Vadný zákon zpřístupní dětem alkohol

Výsledek obrázku pro alkohol děti legalizaceKvůli chybě úřadů vypadla ze seznamu přestupků pasáž, která zakazuje podávání alkoholu a drog nezletilým. Podle odborníků to může mít na mladé lidi tvrdý dopad.

Je to obvyklá výmluva všech hospodských, v jejichž podniku policie nachytá opilé nezletilce. „Já jsem jim to pivo nenalil, dal jim ho kamarád,“ hájí se často. I když se ale nepodaří číšníkům prokázat, že teenagerům pivo nebo tvrdý alkohol sami prodali, hrozí jim i „kamarádům“ alespoň pětitisícový peněžitý trest. Přestupková komise jim dokonce může uložit roční zákaz činnosti. A to jenom proto, že o pití nezletilých věděli a nezabránili mu. V zákoně o přestupcích je totiž ustanovení, podle kterého se přestupku dopustí člověk, který „umožní neoprávněné požívání omamných a psychotropních látek osobě mladší osmnácti let“.

Od července to však může být jinak. Začne platit protikuřácký zákon, který ruší starší ustanovení (zákaz kouření v restauracích platí už od 31. května). Z nového zákona vypadla právě uvedená pasáž. „Došlo k tomu nedopatřením způsobeným souběžným legislativním procesem,“ přiznává pochybení pro TÝDEN Ondřej Krátoška z tiskového oddělení ministerstva vnitra. „K situaci došlo v rámci příprav a projednávání nové úpravy přestupkového práva, kdy již bohužel nebylo možné z časových důvodů uváděnou skutkovou podstatu zařadit do vládního návrhu zákona,“ dodává k tomu Ondřej Macura z ministerstva zdravotnictví.

Hrozí zneužití

Podle některých ohlasů to může mít velký dopad na užívání drog a alkoholu u lidí mladších osmnácti let. „Bude pak nepostižitelné, když někdo bude vědět o tom, že nezletilí užívají návykové látky, a nezabrání jim v tom, nebo jim je dokonce sám podá,“ varuje poslanec Lukáš Pleticha (ČSSD), který je původním povoláním advokát. Výsledek obrázku pro alkohol děti legalizace

Upozorňuje, že samozřejmě nejde o prodej drog ve větším množství, na který se vztahují jiné zákony. „Týká se to ale třeba hospodských, kteří vidí nezletilé, že pijí alkohol, ale nezasáhnou a z hospody je nevykážou,“ říká Pleticha.

Také podle Petra Popova, primáře kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde se léčí závislé děti, by to mohlo mít dopad na větší šíření alkoholismu a drog mezi nezletilými. „Je to docela problém. Když za podobnou věc nebude hrozit alespoň peněžitý trest, bude to samozřejmě řada lidí zneužívat a třeba ten alkohol jim dají,“ míní Popov. V současnosti podle údajů adiktologů už beztoho roste počet dětí a mladistvých závislých na drogách a alkoholu (viz Přibývá závislých dětí).

Na poslední chvíli

Právě Pleticha se nyní snaží chybu napravit a do protikuřáckého zákona přestupek za pomoci pozměňovacího návrhu znovu vrátit. „Jinak by mohlo dojít k vážnému narušení české protidrogové politiky,“ říká.

Na Pletichův pozměňovací návrh se spoléhá i ministerstvo vnitra. „Fakticky tedy nedojde k tomu, že by uvedené protiprávní jednání zůstalo bez postihu,“ těší se Krátoška. Jásá však v tomto směru předčasně. Pozměňovací návrh je sice politicky neutrální, ale novela zákona je teprve ve druhém čtení a Poslanecká sněmovna ji dosud neschválila. Výsledek obrázku pro alkohol děti legalizace

Navíc ji musí odsouhlasit i Senát a podepsat prezident. Do konce června tudíž zákon nemusí být schválen.

Přibývá závislých dětí 

Mladých lidí a dětí, které mají zkušenosti s alkoholem a drogami, v Česku podle ministerstva zdravotnictví přibývá. Navíc se snižuje věk, ve kterém přicházejí s těmito škodlivými látkami da styku. První zkušenosti s tabákem a alkoholem mají podle statistik takzvaného protidrogového centra už před třináctým rokem života. Výsledek obrázku pro alkohol děti legalizace

Podle poslední Zprávy o stavu ve věcech drog Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti pět a více sklenic alkoholu při jedné příležitosti třikrát nebo častěji v posledních 30 dnech před průzkumem vypilo deset procent chlapců a sedm procent dívek ve věku čtrnáct až patnáct let. Alkohol pilo v posledních 30 dnech 68,5 procenta 16letých, 41,9 procenta pilo pět a více sklenic alkoholu při jedné příležitosti, pití nadměrných dávek alespoň jednou týdně uvedlo 12,1 procenta mladistvých.

 

Zdroj: tyden.cz, text: Pavel Cechl

POŠLI TO DÁL
Legalizace.cz
Spolek Legalizace.cz je nestátní nezisková organizace, která usiluje o reformu české drogové legislativy, se zaměřením na konopí. K dosažení tohoto účelu organizujeme kulturní a vzdělávací akce, realizujeme informační kampaně, konáme lobby a zaměřujeme se na aktivity vedoucí ke snižování rizik spojených s užíváním a získáváním konopí z černého trhu. Dále provozujeme tento portál, provádíme tematický media monitoring a překládáme zahraniční články pro české publikum. Pokud vám přijde naše práce smysluplná, budeme rádi za jakoukoliv z forem podpory spolku.

DISKUZE K ČLÁNKU

Vložte prosím komentář!
Vyplňte prosím své jméno