Nadpoloviční většina české populace souhlasí s legalizací marihuany ve zdravotnictví

[singlepic id=519 w=90 h=90 float=left]Vášnivé diskuse o pozitivních vlivech marihuany při léčbě některých onemocněních mají za následek legalizaci konopí za účelem lékařského užívání v řadě zemí celého světa.

Jak prokázal exkluzivní průzkum společnosti SANEP, rovněž nadpoloviční většina české populace (53%) souhlasí s legalizací marihuany ve zdravotnické oblasti. V české republice je však i mnoho odborníků v oblasti drogové problematiky, kteří jsou zastánci dekriminalizace užívání marihuany i při jejím běžném užívání, s čímž vyjádřilo souhlas 44% dotázaných. Naopak proti úplné dekriminalizaci užívání marihuany se vyjádřilo 48% dotázaných. S výrazným snížením postihu za držení a užívání marihuany již však vyjádřilo souhlas 55% respondentů. Je tedy zjevné, že i když většina lidí nesouhlasí s absolutní legalizací marihuany, stávající zákony, které příslušným způsobem postihují držitele a pěstitele konopí, se většině lidem zdají být příliš tvrdé. O oblíbenosti marihuany v ČR svědčí skutečnost, že ke zkušenostem  s  konopím se doznalo v průzkumu společnosti SNAEP 54% respondentů. Zde je však třeba brát v úvahu, že tento průzkum byl proveden u populace starší osmnácti let. V rámci celého věkového spektra lze vzhledem k tomu, že marihuanu užívá i mladší část populace, předpokládat podstatně vyšší procento lidí majících s marihuanou zkušenosti.

I přes většinové zkušenosti české populace s užitím marihuany se však většina dotázaných (51%) domnívá, že marihuana je nebezpečnější než alkohol  a cigarety. Je tedy zjevné, že ne každý, kdo má zkušenosti s marihuanou, se stává jejím pravidelným konzumentem a zastáncem.

Největší obavy z marihuany a její případně absolutní legalizace mají zejména lidé s dětmi ve věku 35 a více let. Naopak největšími příznivci konopí a jeho legalizace jsou zejména lidé ve věku 18-30 let. Není však výjimkou, že zastánci  a obhájci konopí jsou i lidé nad padesát let. V této věkové kategorii je však nevětší příklon k její legalizaci za účelem lékařského využití.

Exkluzivní internetový průzkumu společnosti SANEP byl proveden ve dnech 20.-27. října 2009 na reprezentativním vzorku 8,420 respondentů ve věku 18-69 let. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje kolem +- 1,5% Společnost SANEP využívá ve svém průzkumu aktivní účasti 115tisíc stálých respondentů a používá vlastní metodické postupy, které umožňují vytvářet velice přesný obraz názorů celého společenského a věkového spektra obyvatel ČR. Tento průzkum byl zadán a zpracován analytickým oddělením společnosti SANEP.

Výsledek hlasování:

Jste pro úplnou legalizaci držení, pěstování a užívání marihuany v ČR? [singlepic id=520 w= h= float=right]
Jste pro legalizaci, držení, pěstování a užívání marihuany pouze pro zdravotní účely? [singlepic id=521 w= h= float=right]
Jste pro snížení postihu za užívání, pěstování a držení marihuany? [singlepic id=522 w= h= float=right]
Jste pro absolutní zákaz užívání, držení a pěstování marihuany? [singlepic id=523 w= h= float=right]
Myslíte si, že je užívání marihuany nebezpečnější, než kouření cigaret a požívání alkoholu? [singlepic id=524 w= h= float=right]
Máte osobní zkušenost s užíváním marihuany? [singlepic id=525 w= h= float=right]
Zdroj: Sanep.cz

POŠLI TO DÁL
Legalizace.cz
Spolek Legalizace.cz je nestátní nezisková organizace, která usiluje o reformu české drogové legislativy, se zaměřením na konopí. K dosažení tohoto účelu organizujeme kulturní a vzdělávací akce, realizujeme informační kampaně, konáme lobby a zaměřujeme se na aktivity vedoucí ke snižování rizik spojených s užíváním a získáváním konopí z černého trhu. Dále provozujeme tento portál, provádíme tematický media monitoring a překládáme zahraniční články pro české publikum. Pokud vám přijde naše práce smysluplná, budeme rádi za jakoukoliv z forem podpory spolku.

1 KOMENTÁŘ

DISKUZE K ČLÁNKU

Vložte prosím komentář!
Vyplňte prosím své jméno