Stop civilním obětem ve válce proti drogám

ENCOD zpravodaj o drogové politice Evropy č. 97

březen 2013

 

 

Celosvětová prohibice drog je postavena na dodržování mezinárodních úmluv a konvencí, které vycházejí převážně z politiky Spojených států amerických jako hlavního aktéra „války proti drogám“. V současnosti převládá názor, že v této válce nelze uspět, a tudíž se na mezinárodní úrovni stále více diskutuje o tom, jak změnit prohibiční zákony a protidrogovou politiku.

Ačkoli přibývají důkazy o tom, že postupy praktikované v současnosti nevedou k vytčeným cílům, většina politicky odpovědných orgánů na státní i mezinárodní úrovni se stále vyhýbá veřejné diskuzi o možných alternativách. Na tomto stavu v důsledku vydělává pouze organizovaný zločin a zkorumpovaní úředníci. Nicméně v mnoha prohlášeních vydaných v poslední době v oblasti protidrogové politiky jsou patrné signály, že současný systém klasifikace zakázaných látek je neudržitelný.

Přesto může trvat ještě deset let, než bude možné pozorovat nějaké reálné změny a konkrétní výsledky coby dlouhodobý důsledek zásadní změny v posuzování drog. Tento zásadní posun vychází ve své podstatě z názoru, podle něhož prohibice nevede ke snížení spotřeby ilegálních látek, ale naopak vytváří z užívání drog nebezpečnou aktivitu. Z toho důvodu by se měly uvést do praxe alternativní postupy, které by efektivně chránily zdraví společnosti a neporušovaly základní lidská práva a svobody.

Postoj Světové zdravotnické organizace a Mezinárodního výboru pro kontrolu drog

Stále větší množství důkazů potvrzuje, že kanabinoidy zpomalují rakovinné bujení, zabraňují tvorbě nových rakovinových buněk a pomáhají zvládat bolest, nevolnost, únavu a další vedlejší účinky konvenčních terapií. Aby toho nebylo málo, THC v těle funguje jako tepelně naváděná střela, která vyhledává a ničí rakovinné buňky, zatímco zdravé nijak neovlivňuje. Oproti tomu konvenční metody léčby jsou v porovnání s kanabinoidy vysoce toxické a významně poškozují tělo a mozek.

Všechny tyto informace jsou veřejně známé od 7. října 2003, kdy si vláda Spojených států amerických (zastoupená Ministerstvem zdravotnictví) nechala oficiálně registrovat patent číslo 6630507, který garantuje výhradní práva na zpracování a využití kanabinoidů jako antioxidantů a neuroprotektantů.

Aby mohla být u substance přezkoumána její klasifikace, musí nejdříve odborná komise WHO (Světová zdravotnická organizace – World Health Organization) vydat doporučení. Očekává se, že letošní vyjádření WHO bude zdrženlivé. Co se týče konopí, je v současné době řazeno do skupiny Schedule I, což znamená nejvyšší míru kriminalizace a stupeň společenského nebezpečí. Existuje přitom několik možností, jak tuto klasifikaci změnit. Teoreticky je například možné vydat doporučení, aby bylo konopí přeřazeno do jedné ze zbývajících skupin na základě konvence z roku 1972, anebo je případně vymazat ze všech skupin, což by urychlilo konec prohibice této rostliny.

Vedle odborné komise WHO hraje zásadní roli INCB (Mezinárodní výbor pro kontrolu drog – International Narcotics Control Board), který slouží jako rozhodující orgán v oblasti kontroly a regulace jednotlivých substancí. Ve zprávě nazvané „Jak se probíhá celosvětová válka proti drogám“ z října 2012 Joanne Csete charakterizovala INCB jako organizaci známou pro „svou podporu vědecky nepodložených přístupů k mezinárodní drogové problematice a odmítání nejvhodnějších postupů při ochraně veřejného zdraví – zejména v oblasti prevence HIV/AIDS“. Dále se vyjádřila v tom smyslu, že INCB zůstává „nejvíce uzavřenou a nejméně transparentní organizací pod záštitou OSN“.

Jedním z cílů ENCODu je, aby si vlády uvědomily nepříjemnou skutečnost, že svým krátkozrakým jednáním neprospívají zdraví a spokojenému životu svých občanů. Současný systém lidem přináší zbytečné utrpení. Výraznějšího zlepšení dnešní situace se nedočkáme, dokud se političtí představitelé nezačnou více zajímat o alternativní řešení. Udržování stávajících prohibičních zákonů a přehlížení či odmítání jakékoli diskuze o nákladech a přínosech vede k přesvědčení, že naše vlády a oficiálně zvolení zástupci hodlají nadále pouze přihlížet tomu, jak převážně mladí lidé přicházejí o život či jsou dlouhodobě stigmatizováni za svou „kriminální“ činnost.

Svět podle našich představ

„Když se snažíme budovat svět podle našich představ, pokusme se zároveň nastoupit všem otevřenou, rovnocennou a trvale udržitelnou cestu rozvoje, která bude postavená na dialogu, transparentnosti a sociální spravedlnosti.“
Generální tajemník OSN Pan Ki-mun, u příležitosti Světového dne sociální spravedlnosti 2013
Takto vypadá „svět podle představ ENCODu“

  • Chceme ukončit válku proti drogám.
  • Chceme léčit tuto planetu a její obyvatele.
  • Chceme využívat zdroje, ale nechceme, aby byly zneužívány zkorumpovanými politickými zástupci.
  • Chceme šířit mír a svobodu.
  • Chceme, aby byli propuštěni všichni lidé, kteří jsou vězněni v důsledku války proti drogám.
  • Chceme zrušit trest smrti a zákonnou regulací obchodu s drogami zastavit násilí, které je důsledkem jejich ilegálního prodeje.
  • Chceme získávat peníze do rozpočtu na základě legálního prodeje drog, chceme připravit organizovaný zločin o zisk ve prospěch státní pokladny.
  • Chceme zajistit, aby už nikdo nemusel trpět kvůli nedostatku účinných léků.

 

Překlad: Lukáš Hurýsek

Zdroj: http://www.encod.org/info/ENCOD-BULLETIN-97.html

 

POŠLI TO DÁL
Legalizace.cz
Spolek Legalizace.cz je nestátní nezisková organizace, která usiluje o reformu české drogové legislativy, se zaměřením na konopí. K dosažení tohoto účelu organizujeme kulturní a vzdělávací akce, realizujeme informační kampaně, konáme lobby a zaměřujeme se na aktivity vedoucí ke snižování rizik spojených s užíváním a získáváním konopí z černého trhu. Dále provozujeme tento portál, provádíme tematický media monitoring a překládáme zahraniční články pro české publikum. Pokud vám přijde naše práce smysluplná, budeme rádi za jakoukoliv z forem podpory spolku.

DISKUZE K ČLÁNKU

Vložte prosím komentář!
Vyplňte prosím své jméno