Projev Joepa Oomena – projekt společenských klubů konopí

[singlepic id=173 w=90 h=90 float=left]Tak jako lidé mohou zajít do baru, aby spolu popili pivo, víno nebo pár skleniček
pálenky, měla by existovat místa, kde můžete koupit a konzumovat konopí. Měl by existovat
systém pro pěstování konopí a jeho distribuce uživatelům, který by omezil nebo dokonce
odstranil rizika a problémy spojené s kriminalitou a zdravím lidí. Mělo by existovat místo, kde
lze užívat konopí rozumným způsobem. Měli bychom mít společenské kluby konopí (SKK).

SKK jsou sdružení občanů, kteří chtějí kolektivně pěstovat omezené množství
psychoaktivního konopí pro vlastní potřebu způsobem umožňujícím úřadům snadnou
kontrolu. Členové si sami stanoví množství potřebné pro jejich vlastní použití, ve shodě s
platnými zákony jejich země, a vytvoří uzavřenou distribuční síť bez vedlejších obchodních
aktivit.

SKK mohou být plně kontrolovatelné ze strany úřadů, které by měly mít možnost
sledovat zdravotní a hygienické podmínky SKK během celém procesu od pěstování po
spotřebu.

SKK mohou využít právní prostor, který vzniká vládám v rámci mezinárodních dohod, k
vytvoření uzavřené sítě pro osobní potřebu, tak aby provoz byl pohodlný a výhodný pro
všechny členy. Je to ten samý prostor, v rámci kterého Nizozemí vždy ospravedlňovalo
existenci konopných kaváren (coffee shops). Stejný prostor v sobě zahrnuje řešení pro
současné dilema, kdy užívání konopí je dovoleno, ale pěstování / distribuce / či obojí nikoliv.

V závislosti na zákonech a politické praxi v jednotlivých zemích mohou být SKK
provozovány různou formou. Dovedly by např. vytvořit veřejná pracovní místa a zajišťovat
obchod se slušným obratem, který bude zdaněn. Zatím jsou SKK provozovány ve Španělsku
a Belgii, zatímco ve Švýcarsku, stejně jako v USA či Kanadě, vznikly kluby lékařského
(léčivého) konopí, ačkoliv v těchto případech je způsob provozu méně veřejný. V dalších
zemích se různé občanské iniciativy snaží o uplatnění podobných postupů.

V SKK se bude pěstovat ve shodě s nejnovějšími standardy ekologického zemědělství.
Ke smíchání vypěstované suroviny s nežádoucí příměsí (což je typické u zločineckých
organizací, které mají podíl na nelegální produkci) nemůže docházet, neboť pěstování
proběhne pod dohledem klubu.

Kultivace proběhne rovněž s ohledem na zásady bezpečnosti, což by v případě zemí,
kde se pěstuje především pod umělým osvětlením, snížilo počet případů nedovolených
odběrů elektřiny apod.

Distribuce může proběhnout tam, kde klub dokáže působit preventivně a omezovat
zneužití či nevhodné použití konopí. Členství v klubu by bylo umožněno pouze dospělým. V
SKK lze provádět osvětu v rámci bezpečnějšího užívání konopí a současně s tím vytvářet a
upevňovat společenské vazby uživatele. Síť těchto společenských vazeb je velmi důležitá v
předcházení problémů a rizik.

Tento systém také redukuje dostupnost konopí nezletilým. Členové klubu by neměli být
mladší osmnácti let (časem lze uvažovat o snížení věkové hranice, s omezenými právy pro
mladší členy).

Je zřejmé, že přijetí takového způsobu regulace trhu s konopím by spustilo veřejnou
debatu o využití konopí pro technické účely s následným uvolněním legislativy pro získávání
licencí na pěstování a provádění výzkumů.

V Evropské Unii jsou desítky miliónů uživatelů konopí. Jestliže se byť jen malá část z
nás začne sdružovat do spolků typu SKK, politický dopad bude nezměrný. ENCOD proto
vyzývá všechny uživatele konopí v Evropě, aby ve svých regionech začali připravovat vznik
takových klubů.

Projekt SKK je prvním výsledkem kampaně FREEDOM TO FARM (Svoboda pěstovat),
zahájené v roce 2005. Chceme jej představit na příštím světovém sjezdu na téma drogové
politiky (březen ’09 ve Vídni, pozn.přek.). Vlády zemí z celého světa budou muset přijít s
vysvětlením, proč se jejich globální strategie vymýcení konopí, koky a opiového máku z
povrchu Země zakládá na falešných předpokladech a míjí účinkem.

Každý klub musí samozřejmě stanovit vlastní pravidla a způsoby práce v souladu s
místními podmínkami a zákony. Nicméně si myslíme, že lze jmenovat některé obecné zásady
při zakládání sdružení:

  1. Dostatečně včas, nejlépe s předstihem, komunikujte s místními úřady a médiiohledně vašich aktivit. Uvědomte je, že nemáte žádný obchodní záměr, informujte o tom, jak probíhají přípravy, o podmínkách členství atd. A jasně vyslovte, že úřadům chcete vyjít vstříc ve smyslu umožnění kontroly zdravotních, hygienických a bezpečnostních podmínek během celého procesu.
  2. Akci dobře připravte, založte sdružení oficiálním způsobem, s právy i povinnostmi uznávanými státem a příslušnými úřady. Při dodržení tohoto postupu bude pro kteréhokoliv soudce obtížné nechat skupinu rozpustit, protože máte ústavní právo se sdružovat ve spolcích. Proberte vaše stanovy s právníkem znalým problematiky, který vám poradí, jak je sepsat a jakou právní formu zvolit. Pokud chcete, dodáme vám vzory stanov SKK ve Španělsku a Belgii.
  3. Ve stanovách klubu nezapomeňte zdůraznit, že smysl činnosti klubu přesahuje pouhé pěstování. Snažíte se hlavně o osvětu členů i veřejnosti v otázce vyhnutí se rizikům při pěstování a užívání konopí. Zajistěte, že veškerá úroda je určena pouze členům klubu. Obchodní činnost můžete do budoucna zvažovat, ale hlavní věcí je ukázat možnost pěstování s následným zodpovědným užíváním.
  4. Zajistěte, abyste svou činností nebránili ostatním. V podstatě by nikdo neměl zažít žádné komplikace způsobené činností klubu, ať už jde o pěstování, distribuci či konzumaci. Snažte se neprovokovat svou činností, aby jiní nemohli tvrdit, že vám jde jen o propagaci kouření marihuany.
  5. Psychoaktivní látky obsažené v konopí mění během svých účinků uživatelův způsob vnímání reality. SKK by měl být vnímán jako realistický projekt i těmi, kteří konopí neužívají. Proto je dobré sdílet vaše plány s těmi, kteří sympatizují s vačím návrhem, ačkoliv konopí neužívají, tudíž vám mohou pomoci s vypracováním konečné verze předtím, než ji budete prezentovat v médiích a na úřadech. Každý rozumný člověk, ať uživatel konopí nebo ne, by měl být schopen podpořit realistický návrh na distribuci konopí dospělým uživatelům.

Příklady
Ve Španělsku byl baskický SKK (Pannagh) obsazen policií během sklizně v říjnu 2005. O šest
měsíců později soud v okrsku Vizcaya (také Biscay, odtud biskajský) uzavřel celý případ s
tím, že legálně založené sdružení nemá nic společného s kriminální organizací zabývající se
obchodem s drogami, a že skupinové pěstování sloužilo pouze členům klubu. V dubnu 2007
byla klubu vrácena celá zabavená sklizeň.

V Belgii byl v roce 2006 založen místní SKK, Trekt Uw Plant (Pořiď si svou vlastní rostlinu).
Přes všechny snahy členů otevřeně a upřímně informovat o svých záměrech obsadily místní
úřady pěstírnu v prosinci téhož roku. V dubnu 2007 soudce uznal právoplatnost existence
klubu, ale odvolal se na znění zákona, který konopí zakazuje. Rozsudek byl pouze
symbolický: 15 EUR pokuta každému členu, a to dokonce pouze podmíněná, pokud má
dotyčný/á čistý trestní rejstřík. Proti tomuto rozsudku se klub odvolal a v červnu 2008 byl
zcela sproštěn obžaloby, takže se začínáme připravovat na druhou sezónu.

Pokud se o těchto zkušenostech chcete dozvědět víc, navštivte www.encod.org nebo nám
napište. Sledujte dění ohledně našich plánů na organizované pěstování konopí
registrovanými uživateli – občanský návrh zabezpečující alespoň trochu míru ve válce proti
drogám.

S přaním všeho nejlepšího vám děkuji

Joep Oomen
ENCOD,Evropská koalice pro spravedlivou a efektivní drogovou politiku
(projev na festivalu Cultiva 2008 ve Vídni)

Více informací na www.encod.org

POŠLI TO DÁL
Legalizace.cz
Spolek Legalizace.cz je nestátní nezisková organizace, která usiluje o reformu české drogové legislativy, se zaměřením na konopí. K dosažení tohoto účelu organizujeme kulturní a vzdělávací akce, realizujeme informační kampaně, konáme lobby a zaměřujeme se na aktivity vedoucí ke snižování rizik spojených s užíváním a získáváním konopí z černého trhu. Dále provozujeme tento portál, provádíme tematický media monitoring a překládáme zahraniční články pro české publikum. Pokud vám přijde naše práce smysluplná, budeme rádi za jakoukoliv z forem podpory spolku.

DISKUZE K ČLÁNKU

Vložte prosím komentář!
Vyplňte prosím své jméno