Kofi Annan: Proč je na čase legalizovat drogy

kofiEsej Kofiho Annana, Der Spiegel

Drogy jsou nebezpečné, ale ještě nebezpečnější je současná drogová politika, která upřednostňuje trestání před zdravím a dodržováním lidských práv. Je na čase zavést opatření, která na první místo postaví životy a bezpečí lidí, tvrdí bývalý generální tajemník OSN Kofi Annan.

Podle mých zkušeností je nejlepším způsobem tvorby dobré veřejné politiky racionální analýza postupů, které v praxi fungují a které nikoli. Politika založená na zažitých předsudcích a pocitech se může stát základem pro chybná a zavádějící opatření. Nikde není rozpor mezi rétorikou a realitou tak patrný, jako v případě formulace globální drogové politiky, kde až příliš často převažují emoce a ideologie nad prokazatelnými fakty.

Vezměme si příklad léčebného využití konopí. Podíváme-li se na na data ze Spojených států, zjistíme, že legalizace léčebného využití konopí nezvýšila jeho užívání mezi dospívajícími, jak se obávali odpůrci. Na druhé straně došlo v USA mezi lety 2010 až 2013 ke ztrojnásobení počtu případů předávkování heroinem, ačkoli zákon s přísnými tresty se nijak nezměnil.

Letos ve dnech 19. až 21. dubna proběhne v rámci Valného shromáždění OSN zvláštní zasedání pro drogovou politiku a světu se tak naskýtá šance na změnu kurzu. S blížícím se zasedáním se musíme sami sebe ptát, zda jsme na správné cestě. Přesněji řečeno, jak se vypořádat s tím, co Úřad OSN pro drogy a kriminalitu nazývá „nezamýšlenými důsledky“ politiky posledních padesáti let, která mimo jiné napomohla vytvořit obrovský mezinárodní trh s drogami, vyvolávající násilí, korupci a nestabilitu. Uvažme třeba 16 tisíc vražd v Mexiku v roce 2013, z nichž velká část souvisela právě s obchodem s drogami.

Válka proti lidem

V globálním měřítku tzv. „válka proti drogám“ neuspěla. Vymáhání globální drogové prohibice stojí podle odhadů minimálně 100 miliard dolarů ročně, a přesto je na světě kolem 300 miliónů uživatelů drog, kteří financují globální černý trh s ročním obratem okolo 330 miliard dolarů, což z něj činí jeden z největších světových trhů s komoditami.

Prohibice má jen nepatrný vliv na nabídku a poptávku po drogách. Když bezpečnostní složky uspějí v jedné oblasti, výroba se přesune do jiného regionu či země, změní se pašerácké trasy nebo uživatelé přejdou na jiné drogy. Snížit užívání drog se prohibici také nedaří. Žádné dostupné studie nepotvrzují souvislost mezi přísností drogové legislativy jednotlivých států a mírou užívání drog v dané zemi. Všeobecně rozšířená kriminalizace a trestání uživatelů drog společně s přeplněnými věznicemi ukazují, že válka proti drogám je do značné míry válkou proti uživatelům drog – válkou proti lidem.

Smutným příkladem těchto problémů je Afrika. Mou nadací svolaná Západoafrická komise pro drogy vloni konstatovala, že se tento region stal nejen jedním z hlavních tranzitních bodů mezi latinskoamerickými producenty a evropskými spotřebiteli drog, ale také oblastí s rostoucí spotřebou drog. Peníze z drog a s nimi související kriminalita přiživují korupci a násilí. Stabilita jednotlivých zemí i celého regionu je v ohrožení.

Věřím, že drogy sice zničily mnoho lidských životů, ale špatná vládní politika jich má na svědomí daleko více. Všichni chceme ochránit své rodiny před potenciálním nebezpečím drog. Ale pokud se naše děti do problémů s drogami dostanou, budeme si nepochybně přát, aby s nimi bylo zacházeno jako s nemocnými, kteří potřebují léčit, ne jako s kriminálními živly.

drugwar

 

Skončeme se stigmatizováním a začněme pomáhat

Na mnoha místech světa převažují tendence stigmatizovat a věznit uživatele drog, což má za následek, že mnoho z nich nevyhledá lékařskou pomoc. Existuje nějaká jiná oblast zdravotnictví, kde kriminalizujeme pacienty, kteří potřebují pomoc? Přísné zákony posílají mnoho lidí do věznic, kde dochází k dalšímu zhoršení jejich problémů. Záznam v rejstříku trestů za drobný drogový delikt může pro mladého člověka představovat daleko větší nebezpečí, než příležitostné užití drogy.

Původním záměrem drogové politiky podle Jednotné úmluvy OSN o omamných látkách bylo chránit „zdraví a prosperitu lidstva“. Je nutno znovu zaměřit mezinárodní i národní politiku k tomuto základnímu cíli.

K tomu je zapotřebí čtyř zásadních kroků:

Zaprvé, musíme dekriminalizovat užívání drog pro vlastní potřebu. Užívání drog je škodlivé a snižování těchto škod je úkol pro systém veřejného zdravotnictví, nikoli pro soudy. To musí být spojeno s posilováním zdravotnických služeb, zejména ve zemích se středními a nízkými příjmy.

Zadruhé, musíme si přiznat, že svět bez drog je iluzí. Namísto snah o takový se svět se musíme snažit, aby drogy působily co možná nejméně škod. Opatření v oblasti harm reduction, jako například programy výměny jehel, mohou být velice přínosná. Německo zavedlo taková opatření již dříve a podíl injekčních uživatelů drog nakažených HIV je zde kolem 5 procent, na rozdíl od více než čtyřicetiprocentního podílu v některých zemích, které se pragmatickému přístupu brání.

Zatřetí, musíme se zaměřit na oblast regulace a veřejného vzdělávání namísto snahy o totální potlačení drog, která – jak již víme – nefunguje. Úspěšné kroky podniknuté ke snížení spotřeby tabáku (jenž vyvolává velmi silnou a zhoubnou závislost) ukazují, čeho je možno dosáhnout. Ke snížení počtu kuřáků v mnoha zemích došlo díky regulaci a vzdělávání, nikoli pomocí hrozby vězení. Vyšší daně, omezení prodeje a efektivní kampaně proti kouření přinesly pozitivní výsledky.

Legální prodej konopí je skutečností, kterou nastartovala Kalifornie legalizací prodeje konopí k léčebným účelům v roce 1996. Od té doby se připojilo 22 dalších států USA a některé evropské země. Další státy šly ještě dále. Colorado legalizovalo prodej konopí k rekreačním účelům na základě lidového referenda a vloni vybralo kolem 135 miliónů dolarů na daních a licenčních poplatcích spojených s legálním prodejem konopí. Další se vydali méně komerčním směrem. Uživatelé sdružení ve španělských konopných společenských klubech mohou pěstovat a nakupovat konopí v rámci malých, nekomerčních organizací. A Kanada se v následujícím roce pravděpodobně stane první ze zemí skupiny G7, která zavede regulaci prodeje konopí.

Legální regulací k ochraně zdraví

Prozatímní trendy nám ukazují, že tam, kde bylo legalizováno konopí, nedošlo k žádné expanzi užívání drog nebo související zločinnosti. Došlo k omezení černého trhu a tisíce mladých lidí se vyhnuly záznamům v trestním rejstříku. Regulovaný trh ale není totéž jako volný trh. Je nutné důkladně zvážit, co je a co není zapotřebí regulovat. Ačkoli většina spotřeby konopí je vázána na příležitostné a umírněné užívání, které nepředstavuje zásadnější problém, přesto jsou tu potenciální rizika, kvůli nimž je oblast třeba regulovat.

Čtvrtým a posledním krokem je proto uznání faktu, že drogy je nutno regulovat právě kvůli jejich rizikům. Je čas si přiznat, že drogy jsou nekonečně nebezpečnější, pokud jsou ponechány výhradně v rukou zločinců, které vůbec nezajímají otázky zdraví a bezpečnosti lidí. Legální regulace chrání zdraví. Uživatelé potřebují vědět, co užívají, a mít spolehlivé informace o o zdravotních rizicích a způsobech, jak je minimalizovat. Vlády musí mít možnost regulovat prodejce a obchody v souladu se škodlivostí distribuované drogy. Nejrizikovjší drogy by neměli být dostupné v rámci „pultového“ prodeje, ale výhradně prostřednictvím lékařského předpisu lidem registrovaným jako závislí uživatelé, jako se tomu děje již teď ve Švýcarsku.

Drogovou politiku musí určovat vědecké důkazy a důraz na veřejné zdraví a lidská práva. To znamená zajistit, aby méně lidí umíralo na předávkování a aby lidé kvůli drobným experimentům s drogami nekončili za mřížemi, kde se jejich problémy jen zhorší. Je čas na inteligentnější a na zdraví zaměřený přístup k drogové politice.

Je na čase, aby se země jako Německo, které svou domácí politiku zlepšují, staly hlasitými zastánci změn politiky i v zahranicí. Zvláštní zasedání Valného shromáždění OSN pro drogy by mohlo být dobrým místem pro nový začátek.

Kofi Annan (77 let) byl generálním tajemníkem OSN v letech 1997 – 2006. V roce 2001 získal Nobelou cenu míru. V současnosti žije v Ženevě a pracuje jako šéf Nadace Kofiho Annana (Kofi Annan Foundation), která usiluje o mírový a bezpečnější svět.

 

Zdroj: spiegel.de

Překlad: Michal Řehák

POŠLI TO DÁL
Legalizace.cz
Spolek Legalizace.cz je nestátní nezisková organizace, která usiluje o reformu české drogové legislativy, se zaměřením na konopí. K dosažení tohoto účelu organizujeme kulturní a vzdělávací akce, realizujeme informační kampaně, konáme lobby a zaměřujeme se na aktivity vedoucí ke snižování rizik spojených s užíváním a získáváním konopí z černého trhu. Dále provozujeme tento portál, provádíme tematický media monitoring a překládáme zahraniční články pro české publikum. Pokud vám přijde naše práce smysluplná, budeme rádi za jakoukoliv z forem podpory spolku.

DISKUZE K ČLÁNKU

Vložte prosím komentář!
Vyplňte prosím své jméno