Užívání konopí není spojeno se zvýšením rizikem kardiovaskulárního onemocnění

Celosvětově užívá konopí asi dvě stě milionů lidí, což je o šestnáct procent více než před patnácti lety. Dopady dlouhodobého užívání na kardiovaskulární systém nejsou zcela jasné a publikovaná data jsou rozporuplná. 

Velká retrospektivní studie využívající databázi systému sledování rizikových faktorů chování zjistila, že konzumace konopí není spojena se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních onemocnění. Studii provedli výzkumníci floridské univerzity v Miami a zahrnuli do ní celkem 56 742 pacientů. Vyloučeny byly děti a respondenti, jimž údaje o užívání konopí nebo kardiovaskulárních nemocech chyběli.

V abstraktu se dočteme, že po zohlednění všech proměnných ukazoval korigovaný model u uživatelů dokonce spíše na mírné snížení rizika. To však podle autorů nebylo statisticky významné.

„Ačkoli výsledky některých dřívějších výzkumů ukázaly, že užívání konopí má negativní dopad na kardiovaskulární systém, naše práce naznačuje, že souvislost mezi konzumací konopí a výskytem kardiovaskulárních onemocnění neexistuje,“ konstatují na závěr američtí badatelé.

Zdroj: magazin-konopi.cz

DISKUZE K ČLÁNKU

Vložte prosím komentář!
Vyplňte prosím své jméno