Konopí a diabetes

Diabetes neboli cukrovka je onemocnění příznačné poruchou funkce inzulinu, hormonu snižujícího hladinu krevního cukru. Tento stav vede k abnormálně vysoké hladině glukózy v krvi (hyperglykémii).

Existují dva typy onemocnění. Diabetes I. typu (nebo také juvenilní diabetes) má autoimunitní povahu a je charakteristický tím, že imunitní systém ničí beta buňky slinivky, která tak nevytváří vlastní inzulin. Diabetes II. typu se rozvíjí v průběhu života, spočívá ve sníženosti citlivosti tělních tkání vůči inzulinu. Je méně závažný a lze ho ovlivňovat patřičnou dietou.

Oba typy onemocnění mohou vést k oslepnutí, neuropatické bolesti, selhání ledvin, amputaci končetin, kornatění tepen a v některých případech až k úmrtí. Některé zdroje uvádí, že jde o třetí nejčastější příčinu smrti v důsledku onemocnění – hned po rakovině a srdečních vadách (Armentano, 2015). Léčba diabetu běžně probíhá dietou a umělým dodáváním inzulinu do těla v injekční podobě.

Mechanismus působení konopí se v terapii diabetu je stále záhadou, ale některé preklinické studie u zvířat naznačují slibné výsledky při podávání kanabinoidů CBD, THC a THCV. Vyplývá z nich například to, že pravidelná aplikace CBD může pravděpodobnost výskytu diabetu snižovat až o 50 % a bránit jeho vzniku (Weiss et al., 2006). Konkrétně v léčbě diabetu II. typu se pak ukazuje jako nadějný kanabinoid THCV, který zvyšuje citlivost tkání vůči inzulinu (Wargent et al., 2013). Tyto studie ale stále čekají na klinickou aplikaci u člověka. Je také pravděpodobné, že užívání konopí vykazuje ochrannou funkci proti rozvoji diabetu. Dle studie Kalifornské univerzity z roku 2013, která zahrnovala reprezentativní vzorek 10 896 Američanů se stejnou pravděpodobností genetické zátěže, se u současných či bývalých uživatelů konopí vyskytuje diabetes méně často (Penner, Buettner, & Mittleman, 2013).

 

Zdroje a doporučená četba:

Armentano, P. (2015). Klinické využití konopí a kanabinoidů. (G. Carter, D. Sulak, & E. Toby Goldsteinova, Eds.) (1st ed.). Praha: PACIENTSKÝ SPOLEK KOPAC. Retrieved from http://www.kopac.cz/ke-stazeni/.

Wargent, E. T., Zaibi, M. S., Silvestri, C., Hislop, D. C., Stocker, C. J., Stott, C. G., … Cawthorne, M. A. (2013). The cannabinoid Δ(9)-tetrahydrocannabivarin (THCV) ameliorates insulin sensitivity in two mouse models of obesity. Nutrition & Diabetes, 3(5), e68. http://doi.org/10.1038/nutd.2013.9

Penner, E. A., Buettner, H., & Mittleman, M. A. (2013). The Impact of Marijuana Use on Glucose, Insulin, and Insulin Resistance among US Adults. The American Journal of Medicine, 126(7), 583–589. http://doi.org/10.1016/j.amjmed.2013.03.002

http://www.magazin-legalizace.cz/cs/articles/detail/611-konopi-jako-mozny-lek-na-cukrovku

http://www.magazin-legalizace.cz/cs/articles/detail/2339-thcv-jako-ucinny-lek-na-diabetes-2-typu

http://www.magazin-legalizace.cz/cs/articles/detail/591-konopi-jako-ucinny-lek-na-cukrovku

http://www.magazin-legalizace.cz/cs/articles/detail/640-volbu-pacienta-plne-respektuji

POŠLI TO DÁL
Spolek Legalizace.cz je nestátní nezisková organizace, která usiluje o reformu české drogové legislativy, se zaměřením na konopí. K dosažení tohoto účelu organizujeme kulturní a vzdělávací akce, realizujeme informační kampaně, konáme lobby a zaměřujeme se na aktivity vedoucí ke snižování rizik spojených s užíváním a získáváním konopí z černého trhu. Dále provozujeme tento portál, provádíme tematický media monitoring a překládáme zahraniční články pro české publikum. Pokud vám přijde naše práce smysluplná, budeme rádi za jakoukoliv z forem podpory spolku.