Policií prezentované bludy o marihuaně

Před nějakým časem jsem musel navštívit služebnu městské policie v Karlových Varech. Při čekání u okénka jsem si povšimnul letáků se znakem konopí, které si mohl kdokoli, kdo měl zájem, přečíst a odnést. Samozřejmě mě zajímalo, jaký názor prezentují ochránci práva občanům, a tak jsem si jeden vzal. A když jsem ho začal číst, nestačil jsem se divit.

Později jsme si s Janou leták prošli znovu a rozhodli se, že uvedeme věci na pravou míru a naše připomínky zároveň předáme příslušným zástupcům policie a občanského sdružení, které leták vytvořilo. Ještě než tak ale učiníme, zveřejníme naše (čistě soukromé) stanovisko v Soft Secrets.Nejdřív mi celý text přišel naprosto směšný a komický. Když jsem se ale nad důsledky jeho distribuce mezi lidi zamyslel, udělalo se mi nevolno. Snůška nesmyslů, zcela zavádějících informací a naprosto demagogicky a účelově mířená slova, která v žádném případě nemohou nikomu pomoci, spíše ublížit. Člověk, který o konopí nemá informace z jiných zdrojů a nezajímá se o něj, musí zákonitě získat pocit, že kuřáci marihuany jsou ti nejhorší feťáci, kteří ve svobodné společnosti nemají co pohledávat a patří za mříže. Nebo do psychiatrické léčebny.

Začněme úvodním sdělením, kde autoři letáku chtějí uvést pět důvodů, proč je Marihuana nebezpečná droga. Že drogou je, zcela jasně vyplývá už z obecné definice drogy Světové zdravotnické organizace z roku 1969: „Droga je jakákoliv látka (substance), která, je-li vpravena do živého organismu, může pozměnit jednu nebo více jeho životních funkcí.“

Ovšem další tvrzení a argumenty, proč je marihuana podle autorů nebezpečná a proč NEJSOU! horší drogy než marihuana, jsou naprosto zavádějící a scestné.

Tvrzení číslo jedna: MARIHUANA JE jako všechny další drogy (extáze, pervitin nebo třeba i alkohol) JED. A proto marihuanové opojení není nic jiného než otrava.

Tak hned toto první tvrzení je stoprocentní lež. Za dlouhou dobu užívání i zneužívání konopných drog po celém světě totiž neexistuje jediný případ úmrtí na následky užití konopí. Není třeba opakovat dlouhý seznam příznivých účinků konopí na lidské zdraví. To co může uškodit v případě této byliny je její nevhodné použití (tedy vdechování škodlivého kouře při spalování) nebo nadměrné zne-užívání.

Tvrzení číslo dvě: MARIHUANA SE jako další drogy UKLÁDÁ V TUCÍCH. Hlavní účinná látka marihuany je THC, a tu nelze rozpustit ani ve vodě, ani v krvi nebo v moči. Lze ji rozpustit pouze v tucích. To znamená, že se ukládá v tělesných orgánech, které tyto tuky obsahují, jako je mozek, pohlavní žlázy, slezina, plíce nebo játra. Odbourávání je tak pomalé, že i příležitostný konzument má drogu neustále v těle i po delší době (týdny, měsíce).

Autor si zde trochu plete pojmy. Ano, látky obsažené v konopné pryskyřici se rozpouštějí v tucích, ovšem není pravda, že by se aktivní složky v těle v tucích ukládaly. To co lze i po nějakém čase po užití konopí v těle najít, jsou totiž jen neaktivní metabolity původně psychoaktivního THC. Každý běžný uživatel této lehké drogy dobře ví, že psychoaktivní efekt většinou trvá maximálně pár hodin, pouze v případě velkého předávkování (když je pryskyřice užita v jídle) to mohou být třeba až dva dny.

Tvrzení číslo tři: MARIHUANA MÁ PSYCHICKÉ DOPADY na život jedince. Abychom zmínili jen pár – zrakové halucinace; způsobuje poruchy paměti a změny osobnosti či nálad; vyvolává úzkost a paniku; zhoršuje reakční čas.

Ano, jistě. Konopí opravdu ovlivňuje psychický život jedince. Zrakové halucinace se ovšem vyskytují jen velmi zřídka, to by musel být nějaký opravdu speciální model. Ostatní uvedené vlivy opravdu mohou nastat, ale z nějakého důvodu jsou tu uvedeny jen ty negativní.

Tvrzení číslo čtyři: MARIHUANA MÁ FYZICKÉ DOPADY na život jedince. Abychom zmínili jen pár – riziko onemocnění rakovinou je 5 až 10krát vyšší než u kuřáků cigaret; způsobuje poruchy menstruačního cyklu a poškození plodu; deformaci spermií, a tím se může podílet na neplodnosti mužů; způsobuje abnormální dělení buněk a závažná dědičná poškození.

Tak tady jsou autoři opět zcela mimo. Naštěstí už dnes kdekdo ví, že fyzický dopad marihuany na zdraví člověka i zvířat je v nesmírném rozsahu velmi pozitivní. Rakovinu umí léčit, menstruační potíže zmírňovat a cyklus upravovat, miminka se rodí zdravá a veselá a muži i přes dlouhodobé užívání počínají krásné děti.

A poslední, páté tvrzení: MARIHUANA JE VSTUPNÍ BRÁNA k dalším drogám. Cesta k dalším drogám (pervitin, heroin) vede většinou přes marihuanu. Podle jednoho z průzkumů prováděných v Holandsku většina návštěvníků „kaváren“, kde se marihuana kouří, souběžně užívá i jiné drogy, např. kokain.

Tento opakovaně omílaný blud je výsledkem dlouhodobé mediální masáže, která byla zahájena ve třicátých letech minulého století ve Spojených státech, jako prostředek pro prohibici Marihuany. Obyvatelstvo bylo tehdy masírováno celostátní kampaní, jejímž cílem bylo očernit konopí coby vysoce návykovou a životu nebezpečnou drogu. Vedoucí představitelé politického života neváhali k diskreditaci rostliny konopí i použít velké finanční prostředky a politické konexe.

Velmi dobře o tom hovoří článek doktora Radimeckého z Adiktologického centra. V něm se píše o tom, že 70 % uživatelů tvrdých drog sice dříve vyzkoušelo marihuanu, ale z toho odvozený závěr, že se 70 % uživatelů marihuany stane závislými na užívání tzv. tvrdých drog, je stejně zavádějící blud, jako kdyby někdo tvrdil, že 70 % ze všech lidí, kteří v období dospívání onanovali, se stane sexuálními pracovníky (celé znění článku naleznete na adrese http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/69/395/).

O tom, že se celkově jedná o naprostý nesmysl, svědčí i to, že Uruguay nebo Colorado zlegalizovali volný prodej marihuany. Kdyby bylo konopí opravdu tak špatné, škodlivé a mělo natolik negativní účinky na člověka a společnost, asi by se tak nestalo.

Toliko náš postoj k tomuto šílenému letáku. Protože je ale tak zarážející, podívali jsme se také na webové stránky občanského sdružení, které za tímto textem stojí. Na nich jsme nalezli odkaz na brožuru věnovanou marihuaně. Uf! Mně osobně se protočily panenky.

Dozvíte se z ní například to, že psychické následky užívání marihuany jsou kruté a kuřáci marihuany mají nižší mentální schopnost než lidé, kteří marihuanu neužívají. Zvířata, kterým vědci podávali marihuanu, dokonce trpěla celkovým poškozením mozku. Autoři už ale neuvedli, že tento „vědecký“ pokus byl proveden tak, že pokusné myši byly v uzavřeném prostoru na půl hodiny vystaveny marihuanovému kouři. Jejich mozek byl tedy primárně poškozen nedostatkem kyslíku!

V minulém čísle v článku „Světové celebrity oblasti léčebného konopí“ jsme naopak zmínili studii z roku 2012, kde byl prokázán ochranný efekt i jen minimálních dávek THC na mozkovou nebo srdeční tkáň, ohroženou nebo poškozenou například právě hypoxií. Ubohé myši ve výše zmíněném pokusu tedy teoreticky díky vlivu THC měly své mozky poškozeny méně, než kdyby je takto otrávili kouřem z cigaret.

Na řadu přišlo také srovnání marihuany a alkoholu. Tato část začíná větami: Alkohol obsahuje jedinou substanci: ethanol. Marihuana obsahuje přes 400 známých chemických látek včetně rakovinotvorných látek.

Co z toho vyplývá? Alkohol je ok, marihuana je velmi, ale velmi špatná a nežádoucí. Po přečtení této kapitoly jsem ztratil nervy a dál nepokračoval. Osobně si myslím, že uvedený pamflet je důkazem neskutečné ignorance a neznalosti. Ať už jeho vydavatelů, nebo policie, která jej nabízí na svých služebnách. Snůška lží a upravených polopravd nemůže nikomu a ničemu pomoci. Že se jednalo o záměr?

Chtěli jsme organizaci, která za vznikem letáku a brožury stojí, kontaktovat, bohužel se nám to nepodařilo. Telefonní čísla uvedená jako kontakty nejsou bohužel funkční.

Při pátrání na internetu jsme ale narazili na další článek doktora Radimeckého s názvem „Prostě řekni NE drogám, řekni ANO životu v podání českých scientologů – vymývání mozků nebo prevence?“ (najdete jej na stránkách www.adiktologie.cz).

S panem doktorem se nám bohužel nepodařilo spojit, snad mu tedy nebude vadit, když několik bodů z jeho textu, ve kterém se zabývá „prospěšností“ takových snah, zveřejníme i v Soft Secrets. Tady jsou:

– Dlouhodobé zkušenosti a výzkumy jednoznačně prokázaly, že programy typu „Řekni ne drogám, řekni ano životu“, který u nás s takovou podporou médií prezentuje tzv. Scientologická církev (statut církve jí u nás nebyl přiznán) nefungují.

– Kampaně působí spíše kontraproduktivně v tom smyslu, že spíše zvyšují zájem mladých lidí o drogy, se hovoří tak negativně.

– Preventivní programy prováděné tzv. Scientologickou církví nelze považovat za seriózní aktivity. Naopak v nich lze shledat řadu manipulativních prvků, jejichž cílem může být získat další příznivce pro sektu.

Co z toho vyplývá? Není příliš pravděpodobné, že by byla policie ovládána scientology. Možné ale je, že letáky byly na služebnu umístěny bez vědomí policistů, čemuž bych ale moc nevěřil, protože policisté by si jich při nejmenším snad všimnuli. Rovněž se dá pochybovat o tom, že není v moci policie spojit se s opravdovými odborníky a ve spolupráci s nimi vytvořit text, který bude založen na pravdivých skutečnostech, a který nebude tolik zavádějící a klamavý. Proč to ale neudělají a raději napomáhají šířit takové bludy a nepravdy? Na to odpovědět nedokážeme. Jediné, co zbývá, je doufat, že se jednou proberou.

 

Zdroj: cannabis.info, text: Jindřich Krása, Jana Budařová

POŠLI TO DÁL
Legalizace.cz
Spolek Legalizace.cz je nestátní nezisková organizace, která usiluje o reformu české drogové legislativy, se zaměřením na konopí. K dosažení tohoto účelu organizujeme kulturní a vzdělávací akce, realizujeme informační kampaně, konáme lobby a zaměřujeme se na aktivity vedoucí ke snižování rizik spojených s užíváním a získáváním konopí z černého trhu. Dále provozujeme tento portál, provádíme tematický media monitoring a překládáme zahraniční články pro české publikum. Pokud vám přijde naše práce smysluplná, budeme rádi za jakoukoliv z forem podpory spolku.

1 KOMENTÁŘ

 1. Stupidoidni letacek pachne horici sirou a „Dantovym peklem“, prirozene ze Scientologie v tom ma prsty. Tezko by kdo jiny mohl napsat takova lziva zverstva pachnouci nadlidskym zlem. Proc kdo vubec zakazuje drogy ktere dal lidstvu sam Stvoritel JHVH, aby se lide radovali a zdarma lecili:
  Zalm 104:14,15 Nechává zelenou trávu rašit pro zvířata+
  a rostlinstvo ke službě lidstvu,*+
  aby způsobil, že ze země vyjde potrava*+
  15 a víno, které rozradostňuje srdce smrtelného člověka,*+
  aby se obličej leskl olejem,+
  a chléb, který živí právě srdce smrtelného člověka.+
  http://www.jw.org/cs/publikace/bible-online/nwt/knihy/%C5%BDalmy/104/
  Mimo jine byl prvni Jezisuv zazrak skrze ducha svateho (Bozi aktivni moci) v Kani galilejske, zazracna vyroba drog (tezke drogy alkoholu a dalsich ve forme vina)
  Ktery idiot se tedy snazi zakazovat drogy, ja to vidim jen tak ze za zakazy a Holokaustu podobnym celosvetovym pronasledovanim musi stat sam Satan, Dabel, Demoni skrze staty a jejich vykonnou moci a policii!
  Policie by si mela poslechnot video od https://www.youtube.com/watch?v=W8yYJ_oV6xk
  kapitana (USA) policie ve vysluzbe.
  http://www.leap.cc/author/Peter/

DISKUZE K ČLÁNKU

Vložte prosím komentář!
Vyplňte prosím své jméno