Psychedelika v léčbě závislostí | 11. 4. 2019, Praha

Co to je závislost a jak vzniká? Jaké mají psychedelika potenciální využití v léčbě závislostí? Ayahuasca, MDMA, mescalin, LSD, ketamin, psilocybin, ibogain. Mají psychedelika závislostní potenciál? Jaké jsou možnosti zapojení psychedelik do léčby závislostí?
Je to vůbec možné? Jaké jsou legislativní podmínky pro psychedelika v ČR?

Spojení témat závislostí a psychedelik je jedno z nejdiskutovanějších poslední doby.
Již ustupuje názor, že příčiny závislosti jsou jen biologické, odborníci se stále více přiklánějí k tzv. bio-psycho-socio-spirituálnímu modelu (přičina závislostí může být i psychologického, sociálního i spirituálního původu nebo kombinací jednotlivých aspektů). Závislost lze považovat za možný důsledek již dříve vzniklých duševních potíží.

Shrneme-li si studie zaměřené na potenciál psychedelik pro léčbu závislostí, ukazují se velmi příznivé výsledky. Například LSD se projevilo jako účinné v léčbě alkoholismu, psilocybin v závislosti na tabáku, ayahuasca a iboga zase u různých typů závislostí atd. Například v jihoamerickém Tarapotu je vyhlášené komunitní centrum Takiwasi, kam se jezdí léčit lidé, na které tradiční přístupy nestačí. Velmi častou otázkou veřejnosti bývá: dá se závislost na drogách léčit drogou? Přednášet bude Mgr. Zuzana Postránecká. Následovat bude diskuze s odborníky z oboru Adiktologie – s MUDr. Tomášem Páleníčkem, Ph.D. a Mgr. Alešem Kudou.

Mgr. Zuzana Postránecká vystudovala obor adiktologie na 1. LF UK. V rámci studia absolvovala praxi v mnoha adiktologických zdravotních i sociálních zařízení, nicméně díky intenzivnímu cestování, kterému se věnuje od roku 2014, v jehož průběhu mimo jiné mapovala drogovou situaci v mnoha zemích, pro ni studium léčby závislostí zůstává především teoretickou a výzkumnou záležitostí. Je hlavním autorem článků „Substance abuse among people with hearing impairment“ a „Psychedelic therapy in the Czepch Republic. A theoretical concept or a realistic goal?“. Od roku 2016 je členem České psychedelické společnosti, kde se angažuje v odborné sekci. Absolvovala také základní kurz psychedelického sittera.

MUDr. Tomáš Paleníček, PhD. započal svou kariéru v roce 2001 na bývalém pražském psychiatrickém středisku v předklinickém výzkumu se zaměřením na neurobiologii psychedelik, jako je LSD, psilocin, meskalin, 2C-B a MDMA a na neurobiologii psychózy. Zároveň byl vyškolen v klinické psychiatrii a v klinické elektroencefalografii (EEG) a začal přispívat ke klinickému výzkumu s ketaminem. Za posledních pět let byl hlavním výzkumníkem prvních projektů v České republice, které studovaly akutní účinky konopí a psilocybinu u zdravých dobrovolníků, a podílel se na studiích s ketaminem u depresivních pacientů. Jeho odbornost v oblasti výzkumu spočívá hlavně ve farmakologii chování a v elektrofyziologii a mozkové konektivitě. V současné době je vedoucím týmu mladých vědců z Národního ústavu duševního zdraví v České republice a zkoumá neurobiologii toho, jak psychedelika a kanabinoidy ovlivňují aktivitu mozku, emocionalitu, kognitivní funkce a vnímání hudby. Aktivně se také podílí na projektech, které chtějí studovat terapeutický potenciál psychedelik a MDMA v České republice.

Mgr. Aleš Kuda je psycholog, kvalifikovaný adiktolog a psychoterapeut. Vystudoval obor psychologie – pedagogika FF UK v Praze. Absolvoval výcvik v dynamické psychoterapii (SUR) a výcvik v rodinné terapii. V oblasti léčby závislosti působí od roku 1994. V roce 1996 zakládal první doléčovací centrum pro závislé u nás, které následně několik let vedl. Založil terapeutickou komunitu pro závislé a několik let působil jako její odborný ředitel.
Dlouhodobě působí jako supervizor programů pro závislé. Je odborným asistentem Centra adiktologie 1. lékařské fakulty UK v Praze. 10 let provozoval privátní praxi, kde se věnoval mimo jiné, ambulantní terapii se závislými klienty. Dlouhodobě se věnuje problematice závislosti na kokainu. Specializuje se na metodu prevence relapsu. Toto téma vyučuje i na univerzitě. Pravidelně přednáší a vede workshopy na různá témata z oblasti závislostí.
………………………………………………

Psychedelika v léčbě závislostí 
Kdy: 11. dubna 2019, 18:30 – 22:00
Kde: Filosofická fakulta UK, Praha (místnost 131)
Vstupenky:
155,- Dospelý, 133,- Student
99,- Člen CZEPS, zaměnstnanec soc.služeb, student adiktologie, člen klubu Legalizace
Aktuality sledujte v události na Facebooku. 


Mediálním partnerem akce je Magazin Legalizace
Část výdělku bude věnována Nadační fond pro výzkum psychedelik (PsyRes).

POŠLI TO DÁL
Legalizace.cz
Spolek Legalizace.cz je nestátní nezisková organizace, která usiluje o reformu české drogové legislativy, se zaměřením na konopí. K dosažení tohoto účelu organizujeme kulturní a vzdělávací akce, realizujeme informační kampaně, konáme lobby a zaměřujeme se na aktivity vedoucí ke snižování rizik spojených s užíváním a získáváním konopí z černého trhu. Dále provozujeme tento portál, provádíme tematický media monitoring a překládáme zahraniční články pro české publikum. Pokud vám přijde naše práce smysluplná, budeme rádi za jakoukoliv z forem podpory spolku.

DISKUZE K ČLÁNKU

Vložte prosím komentář!
Vyplňte prosím své jméno