Mohou mít uživatelé CBD pozitivní test na THC?

CBD je užíváno, kromě mnohých jiných indikací, k potlačení úzkosti, zmírnění bolesti, proti nespavosti či při léčbě artritidy. Konzumenti se ale běžně obávají, že při testech moči budou mít pozitivní výsledek na přítomnost THC, a tudíž jim bude hrozit obvinění z užívání návykových látek. Touto otázkou se nezávisle na sobě zabývaly dva týmy amerických výzkumníků. 

Skupina působící na oddělení psychiatrie Lékařské fakulty Harvardovy univerzity a současně v jejím výzkumném centru v McLeanově nemocnici publikovala dosažené výsledky ve vědeckém časopise JAMA Psychiatry.

Během experimentu v období mezi červnem 2018 a únorem 2020 byl čtrnácti pacientům trpícím úzkostí podáván po dobu čtyř týdnů celospektrální CBD produkt, obsahující kromě jiného 1 procento CBD a 0,02 procenta THC.

Druhou skupinu tvořili toxikologové ze soukromé laboratoře působící v Minnesotě. Výsledky jejich snažení otiskl renomovaný časopis Clinical Toxicology. Vzorky moči pocházely z období března až srpna 2019, zejména od pacientů užívajících CBD proti bolesti, ale i jiných dobrovolníků.

Polovina pacientů užívajících celospektrální CBD produkt s velmi nízkým obsahem THC měla test moči pozitivní na THC.

Výsledky studie psychiatrů ukázaly, že polovina pacientů užívajících celospektrální CBD produkt s velmi nízkým obsahem THC měla test moči pozitivní na THC. Závěrem vědci konstatovali potřebu dalších studií s větším souborem lidí. Ty by měly vést k pochopení proměnných (užívaný produkt, index tělesné hmotnosti, věk, pohlaví, rasa, užívání léků), které ovlivňují pozitivitu testů.

Výsledkem práce toxikologů byla metoda vyvinutá s cílem odlišit rekreační uživatele THC od těch, kteří ho požili neúmyslně jako součást celospektrálního CBD produktu. U většiny vzorků bylo možné rozpoznat uživatele CBD bez THC od konzumentů THC s nebo bez CBD.

Toxikologové přiznávají, že jejich práce nesplňuje všechny náležitosti klinické studie, a to i s ohledem na testování neregulovaných CBD produktů.

Obě studie poukazují na možné riziko nepříjemných následků po požití legálního produktu, které mohou vést až ke ztrátě zaměstnání, nespravedlivému odsouzení a ke komplikaci léčby.

Zdroj: magazin-konopi.cz

POŠLI TO DÁL
Legalizace.cz
Spolek Legalizace.cz je nestátní nezisková organizace, která usiluje o reformu české drogové legislativy, se zaměřením na konopí. K dosažení tohoto účelu organizujeme kulturní a vzdělávací akce, realizujeme informační kampaně, konáme lobby a zaměřujeme se na aktivity vedoucí ke snižování rizik spojených s užíváním a získáváním konopí z černého trhu. Dále provozujeme tento portál, provádíme tematický media monitoring a překládáme zahraniční články pro české publikum. Pokud vám přijde naše práce smysluplná, budeme rádi za jakoukoliv z forem podpory spolku.

DISKUZE K ČLÁNKU

Vložte prosím komentář!
Vyplňte prosím své jméno