MŠMT a Úřad vlády chystají společné řešení vysoké míry užívání konopí a alkoholu mezi mladistvými

[singlepic id=1243 w=90 h=90 float=left]Praha, 10. ledna 2012: Z výročních zpráv o stavu ve věcech drog v ČR z posledních let vyplývá jasný trend vysoké konzumace alkoholu, tabáku a konopí mezi českou mládeží.  V souladu s Akčním plánem, který definuje Národní strategii protidrogové politiky pro období 2010 – 2018, je prioritou zaměřit se na řešení vysoké míry užívání zejména konopí a dalších legálních a nelegálních drog mezi mládeží a mladými dospělými.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy společně s Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky se tak rozhodly ke společnému projektu Zdravý a bezpečný občan: Zvyšování protidrogové gramotnosti občanů ČR. Projekt, který je ve fázi příprav, by měl předložit první systematické vzdělávání v oblasti protidrogové prevence v rámci občanského vzdělávání. Cílem projektu v částce 150 mil. Kč je zvyšování protidrogové gramotnosti, snižování míry tolerance a zvyšování vnímání rizikovosti konzumace alkoholu a konopných drog v české společnosti.

Podle Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) přibližně dvě třetiny českých dětí požily alkoholické nápoje ještě před dosažením třináctého věku života. Alkohol jim často nabízí sami rodiče, či jim byl podán v baru nebo restauraci (35,2 %), případně na diskotéce (29,9 %) i přes zákaz prodávání alkoholu osobám mladším 18 let. Přibližně každé druhé dítě ve věku 16 let experimentuje s konopnými látkami a je vykazována také vyšší míra pravidelného užívání. Tento trend je předmětem zvýšené pozornosti mezinárodních (kontrolních) orgánů OSN. V listopadu 2010 byla v ČR uskutečněna kontrolní mise Mezinárodní rady pro kontrolu narkotik a vysoká míra užívání konopí byla jedním ze stěžejních témat kontroly.

„Doposud u nás neexistoval jeden systematický přístup a ucelená metodika k dalšímu vzdělávání v oblasti alkoholové a drogové prevence. Ukazuje se, že je třeba pracovat s mýty, které jsou v oblasti užívání drog a alkoholu rozšířeny. Česká společnost je k alkoholu vysoce tolerantní a neuvědomuje si, že právě pravidelné užívání alkoholu před 15 rokem věku zvyšuje výrazně riziko přechodu k užívání nealkoholových drog“, zdůvodňuje potřeby projektu Jindřich Vobořil, národní protidrogový koordinátor.

Pokud projekt projde schvalovacími procesy, bude moci čerpat finance z Evropských sociálních fondů, které poskytují prostředky na další vzdělávání.

Jindřich Vobořil
národní protidrogový koordinátor

kontaktní osoba pro média:
Michaela Hochmanová
606 656 928

POŠLI TO DÁL
Legalizace.cz
Spolek Legalizace.cz je nestátní nezisková organizace, která usiluje o reformu české drogové legislativy, se zaměřením na konopí. K dosažení tohoto účelu organizujeme kulturní a vzdělávací akce, realizujeme informační kampaně, konáme lobby a zaměřujeme se na aktivity vedoucí ke snižování rizik spojených s užíváním a získáváním konopí z černého trhu. Dále provozujeme tento portál, provádíme tematický media monitoring a překládáme zahraniční články pro české publikum. Pokud vám přijde naše práce smysluplná, budeme rádi za jakoukoliv z forem podpory spolku.

DISKUZE K ČLÁNKU

Vložte prosím komentář!
Vyplňte prosím své jméno