MUDr. Filip Tylš, PhD: Od houby k psychedelické psychoterapii | Praha, 3. 12. 2019

Přehled informací o molekule psilocybinu obsažené v magických houbách od starověku do technologického věku. Cesta neurovědce, psychiatra a pychoterapeuta MUDr. Filipa Tylše, PhD, od jeho raných aktivit spojených s praktickým zkoumáním psychedelických látek až k výzkumu psychedelických látek v rámci projektu Národního ústavu duševního zdraví.

MUDr. Filip Tylš, Ph.D pracuje jako psychiatr a neurovědec v Národním Ústavu Duševního Zdraví (NÚDZ), kde se věnuje pacientům s poruchami neurotického i psychotického okruhu a výzkumu psychedelických látek. Na jeho cestě k psychoterapii ho ovlivnily zkušenosti s různými psychedelickými látkami, potní chýší, holotropním dýcháním a rituály s ayahuaskou. Absolvoval 1. LF UK a navázal na to doktorandským studiem neurověd na 3. LF UK, kde nyní příležitostně učí studenty. V NÚDZ je součástí řešitelského týmu pilotní studie podávání psilocybinu lidským subjektům (tzv. psychedelický sitter). V roce 2015 spolu s přáteli z odborných kruhů spoluzaložil Českou psychedelickou společnost a od roku 2017 pomáhá lidem v rámci PsyCare týmu zvládnout obtížné psychedelické zkušenosti na hudebních festivalech.

…………………………………………
MUDr. Filip Tylš, PhD: Od houby k psychedelické psychoterapii
Kdy: 3. 12. 2019
Kde: Prostor 39, Praha
Vstupenky: Základní: 222,-
Studenti / důchodci : 166,-
Členové: 99,-
Podporovatelé aktivit CZEPS: 444,-
Facebook

POŠLI TO DÁL
Legalizace.cz
Spolek Legalizace.cz je nestátní nezisková organizace, která usiluje o reformu české drogové legislativy, se zaměřením na konopí. K dosažení tohoto účelu organizujeme kulturní a vzdělávací akce, realizujeme informační kampaně, konáme lobby a zaměřujeme se na aktivity vedoucí ke snižování rizik spojených s užíváním a získáváním konopí z černého trhu. Dále provozujeme tento portál, provádíme tematický media monitoring a překládáme zahraniční články pro české publikum. Pokud vám přijde naše práce smysluplná, budeme rádi za jakoukoliv z forem podpory spolku.

DISKUZE K ČLÁNKU

Vložte prosím komentář!
Vyplňte prosím své jméno