Účinky konopí během intoxikace

Kanabinoidy při dostatečné velikosti dávky samozřejmě ovlivní téměř všechny orgánové systémy. Kromě THC, který je hlavní psychoaktivní látkou, se na celkovém účinku podílí i ostatní farmakologicky aktivní látky obsažené v konopí. Některé z nich mohou mít i užitečné terapeutické vlastnosti. Dále jsou probrány hlavní aspekty z pohledu tohoto projektu.

  • Účinek na psychiku během intoxikace
  • Aktuální toxicita THC
  • Vliv na kardiovaskulární systém
  • Vliv na spermie a těhotenství

Účinek na psychiku během intoxikace

Nejčastější způsob zneužití drogy dnes představuje kouření (zejména ve formě cigaret, které je rozšířeno především v USA a v Evropě). Rozšířené jsou i orální formy konzumace této drogy. Průměrné dávky vyjádřené jako D9-THC jsou při kouření 10-20 mg, při orální aplikaci 30-40 mg. Rychlejšího účinku drogy je dosaženo během kouření, i když zhruba 70 % celkového obsahu D9-THC je zničeno spálením. Účinek drogy po kouření se plně projevuje zhruba po 15 minutách (nástup účinku je většinou patrný již během kouření), po perorálním použití během 30 minut. Doba účinku při kouření je zhruba 2-4 hodiny, po orálním způsobu aplikace je zhruba dvojnásobná (zbytky účinku po orální aplikaci mohou být patrné i po 14 hodinách).

Kanabinoidy jsou transportovány do všech orgánů. Menší množství se pak na delší dobu kumuluje v tukových tkáních. V mozku se kanabinoidy objeví jen krátce, především v čelních a temenních oblastech. Neurobilologickým mechanismem účinku THC je jeho vazba na kanabinoidní receptory mozku. Za normálních okolností se na tyto receptory vážou endogenní látky s obdobným účinkem, zvané anandamidy. Tyto tělu vlastní látky působí na euforii a uvolnění. Vnější přívod THC vytěsňuje anadamidy z vazby na kanabinoidní receptory a při dlouhodobém užívání vede k útlumu jejich produkce. Mezi další účinky patří určité zvýšení tepové frekvence, jak se srdce snaží vyrovnat lehké snížení tlaku. Dále marihuana působí na produkci slin, ale i slz (sucho v ústech). Vzhledem k tomu, že marihuana rozšiřuje cévy v očích (a údajně i v mozku), jsou typickými příznaky použití konopí červené oči (tzv. angorák).

Podle zkušeností konzumentů hašiše, lze symptomy hašišového opojení rozfázovat do několika stadií. V prvním stádiu pociťuje poživač sevřenost a úzkost, kdežto ve druhém stadiu se dostavuje euforie a pocit vnitřní blaženosti. V tomto stadiu dochází k bezdůvodné veselosti, provázené neztišitelným smíchem. K tomu přistupuje pocit naplněné radosti, podobný intenzivnímu vnitřnímu uspokojení po dobré zprávě, úspěchu či zvládnutí obtížného úkolu. Vedle těchto pocitů se mohou objevit i pocity ostychu, strachu a viny, které spolu s příznivými vjemy způsobují, podle tvrzení konzumentů, nepopsatelné zážitky. Z těchto stavů navozená nálada často přechází v únavu, lhostejnost a otupělost.

Dalšími z pozorovaných symptomů hašišového opojení jsou porušení chodu myšlenek, soustředění a pozornosti (myšlenkové pochody postrádají vnější souvislosti – neintoxikovaný člověk nevidí v jejich průběhu souvislosti, zatímco intoxikovaní se naopak můžou snadno doplňovat přičemž vědí o čem je řeč), dále se dostavuje zostření sluchových a chuťových vjemů, snížení mechanické obratnosti a selhávání krátkodobé paměti. Postižení paměti u uživatelů konopí přetrvává 24 hodin po aplikaci drogy, zda a jak dlouho přetrvává u chronických uživatelů při abstinenci, není zatím jasné. Někdy se vyskytuje synestézie (vnímání jednoho vjemu jiným smyslem, např. vidění zvuku, slyšení tepla, atd.), iluze sluchové i zrakové, které často přecházejí až v halucinace.

Pro kouření marihuany platí výše uvedené. Rozdíl je však v síle účinku, občas se však vyskytují velmi silné druhy marihuany, které mají účinky srovnatelné s hašišem. Dále u marihuany také většinou chybí fáze sevřenosti. Všechny tyto příznaky nejsou časově ohraničeny, často se vzájemně prolínají, některé mohou zcela chybět. Vše záleží na individuálních vlastnostech konzumenta, na jeho vnímavosti a psychickém stavu. To může vést i ke zcela atypickému chování některých uživatelů drogy, manifestujícímu se projevy paniky, strachu, stresu.

U kuřáka marihuany dochází k poruše pozornosti, schopnosti koncentrace, snížení reakční pohotovosti (postřehu), zhoršení přesnosti zrakového vnímání, zhoršení motorické koordinace a to na dobu 4-6 hodin po inhalační aplikaci, proto by se osoby pod jejím vlivem měli vyhnout činnosti vyžadující zvýšenou pozornost (stejně jako po alkoholu). Dle provedených studií je snížení pozornosti při koncentraci THC 300 μg/kg v krevní plazmě (odpovídá příjmu 21 mg THC u jedince vážícího 70 kg) ekvivalentní či větší než koncentrace 0,5 promile alkoholu v krvi. Akutní vliv kanabinoidů při řízení motorového vozidla přináší značné riziko vzniku dopravní nehody. Při každodenním užívání je toto nebezpečí stálé.

Aktuální toxicita THC

Co se týče akutní toxicity samotného THC, tak je velice malá. Smrtelné dávky THC které byly injekčně aplikované myším, odpovídaly ekvivalentnímu množství hašišového oleje ve kterém by se daly utopit. V části “Články a studie” naleznete i články se studiemi o toxicitě THC a kouření marihuany (např. Vliv silného kouření marihuany na poškození mozku).

Vliv na kardiovaskulární systém

THC a marihuana vyvolávají zvýšení srdeční ferkvence v závislosti na podané dávce, jakož i zvýšení krevního tlaku. Kouření marihuany prohloubí u pacientů s ischemií nedostatečnost.

Vliv na spermie a těhotenství

Vzhledem k tomu, že jednotlivá dávka konopí (tzn. po aktuální intoxikaci) má biologický poločas 7 dní a teprve asi po 30 dnech dojde ke kompletnímu vyloučení, je vliv na plod jakož i na spermie probrán v části účinků při dlouhodobém užívání. Co se týče těhotenství, ještě bych zde poznamenal, že při kouření (čehokoliv) je sníženo okysličení plodu.

Zdroj: Biotox, Enpsyro

POŠLI TO DÁL
Spolek Legalizace.cz je nestátní nezisková organizace, která usiluje o reformu české drogové legislativy, se zaměřením na konopí. K dosažení tohoto účelu organizujeme kulturní a vzdělávací akce, realizujeme informační kampaně, konáme lobby a zaměřujeme se na aktivity vedoucí ke snižování rizik spojených s užíváním a získáváním konopí z černého trhu. Dále provozujeme tento portál, provádíme tematický media monitoring a překládáme zahraniční články pro české publikum. Pokud vám přijde naše práce smysluplná, budeme rádi za jakoukoliv z forem podpory spolku.

2 KOMENTÁŘŮ

  1. Přesně proto jsem se konopí vyhýbala, protože jsem měla strach ze závislosti a hlavně z toho změněného vnímání. Nepiju ani alkohol, protože mě děsí představa, že bych neměla plnou kontrolu nad svým tělem. Konopí ale obsahuje kromě THC taky CBD, které má taky pozitivní účinky a navíc není návykové. Já úžívám CBD olej, který jsem si objednala z https://www.cibdol.cz/ , a i když ho užívám jen pár dní, tak už na sobě pozoruju jeho účinky.

DISKUZE K ČLÁNKU

Vložte prosím komentář!
Vyplňte prosím své jméno