Konopí a ADHD

Porucha pozornosti s hyperaktivitou (angl. Attention Deficit Hyperactivity Disorder, zkr. ADHD) neboli hyperkinetická porucha je onemocnění, pro které je typická impulzivita a snížená schopnost soustředění a plánování. Pravděpodobně je způsobena změněnou aktivitou neuro-přenašečů v mozku a souvisí s regulací dopaminu. Objevuje se ve třech typech: převážně nepozorný, převážně hyperaktivně – impulzivní a kombinovaný.

Léčba těchto obtíží konopím se objevila až v poslední době a pomáhá příznaky nemoci mírně snižovat (Backes, 2016). Je nicméně problematická zejména u mladších pacientů, neboť se stále diskutuje o možném negativním vlivu THC na správný vývoj mozku. V běžné terapii jsou obvykle uplatňovány stimulanty, například amfetamin a antidepresiva. Není výjimkou, že si pacienti v rámci samoléčby pomáhají také dalšími stimulanty. Ať už legálními, jako je kofein a nikotin, nebo ilegálními, např. kokainem nebo amfetaminy (Wilens et al., 2007). Důsledky užívání těchto látek mohou být pro nemocné velmi negativní a je zřejmé, že užívání konopí by v terapii mohlo být ze zdravotního hlediska výhodnější.

 

Zdroje:

Backes, M., Weil, A., & Kozák, J. (2016). Konopná lékárna: praktický průvodce světem léčivé marihuany. Olomouc: Fontána.

Wilens, T. E., Adamson, J., Sgambati, S., Whitley, J., Santry, A., Monuteaux, M. C., & Biederman, J. (2007). Do individuals with ADHD self-medicate with cigarettes and substances of abuse? Results from a controlled family study of ADHD. The American Journal on Addictions, 16, 14–23. http://doi.org/10.1080/10550490601082742

POŠLI TO DÁL
Spolek Legalizace.cz je nestátní nezisková organizace, která usiluje o reformu české drogové legislativy, se zaměřením na konopí. K dosažení tohoto účelu organizujeme kulturní a vzdělávací akce, realizujeme informační kampaně, konáme lobby a zaměřujeme se na aktivity vedoucí ke snižování rizik spojených s užíváním a získáváním konopí z černého trhu. Dále provozujeme tento portál, provádíme tematický media monitoring a překládáme zahraniční články pro české publikum. Pokud vám přijde naše práce smysluplná, budeme rádi za jakoukoliv z forem podpory spolku.