Policie opět válčí s konopím. Legalizujme ho už konečně

Výsledek obrázku pro legalizaceMikuláš Ferjenčík představuje návrh legalizace konopí jak pro léčebné, tak rekreační účely, který by mohl nahradit současný systém kriminalizace uživatelů a omezit černý trh.

Především na sociálních sítích se v poslední době hodně diskutuje o sérii případů, v nichž se Policie ČR chlubí úspěchy v boji s „konopným zločinem“. Začalo to dnes už legendární dívkou s jointem, v současnosti je populární mladík s šesti rostlinami konopí a objevují se i další případy. Ústavní soud nedávno potvrdil podmínku pro nakladatele za vydání knihy Recepty z konopí.

Tyto příběhy poukazují na dva problémy. Předně, i přes velmi svobodomyslný postoj české veřejnosti ke konopí (ktrerý dokládá Českou televizí zmiňovaný průzkum Ipsos)  náš systém stále selektivně perzekuuje jednotlivce, ať už za pár kytek na balkonu, nebo za vydání knížky receptů.

Druhý problém je, že policie se i přes mizivou společenskou nebezpečnost konopí (ve srovnání například se stovkami úmrtí českých občanů na předávkování alkoholem nebo statistikami dopravních nehod pod vlivem jednotlivých omamných a psychotropních látek) snaží tuto bylinu démonizovat a tisková prohlášení policie záměrně zdůrazňují nejvyšší trestní sazby, které uživatelům hrozí. Jinými slovy, policie se snaží lidi vystrašit.

Jediný způsob, jak konečně ukončit tohle nesmyslné plýtvání časem policistů a šikanování neškodných lidí, je legalizovat konopí.

Členové Pirátské strany v koordinaci s MUDr. Zdeňkem Hřibem zrešeršovali zahraniční legislativu v oblasti legalizace konopí. Inspirativní jsou mimo běžně známého Holandska i Uruguay, Colorado a další státy USA. Výsledek obrázku pro colorado legalizace

Tak například v Coloradu přinesla legalizace značný objem peněz do státní pokladny a současně napomohla Denveru získat image svobodomyslného hlavního města. Na druhou stranu, oblast reklamy na konopí je zde liberální až příliš. Především po vzoru Colorada a s poučením ze slabin tamního modelu proto navrhujeme přístup vhodný pro Českou republiku.

Dospěli jsme k názoru, že pro Českou republiku by byl nejvhodnější systém legalizace založený na třech pilířích:

  • Zajištění dostupnosti léčivého konopí pacientům včetně jeho úhrady ze zdravotního pojištění bez toho, aby se muselo dovážet ze zahraničí. Existovali by tedy certifikovaní tuzemští pěstitelé, kteří by mohli dodávat konopí do lékáren.
  • Povolení domácího pěstování v rozumném množství, například 10 rostlin na osobu. Ti, kteří konopí potřebují k léčbě, by měli povolen vyšší poče rostlin. Množství odvozujeme od spotřeby běžných pravidelných kuřáků konopí a potřeby pacientů. Názory na to, jaké množství už je za hranou, se u Pirátů různí, ale směr je jasný. Cílem vhodně stanoveného limitu je odlišit pěstování pro vlastní potřebu od průmyslové velkovýroby.
  • Licencovaný prodej konopí zatížený spotřební daní. Cena pro koncového zákazníka by měla být konkurenceschopná vůči současným cenám konopí na černém trhu. Doporučujeme nastavit spotřební daň tak, aby nepřesáhla 30 korun na gram konopné sušiny. To by mělo udržet cenu konopí na trhu okolo 110 korun za gram, což je pro běžného rekreačního kupce cena konkurenceschopná vůči dnešnímu černému trhu. Od spotřební daně by bylo osvobozeno léčivé konopí i pěstování pro vlastní spotřebu. Reklama na konopí by byla prakticky zakázána. Stjeně tak by ale bylo vhodné u nás více omezit reklamu na tabák a alkohol.

Ze zahraničních zkušeností vyplývá, že tato opatření by dlouhodobě snížila dostupnost konopí nezletilým (ve chvíli, kdy bude distributor prodejem konopí nezletilým riskovat ztrátu licence, bude mít rozhodně větší motivaci si ho rozmyslet než dnes). Černý trh by marginalizovalo legálně získatelné konopí za dostupnou cenu. Výsledek obrázku pro colorado legalizace

Navrhovaná legalizace by přinesla několik miliard korun do státní pokladny. Podle objemu konopí prodávaného v Coloradu a předpokládaného rozsahu konopného trhu u nás odhadujeme daňový výnos legalizace na více než tři miliardy. V neposlední řadě by pak ukončila nesmyslnou perzekuci domácího pěstování a vydávání knížek.

 

Zdroj: denikreferendum.cz, text: Mikuláš Ferjenčík

POŠLI TO DÁL
Legalizace.cz
Spolek Legalizace.cz je nestátní nezisková organizace, která usiluje o reformu české drogové legislativy, se zaměřením na konopí. K dosažení tohoto účelu organizujeme kulturní a vzdělávací akce, realizujeme informační kampaně, konáme lobby a zaměřujeme se na aktivity vedoucí ke snižování rizik spojených s užíváním a získáváním konopí z černého trhu. Dále provozujeme tento portál, provádíme tematický media monitoring a překládáme zahraniční články pro české publikum. Pokud vám přijde naše práce smysluplná, budeme rádi za jakoukoliv z forem podpory spolku.

DISKUZE K ČLÁNKU

Vložte prosím komentář!
Vyplňte prosím své jméno