Vede užívání konopí ke zločinu?

Mýtus:
Užívání marihuany způsobuje zvýšenou agresivitu, její uživatelé se častěji dostávají do fyzických i slovních konfliktů. Dále je u nich častější výskyt majetkové trestné činnosti a nezákonného jednání obecně.

Fakt:
Zvýšení agresivity po požití marihuany ani při jejím dlouhodobém užívání nebylo nikdy seriózně potvrzeno. Naopak, byly provedeny studie na relevantním vzorku populace, které neprokázaly příčinnou spojitost mezi užíváním marihuany a počtem fyzických konfliktů, výskytem hádek, ničením cizího majetku nebo jeho zcizováním. Při testech na zvířatech se naopak projevilo malé, ale statisticky významné snížení agresivity. Pokud porovnáme četnost trestného chování u huličů a nehuličů obecně, vyjdou nám samozřejmě vyšší čísla u huličů, ale jenom kvůli tomu, že je trestné samotné hulení.

POŠLI TO DÁL
Spolek Legalizace.cz je nestátní nezisková organizace, která usiluje o reformu české drogové legislativy, se zaměřením na konopí. K dosažení tohoto účelu organizujeme kulturní a vzdělávací akce, realizujeme informační kampaně, konáme lobby a zaměřujeme se na aktivity vedoucí ke snižování rizik spojených s užíváním a získáváním konopí z černého trhu. Dále provozujeme tento portál, provádíme tematický media monitoring a překládáme zahraniční články pro české publikum. Pokud vám přijde naše práce smysluplná, budeme rádi za jakoukoliv z forem podpory spolku.

DISKUZE K ČLÁNKU

Vložte prosím komentář!
Vyplňte prosím své jméno