Pěstování z matek a klonů

Péče o mateční rostliny a výroba klonů jsou velkými tématy konopného světa. Pěstování z klonů přináší mnohé výhody, které z klasického výsevu dělají zbytečné plýtvání časem a prostředky.

Klonování, případně řízkování rostlin je lidmi používáno již tisíce let – dříve zejména u dřevin, které vydrží déle bez kořenového systému, potažmo bez vody, a nejsou proto tolik náchylné na změny vnějších podmínek. Jedná se o velice efektivní způsob množení, který typicky vyžaduje méně času i prostředků než množení ze semen. Nově vzniklý jedinec je geneticky identický s mateční rostlinou, což má své klady i zápory. Hlavní výhodou je snadný odhad chování takto vzniklých rostlin, nevýhodou je zejména minimální variabilita. Nejlépe je to vidět na náchylnosti k různým chorobám. Právě absence genetické rozmanitosti má za následek často fatální zamoření banánovníkových plantáží v rovníkových oblastech nebo hromadný úhyn některých smrkových monokultur v mírném pásmu.

Proč pěstovat z klonů

U konopí je situace mírně odlišná. Protože z klonů se pěstuje nejčastěji v umělých podmínkách a v malém rozsahu, lze veškerá napadení dobře hlídat a včas zamezit jejich šíření. U velkých komerčních pěstíren lze pohromám předcházet preventivními opatřeními, která zohledňují silné stránky a slabiny té které odrůdy. Výhody pěstování z řízků výše zmíněné problémy s přehledem převyšují. Při setí semen je třeba čekat minimálně tři týdny, než rostliny pohlavně dozrají. Je třeba vysazovat minimálně dvakrát tolik kusů, než kolik jich chceme nakonec sklízet, a také je nutné počítat s tím, že každý jedinec bude mírně odlišný od ostatních.

Řezy lze bez prodlení přepínat na květ (pokud jsou již v cílovém médiu) nebo přinejmenším zkrátit růstovou fázi o několik týdnů. To je důležitější, než se zdá, protože kratší doba znamená méně prosvícených hodin a na růstu navíc svítíme osmnáct hodin denně. Kromě uspořené elektřiny šetříme i prostor, pěstební nádoby a médium, protože vysazujeme přesně tolik rostlin, kolik jich chceme mít. Většina matkářů si navíc matky sama selektuje často i z několika desítek semen, takže můžeme počítat s tím, že rostlina z klonu bude lepší než průměrný jedinec stejné odrůdy ze semene. Tím, že všechny řízky rostou stejným tempem a způsobem, lze mnohem lépe vyplnit pěstební prostor, a tak ještě zvýšit efektivitu pěstování.

Mateční rostliny

Mateční rostliny slouží k průběžnému poskytování řízků. Udržují se dlouhodobě ve vegetativním stádiu a některé tak mohou fungovat i přes deset let, ačkoli obvykle je to mnohem méně. Pokud nesázíte jen pár rostlin za rok, mohli byste přemýšlet o zřízení vlastní matkárny. Úplně nejlepší je pěstování matek v hydroponickém systému, protože odpadají problémy s vyžilou hlínou, ale protože u nás tento způsob pěstování stále není příliš rozšířen a v hlíně je to složitější, budu zde rozebírat zejména udržování v klasickém substrátu. Dejme tomu, že hodláte mít dvě odrůdy a plánujete řezat čtyřikrát do roka. Na takovýto skromný projekt nejsou ani potřeba žádné investice kromě osvětlení. Matky nepotřebují tak účinné vzduchování jako kvetoucí rostliny, stačí jim slabší intenzita osvětlení a nemusíte se bát plísně. V podstatě stačí vzít jakoukoli malou skříňku, osvítit ji zářivkou s výkonem pod sto wattů, vyvrtat díry pro vzduch, vložit rostliny a je hotovo. Větší matky a kombinovaná řešení, která poslouží i pro zakořeňování, sice vyžadují serioznější přístup, ale takováto skříňka vám bez problémů poskytne čtyřikrát do roka dvacet kvalitních řízků, které by jinak vyšly na osm tisíc. U větších matkáren v podstatě jen přidáváme watty a zesilujeme větrání.

Jak matky pěstovat

O mateční rostliny je potřeba se starat podobně jako o kytky v růstu. Potřebují tedy mírně zvýšenou vlhkost, vzhledem k ploše jim stačí relativně slabé osvětlení a vyživují se růstovými hnojivy. I u nich je nutno dávat pozor na správné dávkování zálivky. Zalévejte tedy teprve, když je substrát řádně proschlý, ale rostliny ještě nezačínají vadnout. Hnojte spíše mírně, protože matky zůstávají dlouho v jednom substrátu a při intenzivnějším hnojení se zvyšuje riziko zasolení.

Jednou za čas je potřeba obměnit substrát, protože konopí nejlépe roste, když vytváří nové kořeny. Asi jednou za dva až tři měsíce si počkejte, až hlína dobře vyschne, vytáhněte rostlinu s celým kořenovým balem a z každé strany ostrým nožem odeberte centimetr až dva. Vzniklý prostor vyplňte čerstvým substrátem a uvidíte, jak dříve chřadnoucí kytka nabere nové síly. Po delší době už ale ani výměna hlíny nepostačí a pak je třeba přistoupit k úplné výměně. Naštěstí to není nic složitého. Prostě jen vezmete jeden z řízků a necháte do dorůst do plné velikosti. Takováto náhradní mamina bude dávat naprosto shodné potomstvo jako její předchůdkyně.

Klony, řízky, šnicle

Mateční rostlina je sama o sobě k ničemu. Smysl dostává teprve s výrobou řeziva. Dobrá matka je schopna dávat řezy asi dvakrát do měsíce, přičemž platí přibližná úměra, že na každých deset litrů substrátu dostanete maximálně dvacet řezů v každé várce. Pro soukromé účely a sběr větví jednou za pár měsíců tedy bohatě postačí litrové květníky. Řezy nikdy nevyrábějte ze zvadlých, přelitých, napadených nebo jinak neduživých rostlin. Zakořeňování by trvalo zbytečně dlouho a úmrtnost by byla vysoká.

Před akcí si vždy připravte nástroje. Budete potřebovat nůž, nůžky, médium, do kterého řezy přijdou, pařník nebo box pro klony a nakonec nějaký zakořeňovač (obvykle ve formě gelu). Nůž musí být velice ostrý. Vhodný je třeba lámací nůž, skalpel nebo žiletka. Nůžky nemusí být jako břitva, ale přinejmenším by se mělo jednat o něco lepšího než nůžky na papír. Všechny nástroje pečlivě vydezinfikujte. Médium navlhčete odstátou vodou s pH upraveným na hodnotu 6,0 až 6,5 a nechte odkapat. Většina matkářů používá rockwool, tedy minerální vatu, protože dobře drží vodu i tvar. Pro zakořeňování jsou ideální malé pařníky, které se prodávají k každém zahrádkářství pro účely předpěstovávání zahradních plodin. Pokud ale máte boxík speciálně určený pro klony, pařník nepotřebujete.

Samotné řízkování probíhá tak, že vezmeme vršek větve, o tři patra níže ji ustřihneme a nožem seřízneme konec do špičky. Seříznutí do špičky dává řízku větší plochu pro tvorbu kořenů, což vede k rychlejšímu zakořenění a většímu celkovému objemu kořenové masy. Takto připravenou větvičku ponoříme do zakořeňovače, necháme pár minut odležet a pak ji pevně usadíme do rockwoolu. Nebojte se trochu zatlačit a řízek skutečně zapíchnout, stabilní umístění je důležité. Jestliže vyrábíte klonů více, je dobré při jejich seřezávání zakrátit i velké listy. Nejenže je pak jednodušší vyhazovat špatné kusy nebo naopak vybírat nejlepší, ale navíc se i sníží ztráty vlhkosti, což oceníte zejména v situaci, kdy nedokážete zařídit úplně stabilní vlhkost.

Následná péče je už jednoduchá, přesto se dá snadno pokazit. Čerstvé řezy potřebují zejména stabilní prostředí s velmi vysokou vzdušnou vlhkostí. Ta by se měla pohybovat nad osmdesáti procenty. Jednou za pár dní zkontrolujte, jestli je médium stále vlhké a případně ho dovlhčete. Klony nepotřebují v tuto chvíli nijak intenzivní osvětlení, bohatě postačí zářivka o výkonu desítek wattů. Naopak si dejte pozor na přímé světlo. Na okně by se plody vaší práce spálily. Nejlepší je samozřejmě vytvořit nebo zakoupit specializovaný box pro klony, ale zdaleka to není nutné. Po deseti až čtrnácti dnech uvidíte, jak zespodu vykukují první bílé kořínky, které značí, že už můžete přesazovat. Je lhostejno, jestli do hlíny nebo do jiného média.

Závěr

Dát stovku za řízek se mnoha lidem zdá jako zbytečně velká investice, ale kvalitní feminizovaná semena jsou ještě dražší a výsledek je slabší. Pokud máte v okolí zkušeného a prověřeného matkáře, není nejmenší důvod riskovat se semeny. Jestliže pěstujete pravidelně, určitě se vyplatí investovat do vlastní skromné matkárny, protože investice se během krátké doby vrátí.

 

Zdroj: magazin-legalizace.cz, text: Boris Berrea

POŠLI TO DÁL
Spolek Legalizace.cz je nestátní nezisková organizace, která usiluje o reformu české drogové legislativy, se zaměřením na konopí. K dosažení tohoto účelu organizujeme kulturní a vzdělávací akce, realizujeme informační kampaně, konáme lobby a zaměřujeme se na aktivity vedoucí ke snižování rizik spojených s užíváním a získáváním konopí z černého trhu. Dále provozujeme tento portál, provádíme tematický media monitoring a překládáme zahraniční články pro české publikum. Pokud vám přijde naše práce smysluplná, budeme rádi za jakoukoliv z forem podpory spolku.

DISKUZE K ČLÁNKU

Vložte prosím komentář!
Vyplňte prosím své jméno