Jak konopí léčí

Konopí obsahuje přibližně 600 známých látek, z toho něco více než desetina patří do kategorie kanabinoidů. V oblasti výzkumu léčebného působení konopí má Česká republika dlouhou tradici – už v padesátých letech 20. století pod vedením Jana Kabelíka vypracovala olomoucká Univerzita Palackého rozsáhlou studii antibakteriálních účinků rostliny. Dnes víme, že konopí dokáže účinně pomáhat nejen při lokální aplikaci v podobě masti při běžných zdravotních problémech, jakými jsou drobné oděrky, popáleniny, ekzémy nebo plísně, ale i v případě řady vážných a dlouhodobých nemocí. Zvláště dobře se osvědčuje při léčbě tzv. civilizačních nemocí a chorob spojených se stářím. Navíc na rozdíl od mnoha klasických léků nemá téměř žádné závažné vedlejší účinky.

Endokanabinoidní systém

Látky obsažené v konopí, tedy především kanabinoidy, působí v lidském těle prostřednictvím interakcí s receptory endokanabinoidního systému. K pochopení toho, jak tato rostlina léčí, proto musíme začít vysvětlením toho, co vlastně je endokanabinoidní systém a jak funguje.

Endogenní kanabinoidní receptorová soustava neboli endokanabinoidní systém (dále jen ES) představuje zřejmě nejdůležitější fyziologický systém podílející se na udržování a regulaci lidského zdraví. Endokanabinoidy (tělem vytvářené kanabinoidy) a fytokanabinoidy (rostlinné kanabinoidy obsažené v konopí) a jejich receptory se nacházejí po celém těle: v mozku, orgánech, tkáních a buňkách imunitního systému. ES působí v každé tkáni a každé buňce jinak, ale cíl je vždy stejný: homeostáze, tedy udržení stabilního a vyváženého vnitřního prostředí i přes změny vnějších podmínek.

Kanabinoidy podporují homeostázi na každé biologické úrovni – od buněk přes jednotlivé orgány až po komplexní stabilitu celého organismu a snad i mezilidské vztahy a fungování společenství.

Ukázkovým příkladem činnosti endokanabinoidního systému je takzvaná autofagie, což je proces, při kterém buňka nechá svou část odumřít a „zrecyklovat“. Tento mechanismus pomáhá buňkám udržovat životně důležitou stabilitu mezi syntézou, degradací a následnou recyklací jejich částí a zároveň má smrtící účinek na zhoubné nádorové buňky, a to tak, že samy sebe stráví. Taková smrt rakovinných buněk samozřejmě pomáhá navrátit rovnováhu do celého organismu a následně přežít.

Endokanabinoidy a fytokanabinoidy působí i na důležitých místech v těle, kde zodpovídají za komunikaci a spolupráci mezi jednotlivými typy buněk. Například na místě, kde dojde ke zranění, kanabinoidy zpomalují uvolňování aktivátorů citlivosti kolem poškozené tkáně, čímž jednak pomáhají stabilizovat nervové buňky v okolí a kromě toho působí i na buňky imunitního systému, kterým brání v uvolňování zánětlivých látek. Můžeme tedy hovořit o třech různých mechanismech působení na tři odlišné typy buněk za jediným účelem: minimalizovat bolest a poškození způsobené poraněním.

Celý ES a jeho komplexní působení na imunitní a nervový systém společně se všemi orgány lidského těla představuje opravdový most mezi tělem a myslí. Díky studiu této soustavy se začínáme dobírat k vysvětlením toho, jak psychika a duševní rozpoložení ovlivňuje naše zdraví – ať už k lepšímu, nebo k horšímu. Tím, že stimulují neurogenezi (tvorba nových buněk, tzv. neuronů) a neuroplasticitu (schopnost neuronových sítí a systémů měnit své funkce a uspořádání v reakci na nové informace, vývoj nebo poškození), podporují kanabinoidy schopnost měnit pevně zafixované vzorce myšlení a chování, jež vycházejí z minulých zkušeností, a tím lidskému tělu pomáhají přizpůsobovat se neustále se měnícímu vnějšímu prostředí, aniž by to mělo negativní vliv na zdravotní stav. I to je částečným vysvětlením, proč je konopí vyhledávaným lékem válečných veteránů a dalších lidí s traumatizujícími zážitky.

„Celý ES a jeho komplexní působení na imunitní a nervový systém společně se všemi orgány lidského těla představuje opravdový most mezi tělem a myslí. Díky studiu této soustavy se začínáme dobírat k vysvětlením toho, jak psychika a duševní rozpoložení ovlivňuje naše zdraví – ať už k lepšímu, nebo k horšímu. (…) Tím, že kanabinoidy stimulují neurogenezi (tvorba nových buněk, tzv. neuronů), neuroplasticitu (schopnost neuronových sítí a systémů měnit své funkce a uspořádání v reakci na nové informace, vývoj nebo poškození) a učení, mají přímý vliv na schopnost být vůči okolí otevřený a nezaujatý. Stejně tak podporují schopnost změnit pevně zafixované vzorce myšlení a chování, jež vycházejí z minulých zkušeností, a tím lidskému tělu pomáhají přizpůsobovat se neustále se měnícímu vnějšímu prostředí, aniž by to mělo negativní vliv na zdravotní stav. I to je vysvětlením, proč je konopí vyhledávaným lékem válečných veteránů a dalších lidí s traumatizujícími zážitky (Armentano, 2015, 11).

Co jsou kanabinoidní receptory?

Strunatci, miniaturní nezmaři a všechny druhy obratlovců mají endokanabinoidní systém, který je zásadní pro jejich přežití a schopnost přizpůsobit se proměnlivému prostředí. Vědci zjistili, že tento systém se v primitivních živočiších objevil poprvé již před více než 600 miliony let.

I když se může zdát, že o samotných kanabinoidech víme dnes již celkem hodně, naše znalosti konkrétních procesů a fungování endokanabinoidního systému jsou stále mizivé. Porozumění komplexnosti interakcí mezi jednotlivými kanabinoidy a buňkami, orgány a celými organismy představuje obrovskou výzvu pro moderní vědu a medicínu.

Jaké jsou naše současné znalosti? Kanabinoidní receptory se nacházejí v celém těle, a to ve větším množství než jakýkoli jiný receptorový systém. Rozdělují se do dvou základních skupin – CB1 receptory, nacházející se převážně v nervové soustavě, tkáních, žlázách a orgánech, a CB2 receptory, jež se nacházejí v buňkách imunitního systému. Mnoho buněk také obsahuje oba typy receptorů, jejichž stimulace může spouštět řadu odlišných fyziologických procesů. Na tyto receptory se váží endogenní kanabinoidy, tedy endokanabinoidy, které si dokáže organismus v případě potřeby produkovat sám. Dva nejznámější jsou anandamid a 2-arachidonoylglycerol (2-AG).

Oproti tomu fytokanabinoidy, jež jsou dnes běžně označovány pouze jako kanabinoidy, jsou rostlinné látky přítomné v konopí, které se také dokáží vázat na kanabinoidní receptory v těle a stimulovat je. Tetrahydrokanabinol neboli THC je zcela jistě nejznámějším fytokanabinoidem – zejména pro své psychoaktivní účinky. V posledních letech se ale zraky vědců i lékařů upírají na další kanabinoidy obsažené v konopí – jako například již několikrát zmiňovaný kanabidiol (CBD) a kanabinol (CBN), u nichž byly také prokázány výrazné léčebné účinky.

Konopí, endokanabinoidní systém a pevné zdraví

Jak se dále prohlubují naše odborné znalosti o působení ať už rostlinných, nebo endogenních kanabinoidů, jedno se zdá být stále jasnější: fungující ES je naprosto zásadní pro zdraví organismu. Už při vzniku embrya v děloze matky, dále během růstu a celého fyzického a psychického vývoje a třeba i při schopnosti reagovat na zranění nám endokanabinoidy pomáhají přežít v neustále se měnícím a stále více nepřátelském prostředí plném bakterií, odpadních látek a dalších škodlivin.

Může tedy být pravdivou hypotéza, že fungování endokanabinoidního systému lze „zlepšit“, když tělu dodáme fytokanabinoidy z konopí?

Odpověď na tuto otázku je kladná: podle výzkumů z posledních let mohou nízké dávky kanabinoidů obsažených v konopí stimulovat tělo k tomu, aby samo vytvářelo více vlastních endokanabinoidů a receptorů. Z toho důvodu mnoho uživatelů při první aplikaci konopí s THC necítí takřka žádnou intoxikaci a omámenost (lidově „zkouřenost“), zatímco při druhém nebo třetím již ano – tělo totiž vyprodukuje více receptorů a je připraveno na THC „reagovat“.

Pravidelné užívání nízkých dávek konopí proto může sloužit jako tzv. tonikum, tedy posilující lék pro naši endokanabinoidní soustavu, který představuje nejvýznamnější fyziologický systém zodpovědný za léčbu a regeneraci organismu. Bohužel moderní medicína upřednostňuje syntetika a jednotlivě izolované substance, jež mohou být aplikovány orálně nebo nitrožilně. Tento přístup ale značně omezuje terapeutické využití fytokanabinoidů, které nejlépe působí v tzv. synergii. To znamená, že více než sto odlišných kanabinoidů, jež se mohou v konopí nacházet, působí ve vzájemné kombinaci mnohem účinněji než synteticky izolované deriváty jednotlivých kanabinoidů. Dnes se přitom nemusí aplikovat pouze kouřením, ale i zdravou vaporizací (inhalace výparů), v jídle nebo ve formě extraktů a tinktur.

Zdroj:
Armentano, P. (2015). Klinické využití konopí a kanabinoidů. (G. Carter, D. Sulak, & E. Toby Goldsteinova, Eds.) (1st ed.). Praha: PACIENTSKÝ SPOLEK KOPAC. Retrieved from http://www.kopac.cz/ke-stazeni/

POŠLI TO DÁL
Spolek Legalizace.cz je nestátní nezisková organizace, která usiluje o reformu české drogové legislativy, se zaměřením na konopí. K dosažení tohoto účelu organizujeme kulturní a vzdělávací akce, realizujeme informační kampaně, konáme lobby a zaměřujeme se na aktivity vedoucí ke snižování rizik spojených s užíváním a získáváním konopí z černého trhu. Dále provozujeme tento portál, provádíme tematický media monitoring a překládáme zahraniční články pro české publikum. Pokud vám přijde naše práce smysluplná, budeme rádi za jakoukoliv z forem podpory spolku.

DISKUZE K ČLÁNKU

Vložte prosím komentář!
Vyplňte prosím své jméno