik spletité, že se přestává orientovat i nejzarputilejší novinář. Jaké tresty doposud padly a co z nich vyplývá?

Od roku 2010 máme jen v naší rodině asi patnáct soudních řízení v Prostějově,Praze a Olomouci, právě dokončujeme sedmou stížnost Evropskému soudu pro lidská práva. V současné chvíli jsem sice zproštěn všech obvinění, ale jen proto, že Ústavní soud vždy rozhodl, že nemám právo se soudit. Bývalý kolega v mylném přesvědčení,že mne ochrání před zvůli státních orgánů v roce 2012, jako soudní znalec napsal, že jsem jednal ve stavu nepříčetnosti a po něm to okopírovali další soudní znalci. V současně době je na tyto znalce podáno trestní oznámení za zfalšování soudně znaleckých zpráv. Požádal jsem o obnovu procesů a zrušení ochranné léčby, kterou mi soud na základě těchto zfalšovaných posudků nařídil. Do 1.4.2013 občané v souladu s § 5, odst. 5 zákona o návykových látkách mohli konopí bez omezení obsahu THC v konopí a bez jakéhokoliv hlášení úřadům získávat, skladovat, zpracovávat a distribuovat k účelům pokusnickým a průmyslovým. Do novelizace zákona o návykových látkách zákonem č.273/2013 Sb. s účinností od 1.1.2014 navíc nebyl zákon od vstupu ČR do EU v roce 2004 notifikován v souladu s právem Evropské unie a byl nevymahatelný, proto mi všechny soudy zamítaly řízení před Soudním dvorem Evropské unie, protože ten by porušení zákonů Českou republikou potvrdil.

Dále jsem doložil,že policie dodnes nemá žádnou právně závaznou metodiku měření obsahu THC v konopí,čímž může navyšovat jeho obsah až stonásobně. Doložil jsem, že policie měří obsah zakázané látky THC nejen v rozporu se zákonnou definicí konopí, ale také v rozporu s právně závaznou evropskou metodikou, což je porušení čl. 39 Listiny základních práv a svobod, neboť jen zákon stanoví, za jaké jednání je možné uložit trest. 90% zkonfiskovaného majetku vždy chybělo, dodnes nám například policie nevydala protokoly o zabaveném majetku z konfiskací Edukativní konopné kliniky v roce 2011 a 2012 v Praze, kde bylo zhruba 150 odlišných odrůd konopí. Je to běh na dlouhou trať, když se chcete soudit s vlastním státem. Za ty roky jsem zaměstnal více něž tisíc státních zaměstnanců.

 Nebojíte se, že skončíte skutečně ve vězení nebo hospitalizován v ústavním zařízení?

Článek 23 Listiny základních práv a svobod dává každému občanu právo se proti zvůli státních orgánů postavit na odpor. Dnes mají občané platit v lékárně za gram konopného květu z Holandska 300 Kč, o léčbě konopím se už nediskutuje. Když si ale chcete vyrobit účinnou mast, stála by vás při této ceně v lékárně pět tisíc korun na 100 ml. mastičky. Britský konopný spray stojí v lékárně 24 tisíc měsíčně a obsahuje dva gramy účinných látek z konopí. Copak si vláda myslí, že jsme úplně padlí na hlavu a neumíme si spočítat, o jaký jde hanebný podvod a zločin státu na svých vlastních občanech?

 

Lidé Vaši pomoc vyhledávají. Máte důkazy, že jim dokážete skutečně pomoci?

Stovky důkazů. Nemáme například jedinou reklamaci na prevenci amputace končetin diabetiků při použití konopné masti. Ročně je amputováno více než 10 tisíc končetin, zbytečně. Jenže jsme jako válce, nemůžeme provádět potřebné srovnávací studie. Obsah a synergie léčivých látek konopí se může v jednotlivých odrůdách konopí lišit až stonásobně, stejně tak farmakologické účinky. Důležité je vědět, že při elementárně poučeném přístupu je konopí jedním z nejbezpečnějších léčiv na světě a na rozdíl od léků v lékárně nezpůsobuje smrtelná onemocnění a devastující sekundární příznaky. Naopak, například při současném podávání chemoterapie a konopí, činí tuto agresivní terapii nejen mnohem lépe snášenou, ale dochází k mnohem rychlejšímu uzdravení a regeneraci. Nesmíme zapomínat, že nejen zelená sušina, ale i konopné semeno je velice účinným léčivem, olej z konopného semene je právem zapsán v lékopise.

Medializací Vaší letošní setby opět přilákáte pozornost policie. Není to z Vaší strany snad už provokace?

Policii i vládě jsme to od roku 2008 vždy předem hlásili. Pokud jsou páchány zločiny proti lidskosti, může to jako provokaci chápat pouze ten, kdo je neinformovaný. Vláda v květnu vypsala tendr na konopí, ale jeho žádaný objem je takový, že to bude množství pouze pro 100 občanů, reálný počet potřebných je ale nejméně 150x tolik. Navíc složení tohoto konopí spíš odpovídá tomu, že si lékaři chtěli udělat pod rouškou zákona přístup ke konopí a dobře si ‚zahulit‘, neboť tři ze čtyř státem posvěcených druhů konopí, resp. složení kanabinoidů, má především omamný, nikoliv léčivý efekt, chybí v něm totiž neomamný, ale vysoce léčivý kanabinoid CBD (kanabidiol).

Věříte, že jednou k plné legalizaci skutečně dojde a konopí se bude standardně užívat jako lék?

Naše vnoučata se nás budou zcela oprávněně ptát, co jsme dělali proti těmto zločinům. Nadějí je současná evropská občanská iniciativa Weed like to talk, jenže aby ji Evropský parlament projednal a implementoval, musí mít např. za Českou republiku 16 tisíc podpisů,zatím ji podepsalo jen 800 občanů.

V sousedním Polsku ji podepsalo přes 90% občanů z potřebného počtu, v Bulharsku 60%, ve Švédsku téměř 50%, k uzavření roční zákonné lhůty zbývá necelého půl roku. Žijeme v zemi, kde měl každý desátý občan rudou knížku a z ideologie třídní nenávisti přešel po estébáckém sametu na ideologii konzumu, lhostejnost k dění okolo má zkrátka tradici.

Věříte, že konopí opravdu umí vyléčit rakovinu, nebo jde jen o paliativní účinek při tišení bolestí a obtíží?

Již v roce 1994 tým pod vedením španělského vědce Manuela Guzmána jako první doložil apoptózu (programovou smrt) buněk určitého typu rakoviny léčivými látkami v konopí. Kdyby se v kauzální léčbě onkologických onemocnění, kterých je přes 200, mohl dělat seriozní výzkum, dávno bychom měli tvrdá data. O paliativní léčbě nejen onkologického onemocnění už existuje tolik důkazů, že to nelze jen tak přecházet. Bohužel v dnešním zdravotnickém systému platí, že lékař je vlastně jen dealer a předepisuje pouze to, co mu dodají farmaceutické firmy. Ty však nemají zájem s konopím pracovat a dělat výzkum, protože konopná léčiva nejdou patentovat. Je to začarovaný kruh a lidé se musí spolehnout jen sami na sebe a přestat se bát. Bát se nás musí politici, ne naopak.

 

Zdroj: itydenik.cz, text: Pavla Dočkalová

POŠLI TO DÁL
Legalizace.cz
Spolek Legalizace.cz je nestátní nezisková organizace, která usiluje o reformu české drogové legislativy, se zaměřením na konopí. K dosažení tohoto účelu organizujeme kulturní a vzdělávací akce, realizujeme informační kampaně, konáme lobby a zaměřujeme se na aktivity vedoucí ke snižování rizik spojených s užíváním a získáváním konopí z černého trhu. Dále provozujeme tento portál, provádíme tematický media monitoring a překládáme zahraniční články pro české publikum. Pokud vám přijde naše práce smysluplná, budeme rádi za jakoukoliv z forem podpory spolku.

1 KOMENTÁŘ

DISKUZE K ČLÁNKU

Vložte prosím komentář!
Vyplňte prosím své jméno