Veřejné slyšení na téma „Drogová reforma a regulace, cesta z krize?“

[singlepic id=913 w=80 h=100 float=left]Souvislosti: V březnu 2009 zveřejnila Evropská komise „Zprávu o globálním nelegálním trhu s drogami 1998–2007“  (editoval Peter Reuter a Franz Trautmann). Závěry této zprávy jsou, že současná represivní politika neplní svůj hlavní cíl, kterým ke snížení poptávky a nabídky nelegálních drog, a že je možná klíčovým faktorem vytvářejícím a zvyšujícím újmu jednotlivým uživatelům drog, jejich okolí a potažmo společnosti jako celku.

Současná ekonomická krize ovlivnila drogovou problematiku zvýšenou spotřebou opomíjených uživatelů drog, stejně jako zvýšeným tlakem na evropské vlády na zredukování veřejných výdajů. Podle výroční zprávy EMCDDA 2010 za r. 2010 čelí Evropa novým výzvám, představovaným změnami na poli nabídky a užívání, zejména zvýšením užívání kokainu, heroinu a rekordním počtem nových syntetických drog v celé Evropě.

Prohibicionistické politiky jako takové se nedokázaly efektivně vypořádat s tímto problémem a je na čase zkoumat na úrovni EU, formou řádného zhodnocení dopadů, alternativní přístupy k řešení otázky užívání a zneužívání drog. Proto je důležité, aby evropské úřady vypracovaly zevrubné hodnocení dopadu nákladů na prohibici drog (současná politika) a ekonomické prospěšnosti dekriminalizace drog, jejímž prvním krokem by byla regulace trhu s konopím.

Bylo vypočteno, že regulace trhu s konopím by ušetřila miliardy euro na nákladech vynakládaných na policejní a soudní sektor, podpořila programy na snižování škod, zeslabila ilegální kartely a poskytla příležitost vytvářet podstatný daňový výnos. Příklady Kalifornie, Španělska, Nizozemí a Portugalska ukazují cestu a budou prezentovány jako případové studie.

Mluvčí

Michail Tremopoulos, poslanec Evropského parlamentu, Řecko. Richard Cowan, Norml, USA. Rui Tavares, poslanec Evropského parlamentu, Portugalsko. Marc Josemans, National Platform of Coffeeshops (Národní platforma coffeeshopů), Nizozemí. Dennis de Jong, poslanec Evropského parlamentu, Nizozemí. Martin Barriuso, Federation of Cannabis Organizations (Federace konopných organizací), Španělsko. Dana Spinantová, Evropská komise.

Očekávaný výstup

Formulování oficiálního požadavku na Evropskou komisi, aby v rámci hodnocení současné drogové strategie na léta 2005 – 20012 vypracovala zhodnocení dopadů této politiky s účelem vyčíslit náklady na prohibici konopí ve formě veřejných výdajů a přínosy právní regulace.

Téhož dne, 8.prosince od 15:00 do 18:00 organizuje skupina European People’s Party (EPP-Evropská lidová strana) Evropského parlamentu Debatu o drogách, závislostech a obchodu s drogami v místnosti ASP A3E2.

On-line registrace na internetu bude možná.

Otázky a komentáře

Pokud se nemůžete schůzky v Bruselu 8. prosince zúčastnit a chtěli byste položit otázku nebo komentář, o kterých by se mělo na slyšení jednat, prosím pošlete je na info@encod.org

Překlad: michal

Zdroj: www.encod.org

POŠLI TO DÁL
Legalizace.cz
Spolek Legalizace.cz je nestátní nezisková organizace, která usiluje o reformu české drogové legislativy, se zaměřením na konopí. K dosažení tohoto účelu organizujeme kulturní a vzdělávací akce, realizujeme informační kampaně, konáme lobby a zaměřujeme se na aktivity vedoucí ke snižování rizik spojených s užíváním a získáváním konopí z černého trhu. Dále provozujeme tento portál, provádíme tematický media monitoring a překládáme zahraniční články pro české publikum. Pokud vám přijde naše práce smysluplná, budeme rádi za jakoukoliv z forem podpory spolku.

DISKUZE K ČLÁNKU

Vložte prosím komentář!
Vyplňte prosím své jméno