Psychedelika. Sociální revoluce? | 20. 6. 2019, Praha

Promítání dokumentárního filmu s debatou. Mohou psychedelika sloužit jako facilitátor sociálních změn? Nebo je naopak zastavit? Mohou být nástrojem pozitivní reformy či spíše revoluce? Může současná „psychedelická renesance“ znamenat i novou éru hippies? Patří tyto látky do rukou kontrakultury či se mohou stát nástrojem většinové společnosti? Jaká rizika s sebou nesou?

The Sunshine Makers & debata s odborníky

Dokumentární film Sunshine Makers pojednává o dvou chemicích, kteří se rozhodli vyrobit 750 000 000 dávek LSD, aby zachránili svět. Po jeho promítnutí budeme diskutovat o postavení psychedelik v minulém i současném sociálním klimatu se socioložkou Jiřinou Šiklovou, vedoucím programu Sociální psychiatrie (NUDZ) PhDr. Petrem Winklerem a odbornicí na postmoderní spiritualitu Zuzanou Marií Kostićovou.

Členové klubu Legalizace mají na tuto akci vstupenky zdarma, pište si o ně na mail klub@legalizace.cz.

Socioložka doc. PhDr. Jiřina Šiklová

Narodila se 17. června 1935 v Praze, vystudovala historii a filosofii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde později sama začala přednášet.
V roce 1965 vstoupila do KSČ, kde se po zákazu Literárních novin r. 1967 snažila o reformu. Za stranickou skupinu na Filozofické fakultě UK, jíž předsedala, podepsala v roce 1968 manifest Dva tisíce slov. Rok nato KSČ opustila. Z členství ve straně vyvodila důsledky pro sebe samu a aktivně se podílela na odporu. V roce 1969 ji mezi prvními vyhodili z Karlovy univerzity. Během normalizace zastávala různá povolání, mj. pracovala jako uklízečka tam, kde předtím přednášela. Byla signatářkou Charty 77, v době normalizace dělala tajně spojku mezi exilem a československou opozicí. Po deseti letech této činnosti byla uvězněna na Ruzyni. Po roce 1990 se Jiřina Šiklová vrátila na Karlovu univerzitu, kde přednáší dodnes. Založila katedru sociální práce na FF, kterou deset let vedla, a dále nevládní organizaci Gender Studies Centrum, působící jako konzultační a vzdělávací centrum v otázkách vztahů mužů a žen a jejich postavení ve společnosti.

PhDr. Petr Winkler

Petr Winkler je vedoucím oddělení sociální psychiatrie v Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ). Po absolvování oboru Sociální politika a sociální práce na Karlově univerzitě v Praze obdržel stipendium od nadace The Bakala Foundation a šel studovat na Institut psychiatrie, psychologie a neurověd (IoPPN) na King’s College London, kde nyní obhajuje doktorskou práci v oboru ekonomie duševního zdraví. Petr se specializuje hlavně na systémy péče o duševní zdraví, psychiatrickou epidemiologii a zdravotní ekonomii, ale také na suicidologii, stigmatizaci a diskriminaci a sociokulturní aspekty psychedelického hnutí v psychiatrii. V posledních letech se aktivně podílí na vývoji a implemntaci strategie reformy psychiatrické péče v České republice. V současné době vede tři celonárodní projekty týkající se destigmatizace (iniciativa Na rovinu), včasných intervencí u závažných duševních onemocnění (projekt VIZDOM) a metodiky pro evidenci respektující rozvoj psychiatrické péče (projekt MERRPS). Petr také autorem přehledové studio o vývoji systémů psychiatrické péče o lidi se závažným duševním onemocněním ve státech střední a východní Evropy v 25 letech od pádu komunismu, která byla v roce 2017 publikována v The Lancet Psychiatry.

Mgr. Zuzana Marie Kostićová, Ph.D

Vystudovala religionistiku, filosofii a iberoamerikanistiku. Už za studií se začala specializovat na indiánská náboženství staré Mezoameriky. Tomuto tématu se také věnovala na několika dlouhodobých zahraničních studijních cestách do Španělska, USA a Mexika. V rámci očekávání konce světa, která se vázala k prosinci 2012, se však začala postupně zabývat i postmoderní spiritualitou – zprvu jen způsobem, jakým se formuje obraz Mayů v New Age, později však i samotným hnutím nového věku a popkulturní spiritualitou jako takovou. Krátce působila jako externistka na Ústavu filosofie a religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, od roku 2012 pracuje na katedře religionistiky Husitské teologické fakulty UK.
Je spoluautorkou knihy Krvavé rituály Střední a Jižní Ameriky (2011), za kterou spolu s Markétou Křížovou a Sylvií Květinovou dostala Cenu Miroslava Ivanova. O rok později jí vyšla kniha 2012: Mayský kalendář, transformace vědomí, dva světy a rovnováha a v roce 2018 rozsáhlá monografie Náboženství Mayů.


Kdy: 20. 6. 2019, 19:00
Kde: Ústřední Knihovna
Cena: 130 Kč (základní) / 80 Kč (senioři)
Pořádá: Městská knihovna v PrazeBeyond Psychedelics
Mediální partner akce: Magazin Legalizace

The Sunshine Makers
VB 2015, Cosmo Feilding-Mellen,
angl. s českými tit., 101 min., od 18 let

POŠLI TO DÁL
Legalizace.cz
Spolek Legalizace.cz je nestátní nezisková organizace, která usiluje o reformu české drogové legislativy, se zaměřením na konopí. K dosažení tohoto účelu organizujeme kulturní a vzdělávací akce, realizujeme informační kampaně, konáme lobby a zaměřujeme se na aktivity vedoucí ke snižování rizik spojených s užíváním a získáváním konopí z černého trhu. Dále provozujeme tento portál, provádíme tematický media monitoring a překládáme zahraniční články pro české publikum. Pokud vám přijde naše práce smysluplná, budeme rádi za jakoukoliv z forem podpory spolku.

DISKUZE K ČLÁNKU

Vložte prosím komentář!
Vyplňte prosím své jméno