Informace o pěstování, zpracování, distribuci, předepisování a výdeji léčebného konopí v Holandsku

[singlepic id=1360 w=90 h=90 float=left]V souvislosti s probíhajícím legislativním procesem legalizace používání konopí k léčebným účelům v naší zemi se toto téma zařadilo mezi mediálně atraktivní a proto českými novináři v současnosti poměrně sledované. V periodikách i vysílacích médiích zatím ale postrádám jakékoli srovnání s praxí v některé zemi, kde už se léčebné konopí využívá. Neobjevují naši zákonodárci Ameriku? Nestálo by za to, podívat se jinam?

Zemí, která bývá laickou veřejností s konzumací konopí nejčastěji spojována, je Holandsko. Málokdo ale ví, že od září roku 2003 mohou holandští pacienti dostat léčivé přípravky s konopím i v lékárnách. Za výrobu konopí pro léčebné a vědecké účely v Holandsku zodpovídá vládní úřad pro léčebné konopí (The Office for Medicinal Cannabis, zkr. OMC), který spadá pod Ministerstvo zdravotnictví, sociální péče a sportu. Jen a pouze tento vládní úřad může kontrolovat, udělovat licence, příp. sepisovat kontrakty se společnostmi pro oblast balení a dodávek léčebného konopí do lékáren, nemocnic a vetrinárních ordinací a klinik.

Na podzim v roce 2002 uzavřel OMC smlouvu na zajištění pěstování konopí se společností Bedrocan bv. Tato společnost tedy jako jediná pěstuje léčebné konopí pro celé Holandsko. Přitom se musí řídit aktuální evropskou legislativou pro léčivé rostliny (směrnice 2004/24/EC). Její dodržování je velmi důležité pro získání standardního produktu, tedy léčebného konopí s klinicky stanoveným obsahem účinných látek (tetrahydrocannabiolu – THC).

Získání konečného léčivého přípravku se skládá z několika postupných kroků:

1. Léčebné konopí je pěstováno ve speciálních sklenících za standardních tepelných podmínek i míře vlhkosti.

2. Rostlina se sklízí a pro léčebné účely se z ní suší květenství samičí rostliny. Proces sušení probíhá několik dnů podle přesně stanoveného postupu a opět v standardizovaných podmínkách.

3. Následně je sušený materiál rozvažován do 250gr sáčků. Proces rozvažování kontroluje farmaceut z OMC. Současně měří vlhkost sušené části rostliny, ověřuje v ní přítomnost účinné látky THC, její čistotu, přítomnost těžkých kovů, pesticidů a mikroorganismů. Provádí tedy standardní farmaceutickou analýzu. Bez této vysoce odborné a standardizované analýzy neudělí pro daný materiál certifikát, který deklaruje přítomnost účinné látky v konopí. Až poté získá léčebné konopí statut léčiva, je sterilizováno gama zářením a je převezeno do balírny.

4. V balírně se usušené a certifikované květenství konopí přemění v granulát, který se zde následně ručně rozvažuje do kelímků o hmotnosti 5gr.

5. Distribuci do holandských lékáren provádí firma Fagron bv, která se specializuje na dodávky celého sortimentu farmaceutických surovin. Firma Fagron bv působí také v České republice, samozřejmě aniž by zde zatím distribuovala léčebné konopí.

Holandský pacient se k přípravkům s léčebným konopím dostane tak, že jeho praktický lékař, nebo specialista mu předepíše recept v elektronické, příp. klasické papírové podobě s názvem přípravku. Lékárna může vydat přípravky s konopím jen na základě předložení platného lékařského receptu. Pacient nyní zaplatí v Holandsku za jedno balení přípravku Bedrocan 5gr 41,25 EURO a 6% DPH, což je v přepočtu cca 1100,- Kč.

Z granulátu si může doma uvařit čaj, který popíjí v průběhu dne. Častějším léčebným použitím je ale inhalace pomocí vaporizéru – přístroje, ve kterém vzniká z granulátu chladná pára s obsahem léčebného konopí. Tu pacienti vdechují. Léčebné dávky jsou individuální od 1 šálku čaje za týden až po několik šálků denně.

Dávku stanoví lékař a obvykle se postupně zvyšuje na základě klinického účinku (např. pokud pacient pociťuje úlevu od bolesti). Kouření konopí se pro léčebné účely pacientům vůbec nedoporučuje. Holandské zdravotní pojišťovny neplatí přípravky z konopí automaticky. Některé ale pacientům tyto přípravky částečně hradí na základě pacientova připojištění.

Pro úplnost ještě uvádím, že v Holandsku existuje farmaceutický výrobce Echo pharmaceuticals, který se specializuje na výrobu tablet z léčebného konopí. Vyrábí lék Namisol tbl., který obsahuje standardní výtažky z konopí, tedy THC a další v čistotě více než 99%. Vlastní sušenou rostlinu samozřejmě získavá i tento výrobce od výše zmíněné firmy Bedrocan bv. Lék Namisol tbl. se v současné době zatím nachází ve stadiu klinických zkoušek ve stupni II, takže na jeho využití v praxi si budou muset pacienti ještě počkat.

 

Zdroj: zdn

POŠLI TO DÁL
Spolek Legalizace.cz je nestátní nezisková organizace, která usiluje o reformu české drogové legislativy, se zaměřením na konopí. K dosažení tohoto účelu organizujeme kulturní a vzdělávací akce, realizujeme informační kampaně, konáme lobby a zaměřujeme se na aktivity vedoucí ke snižování rizik spojených s užíváním a získáváním konopí z černého trhu. Dále provozujeme tento portál, provádíme tematický media monitoring a překládáme zahraniční články pro české publikum. Pokud vám přijde naše práce smysluplná, budeme rádi za jakoukoliv z forem podpory spolku.

DISKUZE K ČLÁNKU

Vložte prosím komentář!
Vyplňte prosím své jméno