Konopí a Parkinsonova nemoc

Parkinsonova nemoc je progresivní neurodegenerativní chorobou, která je dnes považována za nevyléčitelnou. Dochází při ní ke ztrátě neuronů, které vytvářejí dopamin ovlivňující motorické funkce a koordinaci pohybů. Jeho nedostatek způsobuje sníženou stimulaci motorického kortexu mozku a důsledkem je typický třes, zpomalené pohyby a spasticita.

Onemocnění postihuje zejména lidi starší 50 let, a ačkoliv byla západní medicínou poprvé diagnostikována až v 19. století, popisy odpovídající této nemoci se objevují už v lékařských textech staré Indie. Mezi často užívané léky v terapii Parkinsonovy nemoci patří levodopa, která se v mozku mění na dopamin. Má nicméně celou řadu nežádoucích účinků a často způsobuje typickou tzv. dyskinezi, tedy poruchu, kdy dochází k neovladatelným pohybům různých částí těla. Zdá se, že konopí by mohlo nemocným sloužit jako její účinná alternativa. Pacienti trpící Parkinsonovou nemocí užívající konopí uvádí subjektivní úlevu od příznaků nemoci, zejména pak třasu, bolesti a ztuhlosti svalů (Bonn-Miller et al. 2014).

Zpomalení rozvoje onemocnění?

Nadějně se jeví také studie zmiňované u roztroušené sklerózy, které prokazují neuroprotektivní potenciál některých kanabinoidů a naznačují, že by konopí mohlo zpomalit progres onemocnění. Zajímavé jsou i výsledky klinických studií s kanabinoidem THCV, přítomným ve vyšším množství v některých jihoafrických a středoasijských konopných odrůdách. Zdá se, že by v kombinaci s CBD mohly fungovat jako silně neuroprotektivní agent, brzdící rozvoj Parkinsonovy choroby. Za zmínku stojí také to, že i pouze samostatné užití CBD bylo v další placebem kontrolované studii pacienty hodnoceno jako významné pro zlepšení subjektivního poctu kvality života (Chagas et al., 2014).

V následujícím videu, které obletělo celý internet, můžete vidět, jak konopí dokáže pomoci se zvládáním třesu v pokročilých stádiích onemocnění.

Zdroje:

Bonn-Miller, M. O., Boden, M. T., Bucossi, M. M., & Babson, K. A. (2014). Self-reported cannabis use characteristics, patterns and helpfulness among medical cannabis users. The American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 40(1), 23–30. http://doi.org/10.3109/00952990.2013.821477

Devinsky, O., Cilio, M. R., Cross, H., Fernandez-Ruiz, J., French, J., Hill, C., … Friedman, D. (2014). Cannabidiol: Pharmacology and potential therapeutic role in epilepsy and other neuropsychiatric disorders. Epilepsia, 55(6), 791–802. http://doi.org/10.1111/epi.12631

Chagas, M. H. N., Zuardi, A. W., Tumas, V., Pena-Pereira, M. A., Sobreira, E. T., Bergamaschi, M. M., … Crippa, J. A. S. (2014). Effects of cannabidiol in the treatment of patients with Parkinson’s disease: An exploratory double-blind trial. Journal of Psychopharmacology, 28(11), 1088–1098. http://doi.org/10.1177/0269881114550355

POŠLI TO DÁL
Spolek Legalizace.cz je nestátní nezisková organizace, která usiluje o reformu české drogové legislativy, se zaměřením na konopí. K dosažení tohoto účelu organizujeme kulturní a vzdělávací akce, realizujeme informační kampaně, konáme lobby a zaměřujeme se na aktivity vedoucí ke snižování rizik spojených s užíváním a získáváním konopí z černého trhu. Dále provozujeme tento portál, provádíme tematický media monitoring a překládáme zahraniční články pro české publikum. Pokud vám přijde naše práce smysluplná, budeme rádi za jakoukoliv z forem podpory spolku.