Přednášky

Záznamy z přednášek Legalizace.cz

Bushka Bryndová: Léčivé konopí v praxi, MMM 2018


Eva Césarová: Drogový aktivismus, MMM 2018


Rita Kočárová: Lekce z psychedelického dějepisu, MMM 2018


Za spolupráci s natáčením přednášek děkujeme Akademii Soběstačnosti.