Veřejné slyšení „Regulace konopí, krizové opatření?“

[singlepic id=824 w=80 h=100 float=left]Mezinárodní organizace ENCOD ve spolupráci s poslanci Evropského parlamentu pořádá dne 8. Prosince 2010 – 11.00 do 17.00 hod v Evropském parlamentu v Bruselu věrejné slyšení na téma „Regulace konopí, krizové opatření“. Cílem jednání je společná účast zástupců evropských občanských organizací, akademických pracovníků zabývajících se problematikou konopí a členů Evropského parlamentu a Evropské komise.

Cílem jednání je předložení výzvy k „posouzení dopadů“ konopné politiky v Evropské unii . Toto hodnocení by mělo posoudit pozitivní a negativní dopady současné politiky, založené na zákazu konopí, ale také alternativní schémata založená na regulaci konopí.

Jednání bude prezentovat různé modely pro regulaci trhu s konopím neprohibičním způsobem, jako ty navrhované expertnímy skupinami (Transform, UK), nebo které byly provedeny v Portugalsku, Nizozemsku (coffeeshopy), Španělsku, Belgii ( společenské konopné kluby) nebo USA (výdejny lékařského konopí).

Na jednání budou prezentovány výsledky šetření, které máme v plánu zorganizovat s pomocí členů ENCOD ve velkém počtu členských států EU, v průběhu následujících měsíců. Toto šetření odhalí dostupné údaje o výdajích, které by mohly být ušetřeny, kdyby konopný trh mohl být právně regulován, jakož i o daních z příjmu, které by tato opatření mohla přinést.

Souvislosti: V březnu 2009 Evropská komise zveřejnila zprávu o globálním nelegálním  trhu s drogami 1998-2007 „(editoval Peter Reuter a Franz Trautmann). Závěry této zprávy jsou, že současná politika neplní svůj hlavní cíl, kterým ke snížení poptávky a nabídky nelegálních drog, a že je možné, že je klíčovým faktorem při vytváření nových uživatelů drog a zvyšování újmy těch stávajících, jejich bezprostředního okolí a společnosti jako celku.

S ohledem na současný tlak na evropské vlády na snižování veřejných výdajů, je stále relevantnější zkoumání alternativních způsobů, jak přistupovat k drogové problematice, která není založena na prohibici. Dekriminalizace konopí by ušetřila náklady policie a justice, a poskytla příležitost vytvářet příjmy z daní. Proto je důležité, že evropské orgány vydávají hodnocení dopadu současné konopné politiky a možných alternativ.

Navržení mluvčí: Poslanci Michail Tremopoulos, Rui Tavares, Cornelis De Jong, Dana Spinant, vedoucí oddělení Protidrogové koordinace, Evropské komise, Steve Rolles / Danny Kushlick (Transform, UK), Martin Barriuso (Federace konopných organizací, Španělsko), mluvčí z Nizozemí a USA.

Očekávaný výstup: formulovat oficiální žádost Evropské komisi, aby provedla hodnocení dopadu, za účelem výpočtu nákladů na prohibici konopí, v intencích veřejných výdajů a výhod právní regulace.

Tlumočníci a internetové registrace budou poskytovány.

Více informací a registrační formulář budou brzy následovat…

Překlad: GMO-FREE JUANITO

Zdroj: www.encod.org

POŠLI TO DÁL
Legalizace.cz
Spolek Legalizace.cz je nestátní nezisková organizace, která usiluje o reformu české drogové legislativy, se zaměřením na konopí. K dosažení tohoto účelu organizujeme kulturní a vzdělávací akce, realizujeme informační kampaně, konáme lobby a zaměřujeme se na aktivity vedoucí ke snižování rizik spojených s užíváním a získáváním konopí z černého trhu. Dále provozujeme tento portál, provádíme tematický media monitoring a překládáme zahraniční články pro české publikum. Pokud vám přijde naše práce smysluplná, budeme rádi za jakoukoliv z forem podpory spolku.

DISKUZE K ČLÁNKU

Vložte prosím komentář!
Vyplňte prosím své jméno