Léčba konopím může být plně dostupná na podzim – s úhradou pojišťoven

Odborník na závislosti z Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty UK a člen pracovní skupiny revidující způsob zavádění léčby konopím Tomáš Zábranský v rozhovoru pro centrální redakci Deník: „Část pacientů by mohla mít léčebné konopí hrazeno plně, další lidí by si na něj přispívali v rámci svých možností.“

Je to rok, co začal platit takzvaný konopný zákon, přesto v ČR léčebné konopí není k sehnání. Důvodem je podle některých kritiků snaha minulého vedení ministerstva zdravotnictví a lékového ústavu, aby se léčebné konopí neujalo. Souhlasíte?

Bývalý ministr Leoš Heger poté, co se mu nepodařilo zákon vzniklý z občanské iniciativy shodit ze stolu, jakkoliv usilovně se o to snažil  – ve sněmovně pro něj hlasovalo kolem 90 procent přítomných zákonodárců – nechal své úředníky vytvořit podzákonné normy, které jsou se smyslem zákona v přímém protikladu a znemožnily jeho naplnění. 

Jako například?

Maximální měsíční dávka je stanovena na 30 gramů. Úředníci ministerstva zdravotnictví  se údajně zeptali někoho – nikdy neřekli koho, a to jsem se ptal opakovaně – v Holandsku a ten někdo jim řekl, že průměrná dávka je kolem 30 gramů. 

Přestože se snažil Úřad vlády, ministerstvo spravedlnosti a nakonec i já osobně vysvětlit těmto úředníkům rozdíl mezi průměrnou a maximální dávkou, v normě to zůstalo. Nyní léčebné konopí nikdo z lékařů z devíti odborných společností, které o něj projevily zájem, nepředepíše, protože by nemohl pacientovi napsat dávku, která by účinkovala. A poslanec Heger díky tomu dnes „vítězně“ tvrdí, že o léčbu není zájem. To je ovšem lež: o léčbu má zájem na desítky lékařů a na tisíce pacientů –  ale ne o ten zmetek, který z Hegerova příkazu za léčbu vydávali jeho úředníci.

Dalším problémem je, že léčebné konopí mohou podle Hegerových vyhlášek dostat jen pacienti starší 18 let. Přitom se bavíme u dětí především o leukémiích a jiných rakovinách, u nichž se do pacientů cpou chemoterapeutika, morfium a další opiáty. To je podle Hegerových úředníků OK a pro děti vhodné a neškodné; léčebné konopí, jímž se na rozdíl od opiátů či chemoterapeutik nedá předávkovat, ale OK není – přestože  zvyšuje kvalitu života o řád lépe než všechny jmenované léky.  Přitom v zemích od Rakouska přes Holandsko a Izrael po USA je možné konopím  léčit i děti mladší deseti let, pokud k tomu existuje  regulérní lékařská indikace. A tak je to podle všech pravidel medicíny správně.

Navíc jsou ve vyhlášce přesně specifikovány čtyři typy konopí, které dodává jen a pouze jedna holandská firma.

Ano. Nejde ale o výsledek korupce, jakkoliv se to nabízí – spíše o výsledek fatální neznalosti Na Státním ústavu pro kontrolu léčiv zřídili jednočlennou „Konopnou agenturu,“ dalšího to Hegerova mrzáčka, jenž je obsazen pracovnicí zcela bez vzdělání a znalostí v oboru.  Tak holt paní odjela do Holandska, kde jí to nadiktovali do pera podle svých zájmů – a tím to bylo pro tehdejší vedení ministerstva zdravotnictví vyřízeno. 

Právě lékový ústav stojí za snad největší komplikací pro pacienty – zakázal, aby na léčebné konopí přispívaly pojišťovny.

Toto opatření připomínkovalo ministerstvo vnitra a spravedlnosti, Národní protidrogová centrála i předseda České lékařské akademie profesor Richard Rokyta a dalších deset subjektů. Nikoho z těchto státních a vědeckých autorit nevzalo tehdejší vedení SÚKL v úvahu a opatření obecné povahy vydalo bez jakýchkoliv změn.

 A když už jsme u „práce“ SÚKL pod vedením dr. Březovského, dosazeného ministrem Hegerem: i kdyby se nyní jakýkoliv oprávněný lékař rozhodl konopí předepsat navzdory všem těm absurdním překážkám, jež jsme si popsali, stejně nemůže, protože e-recept na léčebné konopí se podle zákona musí uložit do speciálního registru. Ten má chránit pacienty: když policista najde u člověka na ulici konopí, může zavolat na kompetentní místo, nadiktovat rodné číslo a ověřit, zda jde o pacienta – toho pak logicky nechá být. Jenže tenhle registr, který měl podle zákona zřídit SÚKL už před rokem,  nefunguje. Existuje jen jeho simulace jako testovací prostředí pro výrobce softwaru na recepty. Když to tedy shrnu, lékař nyní může předepsat jen množství, které je pro 80 až 85 procent pacientů neúčinné, a i kdyby tak učinil, vystavuje se riziku trestního stíhání, protože to nemůže zanést do registru, jak mu ukládá zákon. Kdo by to dělal a proč – aby byl kolegům pro smích?

Teď ale máme novou vládu a ministr Němeček vyměnil také vedení lékového ústavu. Podepíše se to na celé situaci?

Problém začal pálit už bývalého premiéra Jiřího Rusnoka, z jehož rozhodnutí začala na podzim fungovat po vedením rektora UK Tomáše Zimy pracovní skupina při Úřadu vlády, která má za úkol jednak vyhodnotit prosazování zákona (to bylo poměrně snadné: nula nula nic), jednak navrhnout změny obstrukčních Hegerových vyhlášek, aby byl naplněn. Ty pak předložíme ministrovi zdravotnictví Němečkovi, který již deklaroval snahu je rychle prosadit –  na rozdíl od doktora Hegera umí číst odbornou literaturu a ví, že zavedení této léčby je v zájmu nemocných i státu. Stejně tak prozatímní ředitel lékového ústavu Zdeněk Blahuta deklaroval ochotu přehodnotit  zákaz hradit léčbu konopím z pojištění. Díky tomu by se mohly všechny Hegerovy umělé a vědě i praxi odporující překážky do tří měsíců odblokovat.

 Potvrzujete tedy, že Svatopluk Němeček naplňuje to, co slíbil před volbami, tedy že léčebné konopí zpřístupní pacientům?

Ano, zcela – a potvrzuji i jeho pracovní nasazení v této věci. Před třemi týdny byl na pracovní návštěvě v Izraeli, k níž mne přizval. Malá, ale intenzivní  část programu se věnovala právě tamní dlouholeté zkušenosti s léčebným konopím a dialogu s izraelskými vědci, kteří nad ním dohlíží. Po návratu ministr Němeček svůj záměr zpřístupnit léčebné konopí českým pacientům věcně i ekonomicky znovu potvrdil.

Jak dlouho tedy může trvat, než bude moci přijít pacient k lékaři a dostat předpis na léčebné konopí, které si pak za přiměřenou cenu, ne za současných 9000 a více korun, vyzvedne v lékárně?

Pokud všechno půjde hladce, mohlo by se to stát letos v září či říjnu. Teď lékový ústav vyhlásí výběrové řízení na pěstitele, kterých by podle zákona mělo být mezi třemi až deseti, aby se nastavilo konkurenční, ceny snižující prostředí. Pokud bude pojišťovnám povoleno vyjednávat o úhradách, pak nevyhnutelně bude pro část vážně nemocných konopí hrazeno plně a další by si dopláceli částku v řádu stokorun měsíčně.  Vzhledem ke spektru onemocnění, o nichž je řeč,  bude úhrada pro pojišťovny ekonomicky výhodná – například když se díky konopí člověk s roztroušenou sklerózou o sebe dokáže postarat, pojišťovna na pomůckách a péči ušetří mnohem více, než vydá za konopí.

Kolik pacientů by podle vás mohlo léčebné konopí užívat? 

Bude to zřejmě nabíhat postupně. Osobně znám zhruba patnáct lékařů, kteří ho „pololegálně“ doporučují svým pacientům už nyní a logicky mají zájem je předepisovat legálně. Jako u každé nové léčby: začne se desítkami, několik let se bude počet pacientů pohybovat ve stovkách, a za deset let by to – soudě podle zkušeností z Izraele – mohlo být zhruba 20 až 25 tisíc pacientů.

 

Zdroj: facebook.com

POŠLI TO DÁL
Legalizace.cz
Spolek Legalizace.cz je nestátní nezisková organizace, která usiluje o reformu české drogové legislativy, se zaměřením na konopí. K dosažení tohoto účelu organizujeme kulturní a vzdělávací akce, realizujeme informační kampaně, konáme lobby a zaměřujeme se na aktivity vedoucí ke snižování rizik spojených s užíváním a získáváním konopí z černého trhu. Dále provozujeme tento portál, provádíme tematický media monitoring a překládáme zahraniční články pro české publikum. Pokud vám přijde naše práce smysluplná, budeme rádi za jakoukoliv z forem podpory spolku.

1 KOMENTÁŘ

DISKUZE K ČLÁNKU

Vložte prosím komentář!
Vyplňte prosím své jméno