Studie: Marihuana nevede k dlouhodobému zhoršení kognitivních funkcí

[singlepic id=1111 w=100 h=80 float=left]Představa, že „marihuana oblbuje“, byla dlouhou dobu ztělesňována stereotypem pomalého, přitroublého zhulence v četných hollywoodských filmech a TV komediích a většinou americké kultury nebyla zpochybňována. Ale nová studie říká „ne“. Výzkumníci sledovali téměř 2000 dospělých Australanů po osm let a zjistili, že marihuana má nepatrný dlouhodobý vliv na schopnost učení i paměť – a jakékoliv narušení poznávacích schopností, které se může objevit v důsledku užívání konopí, není nevratné.

Na začátku studie, která byla součástí širšího projektu týkajícího se zdraví v kounitách, bylo účastníkům 20-24 let. Podle odpovědí na otázky ohledně kuřáckých návyků je výzkumníci rozdělili na lehké kuřáky, těžké kuřáky, bývalé kuřáky a nekuřáky marihuany.

Lehké užívání bylo definováno jako každý měsíc či méně často, těžké jako každý týden nebo častěji. Bývalí kuřáci byli ti, kdo nekouřili alespoň rok. Celých 72% účastníků byli v současnosti buď bývalí kuřáci nebo nekuřáci, 18% byli lehcí kuřáci a 9% těžcí kuřáci. Dřívější studie zjistily, že uživatelé drog uvádějí v podobných průzkumech správné údaje o své spotřebě, pokud je zaručena anonymita a za pravdu jim nehrozí žádné negativní důsledky.

Účastníci podstoupili paměťové a inteligenční testy třikrát během sledovaných osmi let. Byli rovněž dotazováni, jak se mění jejich užívání marihuany. Když byly výsledky konečně zpracovány, odhalili výzkumníci značné počáteční rozdíly mezi jednotlivýi skupinami, kdy současní uživatelé marihuany dosahovali horších výsledků v testech, při nichž si měli zapamatovat seznam slov po různě dlouhou dobu, nebo řadu čísel v obráceném sledu, než v jakém jim byla předložena.

Nicmémě když výzkumníci data zkorigovali o faktory jako vzdělání či pohlaví, téměř všchny tyto rozdíly zmizely. Nižší vzdělání uživatelů marihuany a větší zastoupení mužů vytvořily zdání, že marihuana významně ovlivňuje jejich inteligenci. Ve skutečnosti ale mají muži jednoduše tendence být horší v testech verbální inteligence, zatímco ženy mají obecně horší výsledky v matematických testech. Relativní váha testů tak vytvářela zdání, že účinky trávy jsou horší než ve skutečnosti.

Dále vědci zkoumali, zda zanechání kouření marihuany ovlivní jediný rozdíl, který zůstal, což byly horší výsledky těžkých uživatelů v testu, který vyžadoval okamžité zapamatování si seznamu podstatných jmen. Zjistili, že uživatelé, kteří v průběhu testu s marihuanou přestali, se již ani v tomto ukazateli nelišili od těch, kteří nehulili nikdy.

Autoři studie, vedení Robertem Taitem z Centra pro výzkum mentálního zdraví na Australské národní univerzitě, shrnují:

„Negativní dopady užívání konopí na kognitivní funkce v této komunitní statistické skupině zřejmě buďto souvisejí s předem danými faktory, nebo jsou vratné, dokonce i po potenciálně delších obdobích užívání. Tato zjištění mohou být užitečná při motivování jednotlivců ke snížení užívání konopí, a to i v případě dlouhé historie jeho těžkého užívání.“

Ale co všechny ty předchozí studie, které konopí spojují s dlouhodobými negativními účinky na kognitivní funkce? Tyto studie mohou být pomýlené díky faktu, že v mnoha případech byli těžcí uživatelé testováni po pouhém jednom dni abstinence, takže jejich výkon mohl být ovlivněn zbytkovou marihuanou v těle nebo podrážděností či dalšími efekty vysazení. Studie, které zkoualy těžké kuřáky po delší době abstinence, se ve většině shodují s tímto novým výzkumem v tom, že nezjistili žádný dlouhodobý vliv na poznávací schopnosti.

Jiný výzkum uvádí, že samotná představa „přiblblého vyhulence“ může negativně ovlivňovat předvedený výkon, jelikož subjekty tíhnou k tomu být takovými, jak se od nich očekává. Ale v současnosti většina literatury nasvědčuje tomu, že momenty typu „I’m not as think as you stoned I am,” (nepřeložitelné nesmyslné přeřeknutí, typické pro stav zhulenosti-pozn.překl.) je pravděpodobně omezeno na dobu samotné zhulenosti.

Výzkum byl publikován v magazínu Addiction.

Autor: MAIA SZALAVITZ, 19.7.2011

Zdroj: time.com

 

Překlad: Michal

POŠLI TO DÁL
Legalizace.cz
Spolek Legalizace.cz je nestátní nezisková organizace, která usiluje o reformu české drogové legislativy, se zaměřením na konopí. K dosažení tohoto účelu organizujeme kulturní a vzdělávací akce, realizujeme informační kampaně, konáme lobby a zaměřujeme se na aktivity vedoucí ke snižování rizik spojených s užíváním a získáváním konopí z černého trhu. Dále provozujeme tento portál, provádíme tematický media monitoring a překládáme zahraniční články pro české publikum. Pokud vám přijde naše práce smysluplná, budeme rádi za jakoukoliv z forem podpory spolku.

DISKUZE K ČLÁNKU

Vložte prosím komentář!
Vyplňte prosím své jméno