Konopí – poslanci a dobrý byznys pro vyvolené

[singlepic id=1359 w=120 h=80 float=left]Poslanecká sněmovna v pátek 8. června projednala návrh novelizace čtyř zákonů ve veřejnosti známé jako tzv. Léčivé konopí v prvním čtení. Jedná se o zákony o léčivech, návykových látkách, správních poplatcích a o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky. Všechny předložené změny jsou v Poslanecké sněmovně vedeny pod sněmovním čislem číslo 590, píše na svém blogu Stanislav Penc.

Návrh se opírá o petici za léčebné konopí, kterou do této doby podepsalo přes 40 tis lidí. Předkládají ho poslanci z celého spektra politických stran zastoupených v parlamentu. O důležitosti tohoto zákona svědčí nejen urputná snaha zastánců tohoto návrhu, že je třeba rychle řešit a pak případně určité chyby odstraňovat, ale i to, že na místo určeného zpravodaje sněmovního tisku poslance Igora Svojáka návrh odůvodňuje samotná předsedkyně poslanecké sněmovny Miroslava Němcová.

Ta rovnou v úvodu svého vystoupení říká:“My se nechceme bavit o tom, zda zlegalizujeme drogy měkké nebo tvrdé. My se chceme bavit o tom, jestli je možné umožnit léčebné využití, a pouze striktně léčebné využití konopí pro některé závažné stavy lidí. “

Němcová dále ve sněmovně sdělila: „Návrhem novely zákonů jde o zamezení zneužití tohoto konopí pro jakékoliv jiné než léčebné a vědecké účely a dosáhnout plného souladu právního stavu České republiky s mezinárodními úmluvami o kontrole omamných a psychotropních látek.“

Ona mezinárodní úmluva, která je nepřekročitelným vodítkem zákonodárců vznikla v roce 1961. Tedy dávno před nástupem hippies, rockové hudby, dlouhých vlasů a svobodného ducha v oblasti drog a sexu. Navíc úmluva v souvislosti s konopím hovoří o úpravě možného užívání , pěstování a distribuce konopí úplně jinak než je vykládána vládními a poslaneckými „odborníky“.
Němcová ve svém úvodu přečetla úryvky z dopisu profesora Hanuše, českého vědce působícího na Jeruzalémské univerzitě. Ten mimo jiné píše: „Ti, kteří si konopí nedokáží vypěstovat sami, je pak budou pokoutně kupovat a nechtěně tak budou podporovat vývozce, dovozce a dealery a přitom budou sami jejich vysokými cenami ožebračováni. Takže si myslím, že je lepší mít vše pod legální kontrolou, nežli pacienty, kterým lékařská věda nedovede pomoci, nechat balancovat na hraně zákona. Ti totiž, pokud jim v jejich léčbě bude pomáhat pouze konopí, ho budou používat i nelegálně, neboť jinou volbu nebudou mít.“
Petice, která iniciovala zřízení pracovních skupin, jejímž výsledkem byla souhrnná novela, obsahuje i následující : „Současný stav považujeme za narušení ústavních práv občanů České republiky na ochranu zdraví a za porušení mezinárodních úmluv o zdravotních a sociálních právech, jež Česká republika uznává za závazné. Pacienti, kteří v současné době tuto léčbu potřebují, jsou odkázáni na černý trh se všemi jeho kriminálními riziky a s riziky postihu nezákonného jednání, jehož jsou nemocní se nuceni dopouštět. Tento stav také významně narušuje možnosti výzkumu dalšího potenciálu konopí a látek z něj pro léčebné účely“.

Problémem je, že návrh jak je předložen nahrazuje dealery a byznys z ulice státem.

Samotné pěstování konopí pro léčbu bude lidem znemožněno. Dle výroků přestavitelů policie a dalších represivních složek, kdo nebude mít diagnózu jedné z vyjmenovaných chorob a recept s modrým pruhem, a přitom bude konopí pro léčbu užívat, bude potrestán. Dokonce postih půjde ještě mnohem dál než doposud. Člověk, který si sám konopí vypěstuje, bude posuzován i tak, že nakládal s nebezpečným léčivem, neměl na toto nakládání a „výrobu“ licenci a ve správním řízení bude moci dostat pokutu až několik milionů korun.
Novela, kterou zákonodárci právě projednávání, hovoří i o zřízení licencovaného pracoviště, jež bude vydávat licence pro pěstování a dovoz maximálně deseti obchodním společnostem, kterým ze zákona umožní 100% výkup za ceny podobné těm dnešním na černém trhu. Přitom konopí se v Čechách začalo na černém trhu prodávat až po roce 1999, kdy vstoupila v platnost novela, která zakázala mít beztrestně pro vlastní potřebu v podstatě jakoukoliv látku měnící vědomí, tedy i konopí. Průměrná cena květiny, která vyroste de facto všude i ve spáře mezi dlaždicemi, nebo na uhelných haldách by dle předkládaného zákona vyšla státní rozpočet na 40 až 60 tis korun. Představa, že licenci získá firma, která oseje např. 100 ha a vše to prodá státu, je hrůzostrašná.
Zpravodaj sněmovního tisku Igor Svoják sdělil poslancům, že návrh počítá s využitím konopí jen pro následující zdravotní diagnózy: Jedná se konkrétně o indikace v následujících oblastech: chronické a neztišitelné bolesti u řady chorobných stavů, u zvýšeného svalového napětí, u onkologických bolestí, u postherpetických neuralgií nervového původu po onemocnění pásovým oparem, u revmatoidní artritidy, ztuhlost a bolesti způsobené chronickými autoimunními záněty měkkých tkání, kloubů a dalších orgánů. Dále u třesu a poruchy svalového napětí, což jsou křeče, škubavé pohyby, poruchy chůze, mimiky u řady chorobných stavů například Parkinsonova choroba, roztroušená skleróza, kožní poruchy, jako atopický ekzém, neuropatie po chemoterapii u HIV pozitivních a u stavů po encefalitidách. U glaukomu, což je tzv. zelený zákal spočívající v bolestivém a zrak ničícím zvýšení nitroočního tlaku. A u nechutenství u pacientů s nádorovým onemocněním a s HIV pozitivním a ztráta tělesné hmotnosti při HIV pozitivním, tzv. wasting syndrom.Tedy s možností využití pro méně závažné choroby nebo preventivně se vůbec nepočítá.

Jednoduchou formu umožnění pěstování a užívání konopí pro lékařské a relaxační účely, která by neporušovala 51 let starou mezinárodní úmluvu, úplně by zrušila černý trh s konopím, nikdo z poslanců nenavrhl. Tedy dát možnost nakládat s konopím jen pro vlastní potřebu těm, jež o to stojí a nechat zakázaný prodej a distribuci. Navíc konopí dle výzkumů okusilo přes 70% české mládeže. Není znám případ úmrtí ani nenávratného poškození zdraví.

Bude velice zajímavé sledovat, jak se budou zabývat ve veřejnosti přístupných výborech zdravotním a zemědělském, kterým byl tento návrh přikázán plánem poslanecké sněmovny, a jestli připustí ke slovu i kritiky navržené varianty.

Stenozáznam dnešního prvního čtení zákona naleznete zde.

Zdroj: blog Stanislava Pence

POŠLI TO DÁL
Spolek Legalizace.cz je nestátní nezisková organizace, která usiluje o reformu české drogové legislativy, se zaměřením na konopí. K dosažení tohoto účelu organizujeme kulturní a vzdělávací akce, realizujeme informační kampaně, konáme lobby a zaměřujeme se na aktivity vedoucí ke snižování rizik spojených s užíváním a získáváním konopí z černého trhu. Dále provozujeme tento portál, provádíme tematický media monitoring a překládáme zahraniční články pro české publikum. Pokud vám přijde naše práce smysluplná, budeme rádi za jakoukoliv z forem podpory spolku.

DISKUZE K ČLÁNKU

Vložte prosím komentář!
Vyplňte prosím své jméno