Konopí a Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba je závažné neurologické onemocnění, pro které je typická postupná ztráta naučeného chování a narušení paměti a myšlení. Onemocnění často provází také deprese a neklid. Je způsobeno tím, že se mezi buňkami ukládají vrstvy proteinového plaku beta-amyloidu, zatímco v mozkových buňkách se hromadí propletená vlákna dalšího proteinu s názvem tau.

Je pravděpodobné, že kombinace těchto procesů narušuje spoje mezi nervovými buňkami a dochází tak k usmrcení přilehlých buněk (Backes, 2016). Odhaduje se, že nemocí na světě trpí až 30 miliónů lidí a stále neexistuje známý lék, který by ji dokázal zastavit (Armentano, 2015, 13).

Také v terapii Alzheimerovy choroby se uplatňují již výše popsané protizánětlivé, neuroprotektivní a sedativní účinky konopí, které bylo v léčbě různých typů demence používáno již v 19. století a zpravidla ve formě výtažku. V současné době se bylina v klinické léčbě používá zejména ke zklidnění nemocných a doporučováno je jeho užívání v jídle či formou kapek. Některé studie naznačují, že by léčba na bázi kanabinoidů mohla působit na samotný vznik a progresi onemocnění (Ramirez, 2005). Velmi slibné jsou také studie s izolovaným kanabidiolem (CBD), které poukazují na možné zpomalení průběhu nemoci (Julian, 2008). Jiné práce upozorňují na potenciál THC při léčbě symptomů i zpomalování progrese onemocnění. THC údajně potlačuje tvorbu enzymu, který je zodpovědný za hromadění amyloidních plaků v mozku a v porovnání s běžně užívanými léčivy je účinnost THC popisována jako podstatně vyšší.

„Kanabinoidy by se mohly stát komplexním léčivem pro pacienty trpící Alzheimerovou chorobou díky svým neuroprotektivním a protizánětlivým vlastnostem ve „spojení s podporou opravných mechanismů v mozku prostřednictvím stimulace produkce neurotrofinů (…) a podporou neurogeneze. (…) Působení kanabinoidů v lidském těle představuje potenciálně účinnější farmakologický prostředek léčby Alzheimerovy choroby než ty, jimiž disponujeme nyní.“ (Armentano, 2015, 14)

Zdroje:

Armentano, P.: Emerging clinical applications for Cannabis and Cannabinoids, NORML 2015. https://norml.org/pdf_files/NORML_Clinical_Applications_for_Cannabis_and_Cannabinoids.pdf

Backes, M., Weil, A., & Kozák, J. (2016). Konopná lékárna: praktický průvodce světem léčivé marihuany. Olomouc: Fontána.

 

POŠLI TO DÁL
Spolek Legalizace.cz je nestátní nezisková organizace, která usiluje o reformu české drogové legislativy, se zaměřením na konopí. K dosažení tohoto účelu organizujeme kulturní a vzdělávací akce, realizujeme informační kampaně, konáme lobby a zaměřujeme se na aktivity vedoucí ke snižování rizik spojených s užíváním a získáváním konopí z černého trhu. Dále provozujeme tento portál, provádíme tematický media monitoring a překládáme zahraniční články pro české publikum. Pokud vám přijde naše práce smysluplná, budeme rádi za jakoukoliv z forem podpory spolku.