Nelegální rostliny a houby

Výňatek z nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebou houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku

Seznam rostlin a hub, které se pro účely trestního zákoníku považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku

a/ rostliny
  • Rostliny konopí (Cannabis sp.)
    všechny druhy a odrůdy, které obsahují více než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů z celkové hmotnosti rostliny),
  • Rostliny obsahující DMT,
  • Rostliny obsahující 5-methoxy-DMT,
  • Rostliny obsahující meskalin,
  • Kokainovník pravý (Erythroxylum coca).
b/ houby
  • Houby obsahující psilocybin a psilocin

Hodnoty určující množství větší než malé u rostlin a hub obsahujících omamnou nebo psychotropní látku pro účely trestního zákoníku

a/ rostliny
  • pro rostliny uvedené v bodě a) výše je větší než malé množství počet nad 5 rostlin
b/ houby
  • pro houby obsahující psilocybin a psilocin je větší než malé množství počet nad 40 hub


Cannapedia