Million Marihuana March 2011 požaduje 5 kytek

[singlepic id=1037 w=100 h=100 float=left]Praha – Občanské sdružení Legalizace.cz letos již po čtrnácté vyzývá všechny, kterým není lhostejné kriminalizování konopí a jeho uživatelů, aby vyjádřili svůj nesouhlas na globální květnové demonstraci legalizace konopí – Million Marihuana March 2011. Demonstrace, která se koná v sobotu 7. května v Praze, začne ve 13 hodin na Karlově náměstí a bude v průvodu pokračovat Prahou do parku Parukářka, kde bude připraven doprovodný, kulturně zdělávací, happening.

Sdružení svoláním demonstrace reaguje na přetrvávající konopnou prohibici a zbytečné perzekuování malopěstitelů a uživatelů konopí, kteří využívají konopí pro osobní potřebu samoléčby nebo k rekreaci. Zpátečnický přístup našich zákonodárců k otázkám protidrogové politiky konopí bohužel reflektuje účinnost americké propagandy o nebezpečnosti této rostliny z 30.let minulého století. Protikonopné argumenty politiků, kteří mají s konopím mizivé nebo žádné zkušenosti, pak těžko nacházejí svá opodstatnění.  Potenciál této rostliny lze nalézt v širokém spektru využití, použití, užití, či prožití, avšak jeho zneužití lze přičíst spíše lidem, kteří mají moc existenci konopí zakazovat či zákoně omezovat. Současná situace tak nepřináší mnoho nadějí, že konopí bude v dohledné době uvolněno ke svobodnému pěstování a držení.

Občanské sdružení nesouhlasí se současnou státní politikou, kdy legální droga alkohol přináší do státní pokladny peníze, z kterých jsou financována i represivní opatření proti pěstování a využití konopí, jehož nebezpečnost zdaleka nedosahuje rizik legálních drog1.

Legalizace.cz v rámci kampaně Semínka seniorům již třetím rokem nabízí všem nemocným plnoletým občanům semínka léčivého konopí a informace o pěstování a využití této tradiční léčivé byliny2. Sdružení je znechuceno absolutní nečinností Ministerstva zdravotnictví a nezájmem politiků k potřebám občanů, kteří žádají konopí pro svou léčbu a vyhlašuje na den 7. května demonstraci legalizace konopí. Zároveň přichází s návrhem vhodného a efektivního řešení na bezvýchodný stav omezování práv jednotlivce při nakládání s léčivou bylinou – konopím – a vládě ČR doporučuje:

  • legalizaci pěstování 5 rostlin léčivého tj. omamného konopí
  • legalizaci držení konopí pro osobní potřebu samoléčby nebo rekreaci
  • legalizaci pěstování konopí pro vědu a výzkum
  • zapojení občanské společnosti a zohlednění potřeb občanů při řešení protidrogové politiky

„Legalizace pěstování pěti rostlin omamného konopí by bylinu vytrhla z černého trhu a zasadila do jejího přirozeného prostředí zahrádek a balkónů nemocných lidí a rekreačních uživatelů. Svoboda pěstovat pět rostlin by částečně omezila nejen pěstování vysoce potentního a rizikového konopí v umělých podmínkách (indoor), ale snížila by i jeho celkovou poptávku na černém trhu a tím samozřejmě i jeho přemrštěnou cenu. Taková redukce negativních důsledků prohibice by zároveň mohla snížit i nemalé náklady státního rozpočtu na vymáhání práva na těch konopných uživatelích, kteří nejsou společnosti nijak nebezpeční”, vysvětluje požadavek na pěstování pěti rostlin omamného konopí Robert Veverka, místopředseda sdružení Legalizace.cz

1 Počet trestných činů spáchaných ročně pod vlivem alkoholu se odhaduje na cca 62 tis. (18 % z celkové počtu) a pod vlivem nealkoholových drog na cca 7 tis. (2 %). Počet dopravních nehod na pozemních komunikacích v ČR v r. 2009 se pod vlivem alkoholu stalo
5 725 a pod vlivem léků a jiných drog 137.
Zdroj: Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2009
2 Více informací o akci na https://www.legalizace.cz/projekty/seminka-seniorum/

Poznámka pro novináře:

Namísto tiskové konference je pro vás letos připraven informační servis přímo na místě konání Million Marihuana March a to v Press centru o.s. Legalizace.cz v době od 15:30 do 17:00 hod na nejvyšším místě parku Parukářka. S žádostí o informace nebo zprostředkování rozhovorů s hosty MMM se můžete obrátit do Press centra nebo na tiskového mluvčího MMM Roberta Veverku.

Kontakty:

Robert Veverka, mluvčí Legalizace.cz, tel.: 773 691 561, mail: robert@legalizace.cz
Hana Gabrielová, předsedkyně sdružení, tel.: 777 027 012, mail: hanka@legalizace.cz
Martin Juki Jyrkinen, mediální servis, tel.: 777 337 187, mail: press@legalizace.cz

Více info o demonstraci na webu mmm.legalizace.cz

POŠLI TO DÁL
Legalizace.cz
Spolek Legalizace.cz je nestátní nezisková organizace, která usiluje o reformu české drogové legislativy, se zaměřením na konopí. K dosažení tohoto účelu organizujeme kulturní a vzdělávací akce, realizujeme informační kampaně, konáme lobby a zaměřujeme se na aktivity vedoucí ke snižování rizik spojených s užíváním a získáváním konopí z černého trhu. Dále provozujeme tento portál, provádíme tematický media monitoring a překládáme zahraniční články pro české publikum. Pokud vám přijde naše práce smysluplná, budeme rádi za jakoukoliv z forem podpory spolku.

DISKUZE K ČLÁNKU

Vložte prosím komentář!
Vyplňte prosím své jméno