V Praze začala fungovat bezplatná terapeutická skupina pro uživatele konopí

THC program je nový projekt organizace Sananim, z.ú., který nabízí komplexní psychologické poradenství všem zájemcům, kteří mají pocit, že pro ně užívání konopí představuje problém. Terapeutická skupina vedená odborníky se schází jednou týdně v Praze a zohledňuje specifické potřeby uživatelů konopí. Centrum mimo to nabízí také individuální konzultace – vše bezplatně a anonymně.

Skupina pro uživatele konopí

Skupina se schází každý čtvrtek v 17.30 na adrese Janovského 26, v pražském denním stacionáři Sananimu. Je určena pro všechny zájemce starší 15 let a účast je nejen bezplatná, ale také anonymní.

Cíle THC programu:

  • minimalizovat dopady užívání konopí
  • dosáhnout abstinence nebo kontrolovaného užívání
  • zvyšování náhledu na problémové užívání
  • zvyšování náhledu na roli, kterou konopí v životě uživatele hraje
  • získání dovedností k dosažení a udržení abstinence

Setkání probíhají každý čtvrtek v 17:30 v denním stacionáři Sananimu na adrese Janovského 26, Praha 7.

Do nízkoprahové skupiny mohou zájemci vstoupit i bez předchozího objednání, pouze na základě dodržení následujících pravidel:

1. nebýt akutně pod vlivem konopí
2. dodržovat mlčenlivost
3. zákaz verbálního a fyzického násilí
4. zákaz manipulace s konopím uvnitř a před prostory Denního stacionáře

Individuální program

Zájemci, kteří mají pocit, že pro ně není vhodná skupinová terapie, mohou vstoupit také do individuálního programu po předchozím kontaktu na nízkoprahové skupině nebo po individuálním setkání. Frekvence terapie je pak 1x týdně dle domluvy a trvá 45 min. Program probíhá 3 měsíce.


Máte otázky? Obracejte se na Petru nebo Karla.

Petra Kolovecká – kolovecka@sananim.cz
Karel Kolitsch – kolitsch@sananim.cz

 Telefon: + 420 605 212 175
www.sananim.cz

POŠLI TO DÁL
Legalizace.cz
Spolek Legalizace.cz je nestátní nezisková organizace, která usiluje o reformu české drogové legislativy, se zaměřením na konopí. K dosažení tohoto účelu organizujeme kulturní a vzdělávací akce, realizujeme informační kampaně, konáme lobby a zaměřujeme se na aktivity vedoucí ke snižování rizik spojených s užíváním a získáváním konopí z černého trhu. Dále provozujeme tento portál, provádíme tematický media monitoring a překládáme zahraniční články pro české publikum. Pokud vám přijde naše práce smysluplná, budeme rádi za jakoukoliv z forem podpory spolku.

1 KOMENTÁŘ

DISKUZE K ČLÁNKU

Vložte prosím komentář!
Vyplňte prosím své jméno