Konopí a roztroušená skleróza

Roztroušená mozkomíšní skleróza (RS), je zánětlivé neurodegenerativní onemocnění postihující bílou hmotu mozkovou, jehož podstatou je ložisková destrukce myelinu (obalů nervových buněk) vlastním imunitním systémem. Jakmile je myelinový obal zničen, dochází ke zpomalení nebo přerušení přenosu nervových vzruchů v centrálním nervovém systému (CNS).

Příznaky nemoci závisí na její fázi a na tom, která část CNS je právě zasažena, ale obvykle zahrnují spasticitu (svalové křeče a ztuhlost), bolest, třes, zhoršení zraku, slabost, poruchy řeči, zhoršení kognitivních funkcí či ztrátu kontroly nad močovým měchýřem (ibid). Nemoc přichází v atakách, které trvají několik týdnů až měsíců a pacient se z nich zpravidla zcela nezotaví, čímž dochází k postupnému zhoršování stavu a nezřídka končí úplnou invaliditou, někdy dokonce úmrtím. V České republice žije přibližně 19 000 pacientů s RS a současná medicína na toto onemocnění doposud nezná účinný lék.

Dle četných klinických studií dokáže konopí nemocným s RS pomoci se zmírněním bolesti a spasticity, třesem, zvládáním deprese, únavy, střevních obtíží, inkontinencí, poruchami motorických funkcí a paměti (Corey-Bloom et al., 2012; Wade et al. 2004). Přesný účinek kanabinoidů při RS je stále obklopen otazníky a představuje výzvu pro další výzkum. Vzhledem k tomu, že to jsou právě endokanabinoidy, které řídí v lidském těle neurotransmisi, je velmi dobře možné, že léky na bázi kanabinoidů jejich efekt napodobují, a opravují tak poškozené nervové procesy, čímž zmírňují příznaky spasticity (Backes, 2016). Jiné zdroje uvádí jako možný mechanismus imunosupresivní účinky THC, které omezují ničivou reakci imunitního systému vůči buňkám (Croxford & Yamamura, 2005).

Nadějnou oblastí výzkumu je také potenciál konopné léčby nejen ulevovat od příznaků, ale také účinně působit proti rozvoji RS. Bylo prokázáno, že kanabinoidy mají v případě napadení. CNS imunitním systémem neuroprotektivní účinky (Croxford et al., 2008; Pryce et al., 2003). Je také pravděpodobné, že z toho důvodu se ukazuje jako efektivnější dlouhodobá léčba, kdy mají nervové spoje čas na obnovu.  

V konvenční medicínské terapii RS jsou v současnosti využívány léky ze skupiny benzodiazepinů, jako je klonazepam, dantrolen, baklofen či valium, které ulevují zejména od spasticity a třesu. Jde o silná sedativa, která stimulují centrální nervovou soustavu a mimo vážných nežádoucích účinků je jejich hlavním rizikem návykovost a možnost předávkování, které může být až smrtelné. Léky na bázi konopí jsou přitom tzv. nízkorizikové a s minimem nežádoucích účinků, mezi které ty patří například změny nálad, zpomalení kognitivních reakcí a motorických funkcí, tachykardie či nízký krevní tlak (Armentano, 2015).

 

Zdroje a další četba:

Backes, M., Weil, A., & Kozák, J. (2016). Konopná lékárna: praktický průvodce světem léčivé marihuany. Olomouc: Fontána.

Armentano, P. (2015). Klinické využití konopí a kanabinoidů. (G. Carter, D. Sulak, & E. Toby Goldsteinova, Eds.) (1st ed.). Praha: PACIENTSKÝ SPOLEK KOPAC. Retrieved from http://www.kopac.cz/ke-stazeni/.

Corey-Bloom, J., Wolfson, T., Gamst, A., Jin, S., Marcotte, T. D., Bentley, H., & Gouaux, B. (2012). Smoked cannabis for spasticity in multiple sclerosis: A randomized, placebo-controlled trial. CMAJ, 184(10), 1143–1150. http://doi.org/10.1503/cmaj.110837

Wade, D. T., Makela, P., Robson, P., House, H., & Bateman, C. (2004). Do cannabis-based medicinal extracts have general or specific effects on symptoms in multiple sclerosis? A double-blind, randomized, placebo-controlled study on 160 patients. Multiple Sclerosis Journal, 10(4), 434–441. http://doi.org/10.1191/1352458504ms1082oa

Croxford, J. L., & Yamamura, T. (2005). Cannabinoids and the immune system: Potential for the treatment of inflammatory diseases? Journal of Neuroimmunology. http://doi.org/10.1016/j.jneuroim.2005.04.023

Croxford, J. L., Pryce, G., Jackson, S. J., Ledent, C., Giovannoni, G., Pertwee, R. G., … Baker, D. (2008). Cannabinoid-mediated neuroprotection, not immunosuppression, may be more relevant to multiple sclerosis. Journal of Neuroimmunology, 193(1–2), 120–129. http://doi.org/10.1016/j.jneuroim.2007.10.024

POŠLI TO DÁL
Spolek Legalizace.cz je nestátní nezisková organizace, která usiluje o reformu české drogové legislativy, se zaměřením na konopí. K dosažení tohoto účelu organizujeme kulturní a vzdělávací akce, realizujeme informační kampaně, konáme lobby a zaměřujeme se na aktivity vedoucí ke snižování rizik spojených s užíváním a získáváním konopí z černého trhu. Dále provozujeme tento portál, provádíme tematický media monitoring a překládáme zahraniční články pro české publikum. Pokud vám přijde naše práce smysluplná, budeme rádi za jakoukoliv z forem podpory spolku.