Konopí a nechutenství

Konopí se ukazuje jako účinný prostředek k potlačení nevolnosti a zvracení, která často provází například léčbu rakoviny, tedy chemoterapii a ozařování.

Jde o metody způsobující silnou nevolnost a celkové oslabení organismu, kdy je pro nemocné velmi obtíže přijímat potravy. Stejné potíže provází také onemocnění HIV/AIDS. Nedostatečná výživa vede k prudkým váhovým úbytkům a ke ztrátě svalové hmoty, tzv. kachexii, která léčbu zásadním způsobem ovlivňuje a může podkopat její efektivitu. Úspěšnost kanabinoidů při potlačení nevolnosti se pohybuje okolo 80 %.  Dle některých studií dochází k odstranění nechutenství ovlivněním pohybu neuronů, které za normálních okolností chuť k jídlu potlačují a dokáží zmást centrum sytosti v mozku (Koch et al., 2015). Aktivace kanabinoidních receptorů ovlivňuje také čichové centrum a vede k intenzivnějšímu vnímání vůní, které pak mohou být považovány za lákavější. Některé studie ukazují, že konopí může v případě chronického užívání nevolnost naopak vyvolávat. Tento efekt je popsán jako tzv. syndrom chronického zvracení neboli kanabinoidní hyperemetický syndrom (Lu & Agito, 2015; Allen 2004). Jeho příznaky odeznívají zpravidla ihned po vysazení konopné léčby a pravděpodobně souvisí s narušením regulace tělesné teploty, kterou konopí způsobuje.

Současné léčebné programy doporučují pacientům užívat v začátku 5 mg THC denně a postupně dávku zvyšovat až na 15 mg, dávky nad 20 mg pak mohou vyvolat opačné účinky Využití konopí v paliativní onkologii je v současnosti jednou z nejrozšířenějších oblastí jeho indikace. Léčba těchto obtíží syntetickým THC byla v USA schválena již v polovině 90. let, řada pacientů se ale pro vysokou psychoaktivitu léku vrátila k léčbě rostlinnými kanabinoidy.

 

Zdroje:

Koch, M., Varela, L., Kim, J. G., Kim, J. D., Hernández-Nuño, F., Simonds, S. E., … Horvath, T. L. (2015). Hypothalamic POMC neurons promote cannabinoid-induced feeding. Nature, 519(7541), 45–50. http://doi.org/10.1038/nature14260

Lu, M. L. R. Y., & Agito, M. D. (2015). Cannabinoid hyperemesis syndrome: Marijuana is both antiemetic and proemetic. Cleveland Clinic Journal of Medicine. http://doi.org/10.3949/ccjm.82a.14023

POŠLI TO DÁL
Legalizace.cz
Spolek Legalizace.cz je nestátní nezisková organizace, která usiluje o reformu české drogové legislativy, se zaměřením na konopí. K dosažení tohoto účelu organizujeme kulturní a vzdělávací akce, realizujeme informační kampaně, konáme lobby a zaměřujeme se na aktivity vedoucí ke snižování rizik spojených s užíváním a získáváním konopí z černého trhu. Dále provozujeme tento portál, provádíme tematický media monitoring a překládáme zahraniční články pro české publikum. Pokud vám přijde naše práce smysluplná, budeme rádi za jakoukoliv z forem podpory spolku.