Přednáška Filipa Tylše: Psychedelika v terapii a seberozvoji | 22. 11. 2017, Praha

Garant odborné sekce České psychedelické společnosti, MUDr. Filip Tylš PhD., vystoupí 22. listopadu od 19:00–22:00 v besedě Studio 27.

Velká část společnosti má psychedelika v jednom pytli s ostatními drogami a spojuje si je s mnoha negativními charakteristikami. Dnešní experimentální psychiatři přitom v psychedelických látkách opět spatřují prostředek, jak pomoci duševně nemocným, a to zejména těm, kterým konvenční léčba pomoci nedokáže.

„Psychedelika mohou být pro psychiatrii tím, čím je mikroskop pro biologii či dalekohled pro astronomii.“ (prof. Stanislav Grof v roce 1975)

Více než 40 let po výroku prof. Grofa nové výzkumy naznačují, že látky, které byly po celou tu dobu zakazovány a tabuizovány, by mohly mít vliv na neuroplastické pochody v lidském mozku.

Jedním z těch, kteří za psychedelika „kopou“, je psychiatr a neurovědec Filip Tylš.

V besedě, kterou bude moderovat a natáčet Studio 27 „zaostřeno na duši“, bude řeč o tom, jak mohou psychedelika pomoct v léčbě duševních onemocnění, ale i v běžném životě.
Filip Tylš nám prozradí nejčerstvější informace z výzkumu, svěří se, co experimentování s psilocybinem a ayahuaskou dalo jemu samotnému a jak vypadá „první psychedelická pomoc“, kterou spolu s kolegy poskytuje na hudebních festivalech. Zajímavý článek z Týdeníku Respekt.

Filip Tylš o sobě:
Pracuji jako psychiatr a neurovědec v Národní Ústav Duševního Zdraví (NÚDZ), kde se věnuji pacientům s poruchami neurotického i psychotického okruhu a výzkumu psychedelických látek. Od roku 2014 jsem frekventantem psychoterapeutického výcviku v gestalt psychoterapii (4. ročník). Na mé cestě k psychoterapii mě ovlivnily zkušenosti s různými psychedelickými látkami, potní chýší, holotropním dýcháním a rituály s ayahuaskou. Absolvoval jsem 1. LF UK a navázal doktorandským studiem neurověd na 3. LF UK, kde nyní příležitostně učím studenty. V NÚDZ jsem součástí řešitelského týmu pilotní studie podávání psilocybinu lidským subjektům (tzv. psychedelický sitter). V roce 2015 jsme spolu s přáteli z odborných kruhů spoluzaložili Českou psychedelickou společnost (CZEPS) a od roku 2017 pomáhám lidem v rámci PsyCare týmu zvládnout obtížné psychedelické zkušenosti na hudebních festivalech.

Beseda je součástí projektu OKO – mobilní komunitní centrum. Hlavním organizátorem projektu je organizace Art Movement z.s., která se dlouhodobě věnuje destigmatizaci lidí s duševním onemocněním. Odborným garantem je Fokus Praha. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

POŠLI TO DÁL
Legalizace.cz
Spolek Legalizace.cz je nestátní nezisková organizace, která usiluje o reformu české drogové legislativy, se zaměřením na konopí. K dosažení tohoto účelu organizujeme kulturní a vzdělávací akce, realizujeme informační kampaně, konáme lobby a zaměřujeme se na aktivity vedoucí ke snižování rizik spojených s užíváním a získáváním konopí z černého trhu. Dále provozujeme tento portál, provádíme tematický media monitoring a překládáme zahraniční články pro české publikum. Pokud vám přijde naše práce smysluplná, budeme rádi za jakoukoliv z forem podpory spolku.

DISKUZE K ČLÁNKU

Vložte prosím komentář!
Vyplňte prosím své jméno